Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Mẫu số là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Mẫu số

Ý nghĩa của  mẫu số là ước của một phân số hoặc một số nằm dưới dòng trong một phân số. Nó chỉ ngược lại với tử số, nằm trên dòng dưới dạng phân số. Bây giờ bạn có thể xem xét, phân số là gì? Phân số là một phần khi một tổng thể được chia thành các phần bằng nhau. Về mặt toán học, nó được thể hiện bằng phép chia hai số. Hãy xem qua một số ví dụ và bạn nhớ lại tất cả các quy tắc chia hết để đảm bảo bạn hiểu các công thức một cách dễ dàng.Ví dụ,  1/4 là một phần trong số bốn phần bằng nhau được tạo ra từ tổng thể đó. Vì vậy, ở đây, 1 là tử số và 4 là mẫu số. Trong bài này, chúng ta hãy cùng thảo luận về định nghĩa mẫu số, so sánh giữa tử số và mẫu số, cách tìm mẫu số chung nhỏ nhất khi bài toán liên quan đến hai hay nhiều phân số và quy đồng mẫu số với nhiều ví dụ đã giải hơn.Mục lục:

 • Định nghĩa mẫu số
 • Các ví dụ
 • Mẫu số Vs Numerator
 • Mẫu số chung
 • Mẫu số chung nhỏ nhất
  • Tìm màn hình LCD
 • Hợp lý hóa Mẫu số
 • Câu hỏi thường gặp

Định nghĩa Mẫu số

Khi một số nguyên được biểu diễn dưới dạng phân số, thì sẽ xuất hiện hai số cách nhau bởi một đường kẻ ngang. Mẫu số là số xuất hiện ở dưới cùng của hàng ngang, trong khi số ở trên dòng là tử số. Không nhất thiết chỉ có các giá trị số được biểu thị ở dạng tử số và mẫu số, thay vào đó, các biến cũng được biểu thị ở dạng tương tự như x / y, p / q, m / n, v.v., trong đó y, q, và n lần lượt là mẫu số.

Một phân số bao gồm hai số. Về mặt hình tượng, nó được thể hiện bằng hai số cách nhau bởi một đường kẻ ngang (-) hoặc đường gạch chéo (/). Số trên dòng là tử số và số dưới dòng là mẫu số. Thuật ngữ mẫu số được sử dụng rộng rãi trong khái niệm tỷ lệ và tỷ lệ .

Mẫu số

Trong hình trên, 4, 2 và 4 lần lượt là mẫu số của 1/4, 1/2 và 3/4.

Giá trị mẫu số không được bằng 0. Bởi vì, nếu giá trị của mẫu số bằng 0, thì giá trị của phân số sẽ không được xác định. Ví dụ: 5/0 là một phân số, không được xác định vì giá trị của mẫu số là 0.

Ví dụ về mẫu số

Một số ví dụ về mẫu số là;

Phân số Mẫu số
12/3 3
11/2 2
1/10 10
x / 2y 2 năm
m + n / 5 5
PQ / 9 9

Mẫu số và Tử số

Mẫu số cho biết số phần bằng nhau mà tổng thể phải chia.

Tử số cho biết số bộ phận được chọn trong tổng số các bộ phận bằng nhau.

Điều này sẽ được giải thích tốt hơn với sự trợ giúp của Ví dụ.

3/4 là một phân số trong đó mẫu số 4 biểu thị rằng 4 phép chia bằng nhau phải được thực hiện.

3 phần được chọn trong số 4 phần bằng nhau được tạo ra từ 1 vòng tròn có thể được biểu diễn là 3/4.

Biểu diễn dạng sơ đồ của ¾ như sau:

Mẫu số và tử số

Sơ đồ cho thấy rõ ràng ba phần bằng nhau được lấy ra khi toàn bộ hình tròn được chia thành bốn phần bằng nhau.

Mẫu số chung là gì?

Khi hai phân số có cùng giá trị ở mẫu số thì chúng là chung. Chúng cũng được gọi là giống và không giống như phân số dựa trên sự giống nhau giữa các mẫu số. Giả sử khi chúng ta thực hiện các phép tính số học như cộng và trừ, thì mẫu số của các phân số phải là chung hoặc bằng nhau. Nhưng phân số có thể được nhân hoặc chia mặc dù mẫu số của các phân số không giống nhau hoặc chung. Hãy để chúng tôi xem một số ví dụ ở đây;

 1. 1/2 +3/2 = (1 + 3) / 2 = 4/2 = 2
 2. 4/7 – 2/7 = (4-2) / 7 = 2/7
 3. 1/2 x 1/3 = (1 x 1) / (2 x 3) = 1/6
 4. 4/5  ÷ 3/7 = 4/5 x 7/3 = (4 x 7) / (5 x 3) = 28/15

Mẫu số chung ít nhất (LCD)

Mẫu số chung nhỏ nhất của hai hay nhiều mẫu số khác không là số nguyên nhỏ nhất chia hết cho mỗi mẫu số.

Làm thế nào để Tìm Mẫu số Chung Ít nhất?

1. Nhân cả hai mẫu số (khi mẫu số không có bội chung)

Ví dụ:

Có hai phân số như sau: –

⅓ và ⅕

3 * 5 = 15

Nhân cả hai phân số với tích (15) với phần trên cũng như phần dưới:

⅓ * 15/15 = 5/15

⅕ * 15/15 = 3/15

Như vậy, chúng ta có một mẫu số chung trong cả hai phân số của chúng ta.

2. Liệt kê các bội của cả hai mẫu số:

Chúng ta có hai phân số: ⅓ và ⅙

3 = 3,6,9,12,18,21,24,27,30.

6 = 6,12,18,24,30,36,42,48,60.

Bội số chung nhỏ nhất có thể thấy là 6.

Vì vậy, đó là màn hình LCD.

Hợp lý hóa Mẫu số

Mẫu số của một phân số cần được quy đổi khi nó là một số vô tỉ để có thể dễ dàng thực hiện các phép tính tiếp theo trên phân số.

Mẫu số vô tỉ bao gồm các số căn.

Ví dụ 1 . Mẫu số đơn thức

13 có mẫu số vô tỷ vì nó là căn bậc hai của 3.

Để loại bỏ căn nguyên, hãy nhân tử số và mẫu số với 3-√, chúng ta có

13×33=33

Bằng cách nhân đầu và cuối với giá trị mẫu số, chúng tôi đã tạo ra hình vuông hoàn hảo nhỏ nhất có thể có ở mẫu số và loại bỏ căn theo yêu cầu của chúng tôi.

Ví dụ 2. Mẫu số nhị thức:

Khi có hai số hạng ở mẫu số khiến nó không hợp lý.

3+3

Trong trường hợp này, nhân tử số và mẫu số với liên hợp của mẫu số.

Liên từ có nghĩa cùng mẫu số nhưng ngược dấu.

Sự liên hợp của +3-√ Là 3-√, trong đó “dấu +” được thay thế bằng “-”.

Để hợp lý hóa:

3+3×33

15 – 3352– (3)2=15 – 3322

Các câu hỏi thường gặp về mẫu số

Xác định Mẫu số.

Mẫu số là số dưới cùng của một phân số, và chúng ta có thể nói rằng mẫu số là ước của một phân số. Nó xác định số phần bằng nhau mà một mục được chia thành.

Sự khác nhau giữa tử số và mẫu số là gì?

Trong một phân số, số trên cùng được gọi là tử số và số dưới cùng được gọi là mẫu số. Ví dụ, ⅘ là một phân số. Ở đây, 4 là tử số và 5 là mẫu số. Tương tự, tử số xác định chúng ta có bao nhiêu phần và số dưới cùng biểu thị bao nhiêu phần bằng nhau mà đối tượng được chia thành.

Giá trị mẫu số có thể bằng 0 không?

Giá trị mẫu số của phân số không được âm, vì giá trị phân số trở nên không xác định nếu chúng ta có số 0 ở mẫu số của phân số.

Mẫu số chung có nghĩa là gì?

Nếu hai hay nhiều phân số có cùng số tận cùng thì được coi là mẫu số chung. Ta có thể cộng hoặc trừ trực tiếp các phân số nếu các phân số có mẫu số chung. Ví dụ, ⅔ và 4/3 là hai phân số và mẫu số chung là 3.

Mẫu số biểu thị điều gì?

Trong một phân số, mẫu số biểu thị số phần bằng nhau mà đối tượng / vật phẩm được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau, trong khi tử số thể hiện chúng ta có bao nhiêu phần.

Xem thêm bài viết:

Cách để hoàn thành bình phương nhanh nhất hiện nay

Phương pháp Foil để phân phối hai nhị thức

Giải bất phương trình bậc hai – Giải thích & Ví dụ

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x