Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Các yếu tố của 216 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Các yếu tố của 216

Các thừa số của 216 là các số, tạo ra kết quả là 216 khi hai số được nhân với nhau. Hãy xem xét một ví dụ, các cặp thừa số của 89 được viết là (1, 89) và (-1, -89). Khi chúng ta nhân cặp thừa số âm, kết quả sẽ cho ra số ban đầu, chẳng hạn như nhân -1 × -89, thì chúng ta nhận được số 89. Như vậy, chúng ta có thể coi cả cặp thừa số dương và âm là 89. Các cặp thừa số của số 216 là các số nguyên có thể là số dương hoặc số âm nhưng không phải là số thập phân hoặc số thập phân. Để tìm thừa số của một số 216, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thừa số hóa.

Trong phương pháp thừa số hóa, đầu tiên lấy các số, 1 và 216 làm thừa số của 216 và tiếp tục tìm các cặp bội khác của 216 để cho kết quả là một số ban đầu. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, hãy đọc bài viết dưới đây để tìm thừa số 216 theo cặp số và phương pháp chia để tìm ra thừa số nguyên tố của 216 được thảo luận.

Các yếu tố của 216 là gì?

Thừa số 216 là số chia chính xác số 216 không dư. Nói cách khác, thừa số của 216 là một số, khi nhân từng cặp sẽ cho ra số ban đầu là 216. Vì 216 là số tổng hợp nên nó có nhiều hơn hai thừa số. Như vậy, các thừa số của 216 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 và 216.

Các thừa số của 216: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 và 216.

Số nguyên tố của 216: 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 hoặc 2 3 ×  3 3

Yếu tố cặp của 216

Để tìm các thừa số của cặp 216, nhân hai số trong một cặp để được số ban đầu là 216, các số như sau

Nếu 1 × 216 = 216, thì (1, 216) là một thừa số của cặp 216.

Tương tự,

2 × 108 = 216, (2, 108) là một hệ số của cặp 216

3 × 72 = 216, (3, 72) là một hệ số của cặp 216

4 × 54 = 216, (4, 54) là một hệ số của cặp 216

6 × 36 = 216, (6, 36) là một hệ số của cặp 216

8 × 27 = 216, (8, 27) là một hệ số của cặp 216

9 × 24 = 216, (9, 24) là một hệ số của cặp 216

12 × 18 = 216, (12, 18) là một hệ số của cặp 216

Do đó, cặp nhân tố dương của 216 là (1, 216), (2, 108), (3, 72), (4, 54), (6, 36), (8, 27), (9, 24) và (12, 18)

Để tìm cặp thừa số âm của 216, sau đó thực hiện theo các bước sau:

Nếu -1 × -216 = 216, thì (-1, -216) là một thừa số của cặp 216.

Tương tự,

-2 × -108 = 216, (-2, -108) là một hệ số của cặp 216

-3 × -72 = 216, (-3, -72) là một hệ số của cặp 216

-4 × -54 = 216, (-4, -54) là một hệ số của cặp 216

-6 × -36 = 216, (-6, -36) là một hệ số của cặp 216

-8 × -27 = 216, (-8, -27) là hệ số của cặp 216

-9 × -24 = 216, (-9, -24) là một hệ số của cặp 216

-12 × -18 = 216, (-12, -18) là một hệ số của cặp 216

Do đó, cặp hệ số âm của 216 là (-1, -216), (- 2, -108), (-3, -72), (-4, -54), (-6, -36), ( -8, -27), (-9, -24) và (-12, -18)

Làm thế nào để tính toán thừa số nguyên tố của 216?

Tìm hiểu các bước sau để tính các thừa số của 216.

  • Đầu tiên, viết số 216
  • Tìm hai số cho kết quả là 216 dưới phép nhân, giả sử là 2 và 108, chẳng hạn như 2 × 108 = 216.
  • Chúng ta biết rằng 2 là một số nguyên tố chỉ có hai thừa số, tức là 1 và chính số đó (1 và 2) không thể được thừa số nữa. (tức là) 2 = 2 × 1
  • Nhưng hãy nhìn vào số 108, nó là một số tổng hợp nhưng không phải là một số nguyên tố và nó có thể được phân tích thêm. 108 có thể được tính là 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 1
  • Do đó, thừa số của 216 được viết thành, 216 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 1
  • Cuối cùng, viết ra tất cả các số duy nhất thu được dưới dạng thừa số.

Số nguyên tố của 216

Số 216 là một hợp số và nó phải có các thừa số nguyên tố. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để tính các thừa số nguyên tố của 216.

Bước 1: Bước đầu tiên là chia số 216 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, chẳng hạn như 2.

216 ÷ 2 = 108

Bước 2 : Một lần nữa chia 108 cho 2 và quá trình tiếp tục.

108 ÷ 2 = 54

54 ÷ 2 = 27

Bước 3: Bạn sẽ nhận được một số phân số nếu bạn chia 27 cho 2. Vì vậy, tiếp tục với thừa số nguyên tố tiếp theo, 3

27 ÷ 3 = 9

9 ÷ 3 = 3

3 ÷ 3 = 1

Cuối cùng, chúng tôi nhận được số 1 khi kết thúc quá trình phân chia. Vì vậy, chúng tôi không thể tiến xa hơn. Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 216 được viết là × 2 × 2 × 3 × 3  × 3 hoặc 2 ×  3 3 , trong đó 2 và 3 là các số nguyên tố .

Có thể tìm chính xác số thừa số của một số 216 với sự trợ giúp của thừa số nguyên tố. Thừa số nguyên tố của 216 là 2 3 × 3 3 . Các số mũ trong thừa số nguyên tố là 3 và 3. Cộng số 1 với các số mũ và nhân nó. (3 + 1) (3 + 1) = 4 × 4 = 16. Do đó, số 216 có 16 thừa số.

Liên kết liên quan đến các yếu tố
Yếu tố 8 Hệ số 36
Các yếu tố của 56 Các yếu tố của 54
Yếu tố 64 Yếu tố 25
Yếu tố 42 Hệ số 60
Yếu tố 35 Yếu tố 144
Các yếu tố của 96 Hệ số 100

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 216 và 215.

Giải pháp:

Các thừa số của 216 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 và 216.

Các hệ số của 215 là 1, 5, 43 và 215

Do đó, thừa số chung của 216 và 215 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 216 và 217.

Giải pháp:

Các thừa số của 216 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 và 216.

Các thừa số của 217 = 1, 7, 31 và 217.

Do đó, thừa số chung của 216 và 217 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 216 và 116.

Giải pháp: 

Các thừa số của 216 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 và 216.

Các thừa số của 116 là 1, 2, 4, 29, 58 và 116.

Do đó, các thừa số chung của 216 và 116 là 1, 2 và 4.

Câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 216

Các yếu tố của 216 là gì?

Các thừa số của 216 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 và 216.

Phân tích số 216 là bao nhiêu?

Thừa số nguyên tố của 216 là 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 hoặc 2 3 × 3 3 .

Các cặp yếu tố dương của 216 là gì?

Các cặp yếu tố tích cực của 216 là (1, 216), (2, 108), (3, 72), (4, 54), (6, 36), (8, 27), (9, 24) và (12, 18).

Các cặp yếu tố âm của 216 là gì?

Các yếu tố cặp phủ định của 216 là (-1, -216), (- 2, -108), (-3, -72), (-4, -54), (-6, -36), (-8 , -27), (-9, -24) và (-12, -18).

Số 216 có bao nhiêu thừa số?

Số 216 có 16 thừa số, vì số 216 là một số tổng hợp.

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x