Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Câu hỏi đại số, xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Câu hỏi đại số

Câu hỏi Đại số cho Lớp 6

Đại số cơ bản giải quyết việc tìm giá trị chưa biết bằng cách sử dụng các biến.

 1. Các binh sĩ đang diễu hành trong một cuộc duyệt binh. Có 10 chiến sĩ liên tiếp. Quy tắc cung cấp số lượng binh sĩ, số lượng hàng là gì?

Giải: Gọi n là số hàng

Số lính liên tiếp = 10

Tổng số lính = số lính trong một hàng × số hàng

= 10n

 1. Leela là em gái của Radha. Leela kém Radha 4 tuổi. Viết tuổi của Leela tương ứng với tuổi của Radha. Lấy tuổi của Radha là x năm.

Lời giải: Gọi tuổi của Radha là x năm

Tuổi của Leela = nhỏ hơn Radha 4 tuổi

= (x – 4) năm

 1. Nếu a là độ dài cạnh của tam giác đều thì chu vi của tam giác sẽ là?

Lời giải: Cạnh bên của tam giác đều = a

Chu vi của tam giác = tổng của tất cả ba cạnh của nó

Do đó, chúng ta biết rằng một tam giác đều có tất cả các cạnh của nó bằng nhau.

Vì thế,

Chu vi tam giác đều = a + a + a = 3a

 1. Đưa ra biểu thức cho:

(i) p nhân với 7

(ii) p chia hết cho 7

Giải pháp:

(i) p nhân với 7

P × 7 = 7p

(ii) p chia hết cho 7

P ÷ 7 = p / 7

 1. Nếu tuổi Sam là x năm. Vậy sau 7 năm nữa số tuổi của Sam là bao nhiêu?

Lời giải: Tuổi hiện tại của Sam = x

Sau 7 năm,

Tuổi của Sam = x + 7 năm

Ngoài ra, hãy đọc: Đại số cho Lớp 6

Câu hỏi Đại số cho Lớp 7

Điều khoản, Hệ số và Yếu tố

Nếu ax 2 + bx + c là biểu thức đại số thì:

ax 2 , bx và c là các số hạng

a, b và c là các hệ số

1; x; x, x là các thừa số

 1. Biểu thị khi x và y đều bình phương và cộng.

Lời giải: x 2 + y 2

 1. Xác định các số hạng và thừa số của chúng trong 1 + x + x 2

Lời giải: Cho, 1 + x + x 2

Điều khoản: 1, x, x 2

Hệ số: 1; x; x, x

 1. Viết hệ số của các số hạng y và y 2trong biểu thức 13 – y + 5y 2 đã cho.

Giải: Hệ số của y = -1 và của y 2 = 5

Giống như các điều khoản: Khi các số hạng có cùng hệ số đại số. (Ví dụ: 2x, 3x, 4x)

Không giống như các điều khoản: Khi các số hạng có hệ số đại số khác nhau (Ví dụ: 2x, 3x 2 , 4y)

Đơn thức: Một biểu thức đại số chỉ có một số hạng. (Ví dụ: 2x)

Nhị thức: Một biểu thức đại số chỉ có hai số hạng. (Ví dụ: 2x + 1)

Trinomial: Một biểu thức đại số chỉ có ba số hạng. (Ví dụ: x 2 + x + 1)

Đa thức: Một biểu thức đại số có một hoặc nhiều hơn một số hạng.

Chú ý: Đơn thức, một nhị thức và một tam thức đều là đa thức.

Tìm những thuật ngữ giống và không giống.
(i) 12x, 7x

(ii) 3xy, 3y

Giải pháp:

(i) 12x và 7x đều có cùng hệ số đại số, iex

Do đó, cả hai đều giống như các điều khoản.

(ii) 3xy có các thừa số 3, x và y

Trong khi 3y có thừa số 3 và y.

Do đó, cả hai đều có các yếu tố đại số khác nhau, do đó không giống như các thuật ngữ.

 1. Phân loại thành đơn thức, nhị thức và tam thức.

(i) 3x – 5y

(ii) 100z 2

(iii) x 2 -2x + 3

(iv) 32

Giải pháp:

(i) 3x-5y là một nhị thức vì nó bao gồm hai số hạng ở đây là 3x và 5y.

(ii) 100z 2 là đơn thức vì chỉ có một số hạng

(iii) x 2 -2x + 3 là tam thức, vì x 2 , -2x và 3 là ba số hạng khác nhau.

(iv) 32 là một đơn thức vì nó chỉ biểu diễn một số hạng duy nhất.

Ngoài ra, hãy đọc: Các vấn đề về đại số

Phép cộng và phép trừ biểu thức đại số

 1. Thu thập các thuật ngữ like và đơn giản hóa biểu thức:

12m 2 – 9m + 5m – 4m 2 – 7m + 10

Giải pháp: Sắp xếp lại các điều khoản, chúng ta có:

12m 2 – 4m 2 + 5m – 9m – 7m + 10

= (12 – 4) m 2 + (5 – 9 – 7) m + 10

= 8m 2 + (- 4 – 7) m + 10

= 8m 2 + (–11) m + 10

= 8 m 2 –11 m + 10

 1. Trừ 24ab – 10b – 18a được 30ab + 12b + 14a.

Lời giải: 30ab + 12b + 14a – (24ab – 10b – 18a)

= 30ab + 12b + 14a – 24ab + 10b + 18a

= 30ab – 24ab + 12b + 10b + 14a + 18a

= 6ab + 22b + 32a

 1. Tìm giá trị của x 2-5x + 8, cho x = 2.

Lời giải: Cho: x 2 -5x + 8

Bằng cách đặt x = 2, chúng ta nhận được;

(2) 2 – 5 (2) + 8

= 4 – 10 = 8

= 12 -10

= 2

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x