Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đề hóa và đáp án trong năm 2020

Nếu bạn đang muốn thu thập tài liệu về đề hóa để tham khảo cho kỳ thi THPTQG sắp tới, hãy xem bài viết dưới đây, các bạn sẽ biết rõ được đề hóa và đáp án của đề trong năm 2020 thế nào. 

Tổng quan các mã đề Hoá

đề hoá

Vào ngày 10/8, các bạn học sinh đã chính thức khép lại môn thi Hóa trong sự hồi hộp và chờ đợi kết quả. Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp lại đề thi hóa cùng đáp án cho các bạn cùng tham khảo. 

 

Mã đề: 201
41C42D43B44A45B46D47C48D49C50D
51D52B53A54A55C56B57B58A59A60B
61A62B63B64D65A66B67D68D69D70A
71A72D73A74B75D76A77D78B79D80A

 

Mã đề: 202
41A42D43B44A45A46C47B48C49D50B
51A52D53A54B55C56D57D58B59C60A
61B62B63B64A65A66A67B68B69D70A
71A72D73A74B75D76A77D78D79A80A

 

Mã đề: 203 
41D42C43D44D45B46C47A48D49C50D
51B52B53C54A55D56B57A58C59B60A
61C62D63D64A65A66C67A68A69D70A
71C72A73C74A75B76C77C78A79D80A

 

Mã đề: 204
41B42A43D44B45D46C47C48A49A50C
51D52B53B54C55D56C57D58B59D60D
61A62A63B64B65C66A67C68D69A70B
71B72D73C74A75A76B77B78B79D80C

 

Mã đề: 205
41A42D43C44C45D46D47A48D49C50C
51B52C53D54A55D56A57C58B59A60B
61A62C63D64C65D66D67D68A69D70A
71A72C73C74A75A76C77A78D79D80D

 

Mã đề: 206
41A42D43D44D45B46A47D48B49B50A
51A52C53C54C55B56D57B58B59D60B
61C62A63C64A65B66C67A68B69C70C
71D72B73A74B75D76C77A78B79C80D

 

Mã đề: 207
41C42C43B44C45A46D47C48A49A50A
51C52C53B54A55A56A57C58B59D60D
61D62B63A64D65D66C67A68C69D70B
71C72D73D74D75D76B77C78B79B80A

 

Mã đề: 208
41D42D43A44B45C46A47C48B49C50C
51D52D53B54B55C56B57C58B59A60B
61D62A63A64B65A66A67A68C69D70C
71D72A73C74A75C76A77C78B79B80B

 

Mã đề: 209
41D42C43C44A45C46A47D48A49C50D
51D52A53B54B55B56A57D58D59B60D
61D62D63C64C65B66B67A68B69B70C
71B72C73B74C75A76B77C78B79C80C

  

Mã đề: 210
41 B42C43D44C45C46C47B48B49C50A
51C52D53B54A55D56D57D58A59B60B
61C62A63A64B65B66D67B68A69A70D
71B72B73B74A75A76D77D78B79D80A

 

Mã đề: 211
41A42A43B44C45B46D47A48B49D50C
51D52C53D54A55B56C57C58B59D60A
61C62B63B64A65A66A67D68B69D70C
71A72C73B74A75D76A77B78B79C80A

 

 

Mã đề: 212
41A42A43B44B45C46C47D48A49B50B
51C52C53A54B55D56D57C58D59D60C
61C62A63C64D65D66B67D68D69A70D
71A72B73C74C75C76B77A78A79A80C

 

Mã đề: 213
41D42D43C44B45C46C47A48C49A50A
51D52C53A54A55B56A57B58C59B60B
61B62D63B64C65D66A67D68D69C70C
71C72C73D74B75D76B77B78A79B80A

 

Mã đề: 214
41D42A43C44B45A46B47D48A49A50A
51C52B53B54B55D56D57C58D59B60D
61C62C63C64B65A66D67B68C69A70D
71D72A73C74A75A76A77B78D79A80C

  

Mã đề: 215
41B42D43A44C45D46C47B48D49D50D
51A52C53D54C55D56A57A58A59C60A
61B62B63C64B65D66B67C68C69C70B
71D72D73D74B75C76C77B78A79A80B

 

Mã đề: 216
41A42A43A44D45D46C47C48D49B50B
51D52A53D54B55C56A57A58B59D60A
61D62A63D64B65C66C67C68D69A70B
71D72C73A74B75B76B77B78D79C80D

 

Mã đề: 217
41A42C43C44D45B46B47D48D49C50D
51A52B53A54B55B56B57A58B59B60D
61D62D63A64A65D66D67D68C69C70A
71A72D73C74C75A76D77D78D79A80A

 

Mã đề: 218
41A42C43A44B45B46B47D48B49D50C
51B52A53C54A55D56D57C58C59A60B
61A62A63D64A65C66A67D68C69C70B
71C72B73D74B75B76D77C78B79D80D

 

Mã đề: 219
41D42A43A44C45B46C47B48B49A50D
51B52C53B54A55D56B57D58C59D60C
61D62D63C6465C66D67B68B69D70D
71C72B73A74D75C76B77B78D79D80D

 

Mã đề: 220
41D42B43B44B45D46D47A48D49A50B
51A52C53D54C55B56C57B58C59C60A
61C62B63B64C65A66A67B68C69B70B
71C72B73C74C75A76B77D78C79A80A

 

Mã đề: 221
41B42D43D44B45C46C47D48C49A50D
51C52A53D54A55C56C57A58B59D60A
61C62A63B64A65B66D67B68A69D70B
71B72B73D74D75D76D77A78B79B80A

 

Mã đề:222
41B42C43C44D45C46A47C48D49C50B
51B52B53C54C55B56D57B58D59B60C
61B62A63A64A65B66C67B68B69A70B
71A72A73A74C75A76A77A78D79C80B

 

Mã đề: 223
41B42B43B44A45D46C47C48A49C50B
51A52C53D54C55B56D57C58D59D60A
61D62D63C64B65C66C67A68D69B70A
71D72D73A74C75B76B77D78B79A80B

 

Mã đề: 224
41D42D43C44C45B46C47D48D49C50D
51D52B53B54B55C56D57C58A59D60A
61B62A63A64B65C66A67D68B69B70D
71A72C73C74B75A76B77C78D79A80B

Hy vọng mọi người có thêm tài liệu về môn hóa để có thể rèn luyện thật tốt trong kỳ thi sắp tới, giúp bạn đạt được điểm cao.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy & liên thông vb2 các ngành Y Dược

Du học & XKLD Hướng tới 1 tương lai phát triển hơn

ĐỌC TRUYỆN HAY NHẤT

Bài viết mới nhất

https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/04/2.jpg
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x