Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Công thức phần trăm tổn thất là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Công thức phần trăm tổn thất

Trong Toán học, công thức phần trăm tổn thất là công thức tính tỷ lệ phần trăm tổn thất đã xảy ra trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Chúng tôi cũng nói rằng nó là phần trăm tổn thất. Lỗ được xác định là khoản chênh lệch giữa giá vốn và giá bán. Và phần trăm lỗ là phần trăm lỗ tính theo giá vốn thực tế. Trong các doanh nghiệp, lãi và lỗ là thuật ngữ phổ biến được sử dụng. Lợi nhuận về cơ bản là số tiền mà các nhà kinh doanh thu được trong một doanh nghiệp. Trước khi tìm hiểu công thức về phần trăm tổn thất, trước tiên hãy cho chúng tôi biết công thức của Loss.Lỗ = Giá vốn – Giá bán

hoặc là

Lỗ = CP – SP (CP> SP)

Trong đó CP là giá thực tế của sản phẩm hoặc hàng hóa và SP là giá bán tại đó sản phẩm đã được bán cho khách hàng.

Công thức cho phần trăm tổn thất

Nếu giá vốn lớn hơn giá bán sản phẩm trong kinh doanh thì được gọi là lỗ, ngược lại nếu giá vốn nhỏ hơn giá bán thì lãi.

Vì, Lỗ = CP – SP (CP> SP)

Công thức phần trăm tổn thất được đưa ra bởi;

Phần trăm tổn thất = (Lỗ × 100) / CP

Ghi chú:

Đôi khi họ đưa ra tỷ lệ phần trăm lỗ để tìm giá vốn và giá bán. Từ CP và SP, chúng ta có thể tính toán lãi lỗ.

  • Lỗ = giá vốn – giá bán
  • Giá bán được biểu thị bằng SP và giá vốn Giá được biểu thị bằng CP

Ngoài ra, hãy đọc:

Các ví dụ

Q.1: Tìm tỷ lệ phần trăm tổn thất và mất mát với điều kiện giá vốn là Rs. 50 và giá bán là Rs. 45.

Giải pháp:

Cho: Giá vốn, CP = Rs. 50

Giá bán, S. P = Rs. 45.

Chúng tôi biết rằng công thức để tìm ra mất mát là

Lỗ = giá vốn – giá bán

Mất = 50 – 45 = 5

Do đó, tổn thất là Rs. 5.

Công thức để tìm phần trăm tổn thất là

Phần trăm tổn thất = (Lỗ × 100) / CP

% Tổn thất = (5 × 100) / 50

Mất% = 500/50

Mất% = 10

Do đó, tỷ lệ hao hụt là 10%.

Câu hỏi 2: Nếu một ngôi nhà được một người đàn ông mua với giá 50 Rupi và anh ta bán nó với giá 45 Lắc. phần trăm lợi nhuận từ việc kinh doanh này là bao nhiêu?

Giải pháp: Giá vốn = Rs. 5000000

Giá bán = Rs. 4500000

Do giá vốn nhiều hơn giá bán nên người này đã lỗ.

Mất mát = Rs. 5000000 – Rs.4500000 = Rs. 500000

Do đó, người đàn ông đã lỗ năm vạn rupee ở đây. Bây giờ để tính phần trăm của nó, chúng ta có công thức:

Phần trăm tổn thất = (Lỗ x 100) / CP

% Tổn thất = (500000 x 100) / 5000000 = 10%

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x