Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Bội số của 7 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Bội số của 7 là 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70,…, v.v. Làm cách nào để biết một số là bội số của một số khác? Nếu một số là bội số của một số khác thì nó sẽ chia hết cho số ban đầu. Ví dụ, 14 chia cho 7 được bằng 2, do đó nó là bội số của 7.

Mọi số có thể được kí hiệu dưới dạng 7n với n là số tự nhiên là bội của 7. Vì vậy, nếu có hai giá trị p và q, ta nói rằng q là bội của p nếu q = np với một số tự nhiên n . Hãy xem xét các thừa số và bội số của 7 ở đây.

7 14 70 700 77

Tất cả các số có thể chia cho 7 đều là bội số của 7. Ví dụ, 7, 70, 77 và 49 đều là bội số của 7 vì những lý do sau

49 = 7 x 7
70 = 7 x 10
7 = 7 x 1
77 = 7 x 11

Những giá trị này được gọi là bội số vì những giá trị này có được bằng cách cộng hoặc trừ giá trị ban đầu nhiều lần.

Contents

Nhiều là gì?

Bội số là một giá trị số được tạo ra khi một số tự nhiên được nhân với một số tự nhiên hoặc số đếm khác.

Bội số của 7 có thể được tạo ra bằng cách nhân 7 với các số đếm. Hãy cùng chúng tôi xem danh sách bội số của số 7 trong phần tiếp theo.

Danh sách các bội số của 7

Phép nhân Bội số của 7
7 x 1 7
7 x 7 14
7 x 3 21
7 x 4 28
7 x 5 35
7 x 6 42
7 x 7 49
7 x 8 56
7 x 9 63
7 x 10 70
7 x 11 77
7 x 12 84
7 x 13 91
7 x 14 98
7 x 15 105
7 x 16 112
7 x 17 119
7 x 18 126
7 x 19 133
7 x 20 140

Bội số chung là gì?

Bội số chung là một số nguyên là chung của hai hoặc nhiều số. Nó có nghĩa là hai hoặc nhiều số chia sẻ một số nguyên duy nhất như một bội số chung. Hãy để chúng tôi hiểu với sự trợ giúp của các ví dụ.

Bội số của 4 = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ..

Bội số của 7 = 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70,…

Ta có thể thấy bội chung của 4 và 7, từ bội đã cho ở trên là 28. Do đó, 28 là bội chung nhỏ nhất của 4 và 7.

Các ví dụ đã giải quyết

H.1: Tổng của năm bội số đầu tiên của 7 là bao nhiêu?

Trả lời: Năm bội số đầu tiên của bảy là 7, 14, 21, 28 và 35

Tính tổng = 7 + 14 + 21 + 28 + 35 = 105

Q.2: Trung bình cộng của mười bội đầu tiên của 7 là bao nhiêu?

Trả lời: Trung bình cộng của mười bội số đầu tiên của 7 bằng tổng của tất cả các bội số chia cho 10.

Trung bình = (7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42 + 49 + 56 + 63 + 70) / 10

= 385/10

= 38,5

Do đó, mức trung bình yêu cầu là 38,5.

Q.3: Làm thế nào để kiểm tra xem một số có phải là bội số của 7 hay không?

Trả lời: Nếu một số là bội của 7 thì nó chia hết cho 7.

Giả sử, 49 là bội số của 7 vì 49/7 = 7

Hãy để chúng tôi kiểm tra xem 66 có phải là bội số của 7 hay không.

66/7 = 9,42 .. (Thương là một phân số)

Do đó, 66 không phải là bội số.

Q.4: Các bội của 7 nhỏ hơn 30 là bao nhiêu?

Trả lời: Bội của số tự nhiên 7 nhỏ hơn 30 là 7,14,21 và 28.

Q.5: Bội số chung nhất của 6 và 7 là bao nhiêu?

Trả lời: Để tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 7, trước hết ta viết bội của mỗi số.

Bội số của 6 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 , 48, 54, 60.

Bội số của 7 = 7, 14, 21, 28, 35, 42 , 49, 56, 63, 70

Do đó, chúng ta có thể thấy, LCM của 6 và 7 là 42.

Đăng ký BYJU’S để tìm hiểu thêm về bội số của các số khác và tải xuống BYJU’S-Ứng dụng Học tập để nhận video học tập tương tác.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Mười bội đầu tiên của 7 trong Toán học là gì?

Mười bội đầu tiên của 7 trong Toán là 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 và 70.

Bội số của 7 từ 1 đến 100 là bao nhiêu?

Các bội số của 7 từ 1 đến 100 là 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98.

Có bao nhiêu bội số của 7 nằm trong khoảng từ 40 đến 60?

Từ 40 đến 60, chỉ có ba bội số của 7, chúng là 42, 49 và 56.

Bội số của 7 từ 100 đến 200 là bao nhiêu?

Các bội số của 7 từ 100 đến 200 là 105, 112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175, 182, 189 và 196.

7 có bao nhiêu bội số?

2.3 4 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x