Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đánh chặn là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Đánh chặn

Môn Toán, một đánh chặn là một điểm trên trục y, qua đó độ dốc của đường đi. Nó là tọa độ y của một điểm mà một đường thẳng hoặc một đường cong cắt trục y. Điều này được biểu diễn khi chúng ta viết phương trình cho một đường thẳng , y = mx + c, trong đó m là hệ số góc và c là giao điểm y.Về cơ bản có hai giao thức, chặn x và đánh chặn y. Điểm mà đường thẳng cắt trục x là giao điểm x và điểm mà đường thẳng cắt trục y là giao điểm y. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về định nghĩa đánh chặn.

Định nghĩa

Điểm mà đường thẳng hoặc đường cong cắt qua trục của đồ thị được gọi là điểm giao nhau. Nếu một điểm đi qua trục x thì nó được gọi là giao điểm x. Nếu một điểm đi qua trục y thì nó được gọi là giao điểm y.

Ý nghĩa của điểm giao nhau của một đường là điểm tại đó nó giao với trục x hoặc trục y. Nếu trục không được chỉ định, thường là trục y. Nó thường được ký hiệu bằng chữ ‘ b’ .

Ngoại trừ đường thẳng đứng chính xác, nó sẽ liên tục cắt ngang trục y ở đâu đó, ngay cả khi nó nằm cách đầu hoặc cuối biểu đồ.

Công thức đánh chặn

Phương trình của đường thẳng cắt trục y tại một điểm được cho bởi:
                            y = mx + c
Bây giờ, ta phải viết dạng giao của đường thẳng, ta có thể thay c bằng b. Do đó, phương trình trở thành:

                           y = mx + b
Do đó, công thức giao điểm y của một đường thẳng được cho bởi:
                          b = y – mx
Trong đó, b là giao điểm, m là hệ số góc của đường thẳng và y và x chỉ ra các điểm trên y- trục và trục x tương ứng.

Bây giờ, một cách khác để viết phương trình của đường thẳng, xem xét một đường thẳng là giao với trục x và trục y tại điểm a và b tương ứng.
                        x / a + y / b = 1
Ở đây, a và b lần lượt là các giao của đường thẳng cắt trục x và trục y. Giá trị của a và b có thể là dương, âm hoặc bằng không và giải thích vị trí của các điểm mà đường thẳng cắt cả hai trục, so với gốc tọa độ.

Làm thế nào để tìm các giao cắt X và Y?

Xét phương trình đường thẳng Ax + By = C.

Để tìm giao điểm x, thay y = 0 và tìm x.

Để tìm giao điểm y, thay x = 0 và tìm y.

Ví dụ: Giả sử phương trình đường thẳng 5x + 2y = 10

Để tìm điểm chặn x: 

Thay y = 0 vào phương trình đã cho

5x + 2 (0) = 10

5x = 10

x = 2

Để tìm chặn y

Thay x = 0 vào phương trình đã cho

5 (0) + 2y = 10

2 năm = 10

y = 5

Do đó, x -intercept là (2, 0)

y -intercept là (0, 5)

Dạng hai điểm

Công thức của đường thẳng tạo bởi hai điểm được cho bởi:

yy 1 / y 2 -y 1 = xx 1 / x 2 -x 1

Biểu mẫu đánh chặn

Giả sử, P (a, 0) = (x 1 , y 1 ) và Q (0, b) = (x 2 , y 2 ) là hai điểm của đường thẳng cắt trục x và trục y, tương đối đến điểm gốc (0,0). Sau đó, công thức trở thành:

=> y – 0 / b – 0 = x – a / 0 – a

=> y / b = x / -a – a / -a

=> x / a + y / b = 1

Do đó, đã chứng minh.

Hình thức đánh chặn dốc

Phương trình của đường thẳng giao nhau c trên trục y và có hệ số góc m là:

y = mx + c

 

Lưu ý: Giá trị của c có thể là dương hoặc âm vì phần giao nhau được vẽ ở phía dương hoặc âm của trục y, tương ứng.

Đồ thị đánh chặn

Các điểm giao nhau là các điểm trên đồ thị mà tại đó đồ thị đi qua hai trục (trục x và trục y). Điểm mà đồ thị đi qua trục x được gọi là tọa độ x và điểm mà đồ thị đi qua trục y được gọi là tọa độ y.

Trong đồ thị giao trên, trong đó đường thẳng L làm giao điểm x a và giao điểm y trên các trục.

Do đó, phương trình của đường thẳng giao nhau giữa a và b trên trục x và y, tương ứng là:

x / a + y / b = 1

Các ví dụ đã giải quyết

Ví dụ 1: Cho hai giao tuyến P (2,0) và Q (0,3) lần lượt cắt trục x và trục y. Tìm phương trình của đường thẳng.

Giải: Cho trước, hai giao điểm P (2,0) và Q (0,3) cắt trục x và trục y.

Từ phương trình của đường thẳng chúng ta biết,

x / a + y / b = 1 ……… .. (1)

Ở đây, a = 2 và b = 3

Do đó, đặt giá trị của các giao a và b vào phương trình 1, ta được:

=> x / 2 + y / 3 = 1

=> 3x + 2y = 6

=> 3x + 2y – 6 = 0,

Do đó, phương trình của đường thẳng là 3x + 2y – 6 = 0.

Ví dụ 2: Tìm phương trình của đường thẳng tạo giao tuyến –3 và 2 trên các trục x- và y.

Giải: Cho, a = –3 và b = 2.

Bằng hình thức đánh chặn, chúng ta biết rằng;

x / a + y / b = 1

x / -3 + y / 2 = 1

Hoặc là

2x – 3y + 6 = 0.

Do đó, đây là phương trình bắt buộc.

Ví dụ 3: Một đường thẳng đi qua P (1, 2) sao cho giao điểm giữa các trục của nó là phân giác tại P. Phương trình của đường thẳng là gì?

Lời giải: Phương trình của một đường thẳng giao nhau giữa a và b với trục x và trục y, được cho bởi:

x / a + y / b = 1

1 = (a + 0) / 2 ⇒ a = 2

2 = (0 + b) / 2 ⇒ b = 4

Do đó, phương trình yêu cầu của dòng là;

x / 2 + y / 4 = 1

⇒ 2x + y – 4 = 0

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Một đánh chặn trong Toán học là gì?

Điểm giao nhau là điểm mà đường thẳng hoặc đường cong cắt trục y trong một mặt phẳng. Nó cũng được cho là một chặn y.

Công thức cho hệ số y là gì?

Công thức của giao điểm y được cho bởi:
b = y – mx
Trong đó b là giao điểm y và m là hệ số góc của đường thẳng

Phương trình của đường thẳng đối với các giao điểm x và y là gì?

Phương trình của đường thẳng khi một đường thẳng cắt trục x và trục y tại điểm a và b lần lượt là:
x / a + y / b = 1

Nếu một đường thẳng cắt trục y tại một điểm, thì giá trị của tọa độ x là bao nhiêu?

Nếu một đường thẳng cắt trục y tại một điểm, giá trị của tọa độ x sẽ bằng không.

Công thức hệ số góc là gì?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x