Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đáp án môn Hóa học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 có 24 mã đề

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Sau ngày thi đầu tiên, các thí sính thở phào nhẹ nhõm bởi đề khá dễ, có khả năng phân loại. Đến sáng nay ngày 10/8, thí sinh cả nước tiếp tục bước sang ngày thi thứ 2 với tổ hợp 03 môn: Vật lý – Hóa học – Sinh học dưới hình thức trắc nghiệm 40 câu, thời gian làm bài trong 50p cho mỗi môn.
Môn thi thứ 2 trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên của buổi thi sáng hôm nay là môn Hóa học. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h35 phút. Bộ GD&ĐT cho hay nội dung thi sẽ chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Tuyển sinh số liên tục cập nhật đáp án môn Hóa học – Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề để quý phụ huynh, thầy cô và thí sinh tham khảo.
Phụ huynh, học sinh cập nhật đáp án nhanh tại đây cho các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224.


Đáp án đề thi THPTQG môn Hóa năm 2021

7+ Điều cần biết khi quan tâm đến Ngành Kinh tế
GIẢI MÃ: KHỐI C GỒM NHỮNG NGÀNH NÀO?
THÔNG TIN QUAN TRỌNG CẦN BIẾT VỀ CÁC KHU VỰC TUYỂN SINH
6 Điều Cần Biết Khi Học Ngành Quản Lý Công Nghiệp
Những Ai Nên Học Ngành Kỹ Thuật Điện – Reviews Chi Tiết

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

• Mã đề: 201 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 201 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 202 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 202 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 203 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 203 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 204 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 204 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 205 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 205 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.C 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.D 59.A 60.B
61.A 62.C 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.A 72.C 73.C 74.A 75.A 76.C 77.D 78.D 79.D 80.D

• Mã đề: 206 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 206 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41.A 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A
51.A 52.C 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.D 60.B
61.C 62.A 63.C 64.A 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.C
71.D 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.A 78.B 79.C 80.D

• Mã đề: 207 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 207 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 208 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 208 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 209 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 209 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 210 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 210 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61A. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 211 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 211 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 212 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 212 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 213 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 213 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A
51.D 52.C 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.C 59. B 60.B
61.B 62.D 63.B 64.C 65.D 66.A 67.D 68.D 69.C 70.C
71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.B 77.B 78.A 79.B 80.A

• Mã đề: 214 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 214 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 215 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 215 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 216 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 216 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 217 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 217 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D
61.D 62.D 63.A 64.A 65.C 66.D 67.D 68.C 69.C 70.A
71.A 72.D 73.C 74.C 75.A 76.D 77.D 78.D 79.A 80.A

• Mã đề: 218 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 218 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41.A 42.C 43.C 44.B 45.B 46.B 47.D 48.B 49.D 50.C
51.B 52.A 53.C 54.A 55.D 56.D 57.C 58.C 59.A 60.B
61.A 62.A 63.D 64.A 65.C 66.A 67.D 68.C 69.C 70.D
71.C 72.B 73.D 74.B 75. 76.D 77. 78.B 79.D 80.

• Mã đề: 219 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 219 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 220 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 220 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 221 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 221 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 222 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 222 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41.B 42.C 43.C 44.D 45.C 46.A 47.C 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.D 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 223 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 223 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

• Mã đề: 224 – Đáp án đề thi môn Hóa học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 224 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
41.D 42.D 43.C 44.C 45.B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.B 54.B 55.C 56.D 57.C 58.A 59.D 60.A
61.B 62.A 63.A 64.B 65.C 66.A 67.D 68.B 69.B 70.D
71.A 72.C 73.C 74.B 75.A 76.B 77.C 78.D 79.A 80.B

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x