Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT QG môn Ngoại Ngữ 2021 của Bộ GD&ĐT

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Thí sinh xem toàn bộ đáp án chính thức đề thi THPT quốc gia 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.

Đến 17 giờ chiều nay, sau khi kết thúc thời gian đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết đã có tổng số 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống. Năm 2020, cả nước có hơn 900 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, trong đợt thi đầu tiên có hàng chục ngàn thí sinh của TPHCM, và các tỉnh khác các thí sinh thuộc diện F1, F2 ở nhiều địa phương chưa thi.

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại Ngữ 2021 của Bộ GD&ĐT

Năm 2022, quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định thí sinh chỉ được đăng ký một trong 2 bài thi tổ hợp, nên kỳ thi chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày, với 4 buổi thi, thay vì 2,5 ngày như các năm trước.

Sau đây là đáp án chính thức môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT:

  • Đang upload dự kiến sau khi thi xong môn Ngoại Ngữ vào ngày 08/07/2021 sẽ có đáp án

MÔN ANH – Mã đề: 401

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. C 37. B 38. B 39. B 40.D
41.B 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. C 50. A

 

MÔN ANH – Mã đề: 402

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C
11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. B
21. A 22. B 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A
31. D 32. D 33. D 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D

 

MÔN ANH – Mã đề: 403

1. B 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. B 10. D
11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. D 38.  C 39. D 40. D
41.  C 42. D 43. C 44. B 45. B 46. D 47. A 48.  C 49. D 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 404

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16.D 17. A 18. B 19. C 20. B
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B
31. A 32. C 33. A 34. B 35. B 36. B 37. C 38.  A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. A 47. B 48.  B 49. A 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 405

1. D 2.  C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8.  D 9. B 10. C
11. D 12. C 13.  A 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D 22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28.  A 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. B 40. B
41.  A 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. B 48. A 49. A 50. D

 

MÔN ANH – Mã đề: 406

1. A 2.  A 3.  C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41.  D 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 407

1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29.  B 30.  D
31. B 32. D 33. D 34.B 35. C 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41.  B 42. D 43. A 44.  D 45.  C 46. D 47. A 48. A 49.  C 50.  C

 

MÔN ANH – Mã đề: 408

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. B 18. A 19. C 20. A
21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D
31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C 47.  D 48. B 49. C 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 409

1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D 22. D 23. A 24. A 25. B 26.  A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35.  D 36.  B 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42.  B 43. A 44. A 45. B 46. A 47.  D 48.  C 49.  A 50. A

 

MÔN ANH – Mã đề: 410

1. D 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. D 12. D 13. C 14.  A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B
21. C 22. B 23. C 24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29.  A 30. A
31. A 32. C 33. D 34.  C 35. C 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41.  C 42.  C 43. C 44. A 45.  D 46. C 47. B 48.  B 49. D 50. A

 

MÔN ANH – Mã đề: 411

1. B 2. A 3. D 4. D 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. D
11. C 12. A 13. C 14. D 15. C 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C
21. C 22. C 23. B 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.  B 37.  A 38. B 39. A 40. C
41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46.  C 47. C 48. A 49. C 50. D

 

MÔN ANH – Mã đề: 412

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. A 15. D 16. D 17. D 18. C 19. B 20. C
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

 

MÔN ANH – Mã đề: 413

1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D 9. D 10. B
11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C 39. C 40. A
41.  A 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. D 48.  C 49. A 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 414

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30 .C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36.  B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D 47.  D 48. A 49. C 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 415

1. A 2. D 3. D 4. B 5.B 6. A 7. A 8. A 9.B 10. C
11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. A 37. D 38. A 39. C 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D

 

MÔN ANH – Mã đề: 416

1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D
31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 417

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D 29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. A 35. D 36. A 37. A 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A 47.  C 48. D 49. A 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 418

 

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. B 15. B 16. B 17. D 18. B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. C 24. C 25. D 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. D 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39.  A 40. D
41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46.  A 47.  A 48. B 49. B 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 419

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 420

1. A 2.  C 3. D 4.  C 5. B 6. C 7. C 8. A 9. D 10. D
11. C 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. A 20. A
21. A 22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. B 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. D 39. A 40. D
41.  C 42. B 43.D 44. D 45. A 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 421

1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A
11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B
21. A 22. A 23. B 24. B 25. A 26. C 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. A 43. C 44.  A 45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

 

MÔN ANH – Mã đề: 422

1. D 2. D 3. A 4.B 5. A 6.  A 7. B 8. C 9.  B 10. D
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D
21. A 22. A 23.  D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B 32. D 33. A 34.A 35. C 36. B 37. B 38. C 39.  A 40. C
41. B 42.  B 43. B 44. C 45. A 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 423

1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26.  C 27. D 28. C 29.A 30.C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36.  A 37.  A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

 

MÔN ANH – Mã đề: 424

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10.B
11.D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. A
21. D 22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. D 48. B 49. C 50. B

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x