Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Các yếu tố của 56 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Các yếu tố của 56

Các thừa số của 56 là các số, tạo ra kết quả là 56 khi hai số được nhân với nhau. Các cặp thừa số của số 56 là các số nguyên có thể là số dương hoặc số âm nhưng không phải là số thập phân hoặc số thập phân. Hãy xem xét một ví dụ, cặp thừa số của 56 được viết là (1, 56) và (-1, -56). Như vậy, chúng ta có thể xét cả cặp thừa số dương và âm của 11. Để tìm thừa số của một số 56, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp phân tích thừa số. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thừa số của 56, thừa số cặp và thừa số nguyên tố của 56 bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố với nhiều ví dụ đã giải.Các yếu tố của 56

Các yếu tố của 56 là gì?

Các số chia 56 chính xác là thừa số của 56. Nói cách khác, các số nhân với các cặp kết quả là 56 sẽ là thừa số của 56. Vì số 56 là một hợp số chẵn nên nó có nhiều thừa số khác với 1 và 56. Như vậy, các thừa số của 56 là 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56.

Các hệ số 56: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56.

Thừa số nguyên tố của 56: 2 × 2 × 2 × 7 hoặc 2 3 × 7.

Yếu tố cặp của 56

Để tìm các thừa số của cặp,  nhân hai số trong một cặp để được số ban đầu là 56, các số như sau

Yếu tố cặp tích cực Yếu tố cặp phủ định
1 × 56 = 56 ⇒ (1, 56) -1 × -56 = 56 ⇒ (-1, -56)
2 × 28 = 56 ⇒ (2, 28) -2 × -28 = 56 ⇒ (-2, -28)
4 × 14 = 56 ⇒ (4, 14) -4 × -14 = 56 ⇒ (-4, -14)
7 × 8 = 56 ⇒ (7, 8) -7 × -8 = 56 ⇒ (-7, -8)

Do đó, cặp nhân tố dương của 56 là (1, 56), (2, 28), (4, 14) và (7, 8). Tương tự, các cặp yếu tố âm của 56 là (-1, -56), (-2, -28), (-4, -14) và (-7, -8).

Các yếu tố của 56 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 56 có thể được tìm thấy bằng cách chia 56 cho các số nguyên liên tiếp khác nhau. Nếu các số nguyên chia 56 chính xác, thì những số nguyên đó là thừa số của 56. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chia 56 cho 1 và sau đó tiếp tục với các số nguyên khác nhau.

 • 56/1 = 56 (Hệ số = 1 và phần còn lại = 0)
 • 56/2 = 28 (Thừa số = 2 và phần dư = 0)
 • 56/4 = 14 (Thừa số = 4 và phần dư = 0)
 • 56/7 = 8 (Thừa số = 7 và phần dư = 0)
 • 56/8 = 7 (Thừa số = 8 và phần dư = 0)
 • 56/14 = 4 (Hệ số = 14 và phần còn lại = 0)
 • 56/28 = 2 (Thừa số = 28 và phần dư = 0)
 • 56/56 = 1 (Thừa số = 56 và phần dư = 0)

Như vậy, các thừa số của 56 là 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56.

Ghi chú:

Nếu chúng ta chia 56 cho các số khác với 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56, nó sẽ để lại một phần dư và do đó, chúng không phải là thừa số của 56.

Thừa số nguyên tố của 56

Số 56 là một số tổng hợp và nó có các thừa số nguyên tố. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để tìm các thừa số nguyên tố của một số.

 • Bước đầu tiên là chia số 56 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, chẳng hạn như 2.

56 ÷ 2 = 28

 • Một lần nữa, chia 28 cho 2 và quá trình tiếp tục.

28 ÷ 2 = 14

14 ÷ 2 = 7

 • Bây giờ, nếu chúng ta chia 7 cho 2, chúng ta sẽ nhận được một số phân số, không thể là một thừa số. Vì vậy, bây giờ hãy tiếp tục với các số nguyên tố tiếp theo, tức là 7
 •   7 ÷ 7 = 1
 • Chúng tôi đã nhận được 1 khi kết thúc quá trình phân chia và do đó chúng tôi không thể tiếp tục. Vì vậy, các thừa số nguyên tố được viết dưới dạng 2 × 2 × 2 × 7 hoặc 2 3 × 7 ,  trong đó 2 và 7 là các số nguyên tố .

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 56 và 57.

Giải pháp:

Các hệ số của 56 là 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56

Các hệ số của 57 là 1, 3, 19 và 57.

Do đó, thừa số chung của 56 và 57 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 56 và 55.

Giải pháp:

Các thừa số của 56 = 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56

Các thừa số của 55 = 1, 5, 11 và 55.

Do đó, thừa số chung của 56 và 55 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 56 và 65.

Giải pháp:

Các hệ số của 56 là 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56.

Các hệ số của 65 là 1, 5, 13 và 65.

Do đó, thừa số chung của 56 và 65 chỉ là 1.

Câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 56

Các yếu tố của 56 là gì?

Các thừa số của 56 là các số được nhân theo từng cặp để tạo ra số ban đầu là 56. Như vậy, các thừa số của 56 là 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 và 56.

Số nguyên tố của 56 là bao nhiêu?

Thừa số nguyên tố của 56 là 2 × 2 × 2 × 7 hoặc 2 3 × 7

Các cặp yếu tố tích cực của 56 là gì?

Các cặp yếu tố tích cực của 56 là (1, 56), (2, 28), (4, 14) và (7, 8).

Các cặp yếu tố âm của 56 là gì?

Các cặp yếu tố âm của 56 là (-1, -56), (-2, -28), (-4, -14) và (-7, -8).

14 có phải là thừa số của 56 không?

Đúng, 14 là thừa số của 56. Nếu 56 chia cho 14 thì số dư là 0 và do đó, 14 là thừa số của 56.

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x