Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Bảng cân đối kế toán so với Báo cáo tài chính

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là bản trình bày chính xác tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị. Tuyên bố này được đưa ra bởi mọi doanh nghiệp, công ty tư nhân duy nhất hoặc doanh nghiệp hợp danh. Nó cho thấy sự an toàn tài chính của doanh nghiệp.Có hai (2) đầu trong Bảng cân đối kế toán , đó là – tài sản (hàng tồn kho, các khoản phải thu), vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần, thặng dư vốn cổ phần) và nợ phải trả (các khoản phải trả, vay ngân hàng). Theo phần tài sản, tất cả tài sản lưu động và tài sản dài hạn của doanh nghiệp được đáp ứng trong khi phần vốn chủ sở hữu và nợ phải trả sẽ bao gồm vốn chủ sở hữu của cổ đông và tất cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn.

Báo cáo tài chính là gì?

Một báo cáo ghi lại các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh được gọi là Báo cáo tài chính . Nó trình bày một cái nhìn chi tiết về khả năng thanh toán và dữ liệu của doanh nghiệp. Nó được lập thành văn bản công khai khi kết thúc năm tài chính, cho phép các bên liên quan nhận thức được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Nó đảm bảo các nhà đầu tư và chủ nợ hiểu được chính xác vốn của họ đã được sử dụng như thế nào.

Bài viết này đóng vai trò như một công cụ tính toán sẵn sàng cho tất cả các sinh viên để tìm hiểu sự khác biệt giữa Bảng cân đối kế toán và Báo cáo tài chính.

Thông số Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính
Nghĩa Bảng cân đối kế toán là một báo cáo mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là một hồ sơ theo dõi tất cả các hoạt động tài chính của doanh nghiệp kinh doanh.
Mục tiêu Trình bày quan điểm về tài sản doanh nghiệp sở hữu và các khoản nợ phải trả đối với những người sử dụng tương ứng. Để trình bày cái nhìn về hoạt động của doanh nghiệp cho người dùng tương ứng.
Phạm vi Hẹp. Rộng.

Đây là phần kết của bài viết về chủ đề Sự khác biệt giữa Bảng cân đối kế toán và Báo cáo tài chính,

Xem thêm:

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x