Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Bội số của 5 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Các bội số của 5 là những con số mà được tạo ra khi 5 được nhân với bất kỳ số tự nhiên. Điều đó có nghĩa là bất kỳ số nào có thể được biểu diễn dưới dạng 5n trong đó n là số nguyên là bội số của 5. Như chúng ta đã biết, nếu có hai giá trị p và q, chúng ta nói rằng q là bội số của p nếu q = np với một số nguyên n.

Một số bội số của 5 bao gồm những điều sau đây.

5, 10, 15, 20, 25,… .., 50, 55, 60,… .., 120, 125,… ..

Tất cả các số có thể chia hoặc là tích của 5 đều là bội của 5. Mặc dù thừa số của 5 là những số mà khi nhân với nhau sẽ cho ra số ban đầu. Do đó, có sự khác biệt giữa thừa số và bội số .

Contents

Bội số của 5 là gì?

Theo định nghĩa được đưa ra ở trên, bội của 5 là một số có được bằng cách nhân một số nguyên với 5.

Ví dụ, 10, 20, 25 và 55 đều là bội số của 5 vì những lý do sau.

5 × 2 = 10 5 nhân với 2 để được 10
5 × 4 = 20 5 nhân với 4 để được 20
5 × 5 = 25 5 nhân với 5 để được 25
5 × 11 = 55 5 nhân với 11 để được 55

Làm thế nào để tìm bội số của 5?

Chúng tôi cũng có thể có được bội qua lặp đi lặp lại bổ sung một số bao nhiêu lần tùy theo yêu cầu. Ví dụ, năm bội số đầu tiên của 5 có thể được viết là:

5 × 1 = 5

5 × 2 = 10 hoặc 5 + 5 = 8 {ở đây 5 được cộng cho hai lần}

5 × 3 = 15 hoặc 5 + 5 + 5 = 15 {ở đây 5 được thêm vào cho ba lần}

5 × 4 = 20 hoặc 5 + 5 + 5 + 5 = 20

5 × 5 = 25 hoặc 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

Theo cách tương tự, chúng ta viết một số bội của các số đã cho.

Nếu chúng ta phải xác minh rằng bất kỳ số nào có phải là bội của 5 hay không, thì chúng ta cần chia số đó cho 5. Nếu còn dư thì số đó không phải là bội của 5. Chúng ta hãy xem một số ví dụ ở đây:

  • 10 ÷ 5 = 2 (Nhiều)
  • 12 ÷ 5 = 2 và phần dư là 2 (Không phải là bội số)
  • 45 ÷ 5 = 9 (Nhiều)
  • 54 ÷ 5 = 10 và phần dư là 4 (Không phải là bội số)

Biểu đồ bội số của 5 đến 20 lần

Bảng dưới đây chứa 20 bội số đầu tiên của 5 cùng với ký hiệu phép nhân trong mỗi trường hợp.

Phép nhân của 5 với các số Bội số của 5
5 × 1 5
5 × 2  10
5 × 3 15
5 × 4 20
5 × 5 25
5 × 6 30
5 × 7 35
5 × 8 40
5 × 9 45
5 × 10 50
5 × 11 55
5 × 12 60
5 × 13 65
5 × 14 70
5 × 15 75
5 × 16 80
5 × 17 85
5 × 18  90
5 × 19 95
5 × 20 100

Từ bảng trên, chúng ta có thể nói rằng bội của số 5 là kết quả trong bảng nhân của 5 , vì cả hai đều giống nhau.

Dưới đây là một số sự thật thú vị về bội số của một số:

  • Mọi bội số của một số đều lớn hơn hoặc bằng số đó.
  • Số bội của một số đã cho là vô hạn.
  • Mỗi số là bội số của chính nó.

Câu hỏi thường gặp về bội số của 5 – Câu hỏi thường gặp

Bội số của 5 bắt đầu từ 100 là bao nhiêu?

Các bội số của 5 bắt đầu từ 100 là 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, v.v.

5 bội số đầu tiên của 5 là bao nhiêu?

5 bội số đầu tiên của 5 là 5, 10, 15, 20 và 25. Có thể viết thành:
5 × 1 = 5
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
5 × 5 = 25

Bội số của 5 luôn kết thúc bằng gì?

Bội số của 5 luôn kết thúc bằng 0 hoặc 5. Nói cách khác, nếu một số kết thúc bằng 0 hoặc 5, thì số đó là bội số của 5.

Năm bội số đầu tiên của 15 là bao nhiêu?

Năm bội số đầu tiên của 15 là 15, 30, 45, 60 và 75. Chúng có thể được viết thành:
15 × 1 = 15
15 × 2 = 30
15 × 3 = 45
15 × 4 = 60
15 × 5 = 75

Bội chung của 5 và 10 là gì?

Các bội số của 5 bao gồm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,….
Các bội số của 10 bao gồm 10, 20, 30, 40, 50, 60,….
Như vậy, bội chung của 5 và 10 là 10, 20, 30, 40,….
Điều đó có nghĩa là tất cả các bội số của 10 sẽ là bội số chung của 5 và 10.
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x