Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Giá trị P là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trong Thống kê, nhà nghiên cứu kiểm tra mức độ quan trọng của kết quả quan sát được, được gọi là kiểm tra tĩnh . Đối với thử nghiệm này, một thử nghiệm giả thuyết cũng được sử dụng. Các giá trị P  khái niệm hoặc giá trị xác suất được sử dụng ở khắp mọi nơi trong phân tích thống kê. Nó xác định ý nghĩa thống kê và thước đo kiểm tra ý nghĩa. Trong bài viết này, chúng ta hãy thảo luận chi tiết về định nghĩa, công thức, bảng, cách diễn giải và cách sử dụng P-value để tìm mức ý nghĩa, v.v.

Thất giác là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

Contents

Định nghĩa giá trị P

Giá trị P được gọi là giá trị xác suất. Nó được định nghĩa là xác suất nhận được kết quả giống hoặc cao hơn các quan sát thực tế. Giá trị P được gọi là mức ý nghĩa cận biên trong kiểm định giả thuyết đại diện cho xác suất xuất hiện của sự kiện đã cho. Giá trị P được sử dụng như một sự thay thế cho điểm bác bỏ để cung cấp mức ý nghĩa ít nhất mà tại đó giả thuyết vô hiệu sẽ bị bác bỏ. Nếu giá trị P nhỏ, thì có bằng chứng chắc chắn hơn ủng hộ giả thuyết thay thế.

Bảng giá trị P

Bảng giá trị P cho thấy các diễn giải giả thuyết:

Giá trị P Phán quyết
Giá trị P> 0,05 Kết quả không có ý nghĩa thống kê và do đó không bác bỏ giả thuyết vô hiệu.
Giá trị P <0,05 Kết quả là có ý nghĩa thống kê. Nói chung, bác bỏ giả thuyết vô hiệu để ủng hộ giả thuyết thay thế.
Giá trị P <0,01 Kết quả có ý nghĩa thống kê cao, và do đó bác bỏ giả thuyết vô hiệu để ủng hộ giả thuyết thay thế.

Nói chung, mức ý nghĩa thống kê thường được biểu thị bằng giá trị p và phạm vi từ 0 đến 1. Giá trị p càng nhỏ, bằng chứng càng mạnh và do đó, kết quả phải có ý nghĩa thống kê. Do đó, việc bác bỏ giả thuyết vô hiệu là rất có thể xảy ra, vì giá trị p trở nên nhỏ hơn.

Công thức giá trị P

Chúng ta biết rằng giá trị P là một thước đo thống kê, giúp xác định liệu giả thuyết có đúng hay không. Giá trị P là một số nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Mức ý nghĩa (α) là một ngưỡng được xác định trước mà nhà nghiên cứu phải đặt ra. Nó thường được cố định là 0,05. Công thức tính giá trị P là

Bước 1: Tìm hiểu kiểm tra tĩnh Z là

với=p^– 0– )nỞ đâu,

p^ = Tỷ lệ mẫu

P0 = tỷ lệ dân số giả định trong giả thuyết không

N = kích thước mẫu

Bước 2: Nhìn vào bảng Z để tìm mức tương ứng của P từ giá trị z thu được.

Ví dụ về giá trị P

Một ví dụ để tìm giá trị P được đưa ra ở đây.

Câu hỏi: Một nhà thống kê muốn kiểm định giả thuyết H 0 : μ = 120 bằng cách sử dụng giả thuyết thay thế Hα: μ> 120 và giả thiết rằng α = 0,05. Vì vậy, anh ấy đã lấy các giá trị mẫu là

n = 40, σ = 32,17 và x̄ = 105,37. Xác định kết luận cho giả thuyết này?

Giải pháp:

Chúng ta biết rằng,

σx¯=σnBây giờ thay thế các giá trị đã cho

σx¯=32,1740 = 5,0865Bây giờ, bằng cách sử dụng công thức tĩnh thử nghiệm, chúng tôi nhận được

t = (105,37 – 120) / 5,0865

Do đó, t = -2,8762

Sử dụng bảng Z-Score , chúng ta có thể tìm thấy giá trị của P (t> -2,8762)

Khỏi bàn, chúng ta nhận được

P (t <-2,8762) = P (t> 2,8762) = 0,003

Vì thế,

Nếu P (t> -2,8762) = 1- 0,003 = 0,997

P- giá trị = 0,997> 0,05

Do đó, từ kết luận, nếu p> 0,05, giả thuyết vô hiệu được chấp nhận hoặc không bác bỏ.

Do đó, kết luận là “không bác bỏ được H 0. ”

Các câu hỏi thường gặp về P-Value

Giá trị P có nghĩa là gì?

Giá trị p được định nghĩa là xác suất thu được kết quả ít nhất là cực trị như kết quả quan sát được của phép thử giả thuyết thống kê, giả sử rằng giả thuyết rỗng là đúng.

Giá trị P nhỏ hơn biểu thị điều gì?

Giá trị p càng nhỏ, ý nghĩa thống kê của sự khác biệt quan sát được càng lớn, điều này dẫn đến việc bác bỏ giả thuyết rỗng để chuyển sang các giả thuyết thay thế.

Giá trị p lớn hơn 0,05 đại diện cho điều gì?

Nếu giá trị p lớn hơn 0,05 thì kết quả không có ý nghĩa thống kê.

Giá trị p có thể lớn hơn 1 không?

Giá trị P có nghĩa là giá trị xác suất, cho bạn biết xác suất đạt được kết quả theo một giả thuyết nhất định. Vì nó là một xác suất, nên giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và nó không được vượt quá 1.

Giá trị p nhỏ hơn 0,05 đại diện cho điều gì?

Nếu giá trị p nhỏ hơn 0,05, thì kết quả có ý nghĩa thống kê và do đó chúng ta có thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu để ủng hộ giả thuyết thay thế.

Xem thêm:

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x