Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Số vuông: Nhân với cùng một số là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Khi một số hoặc số nguyên (không phải phân số) được nhân với chính nó, kết quả được gọi là ‘Số bình phương’ . Ví dụ, 3 nhân với 3 được 3 bình phương hoặc 3 x 3 = 3 2 . Vì vậy, về cơ bản, dạng nhân của một số hoặc một số nguyên theo cấp số nhân với chính nó được gọi là một số bình phương. Ngoài ra, nếu chúng ta lại nhân số với chính nó, thì chúng ta nhận được một lập phương của số nguyên., Axaxa = a 3 .

Số bình phương luôn luôn là số dương. Nếu dấu âm được nhân với chính nó, nó sẽ cho kết quả là dấu dương (+). Ví dụ, (-4) 2 = 16. Vì vậy, chúng ta có thể nói ở đây 16 là một số bình phương dương, có căn bậc hai lại là một số nguyên, tức là √16 = 4.

Trong hình học, một hình vuông có tất cả các cạnh của nó bằng nhau. Do đó diện tích của hình vuông bằng  hình vuông cạnh của nó.

Diện tích hình vuông = Cạnh x Cạnh = Cạnh 2
Do đó, ta có thể nói;
Số bình phương = axa = a 2

Do đó, diện tích hình vuông là ví dụ tốt nhất về hình vuông của một số.

Cạnh của hình vuông (tính bằng cm) Diện tích hình vuông (tính bằng cm 2 )
3 3 × 3 = 32 = 9
5 5 × 5 = 52 = 25
7 7 × 7 = 72 = 49
số 8 8 × 8 = số 82 = 64

Các số như 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, v.v. là các số đặc biệt vì chúng là tích của một số.

Nếu chúng ta biểu diễn một số (x) dưới dạng bình phương của bất kỳ số tự nhiên nào chẳng hạn như 2 , thì x là một số bình phương. Ví dụ, 100 có thể được biểu thị dưới dạng 10 × 10 = 10 2 , trong đó 10 là số tự nhiên, do đó 100 là số bình phương. Trong khi đó, số 45 không thể được gọi là số bình phương vì nó là tích của số 9 và số 5. ​​Số không nhân với chính nó. Số bình phương cũng có thể được gọi là số bình phương hoàn hảo.

Các mặt của một tam giác là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

Contents

Ví dụ về Số vuông

Kiểm tra một số ví dụ về số bình phương ở đây.

 • 1 x 1 = 1 2
 • 2 x 2 = 2 2 = 4
 • 3 x 3 = 3 2 = 9
 • 4 x 4 = 4 2 = 16
 • 5 x 5 = 5 2 = 25
 • 6 x 6 = 6 2 = 36

Danh sách các số vuông (1 đến 100)

Danh sách các số bình phương từ 1 đến 100 được cung cấp tại đây. Sử dụng bảng dưới đây để giải các bài toán liên quan đến số bình phương.

Hình vuông từ 1 đến 50

Con số Hình vuông Con số Hình vuông Con số Hình vuông Con số Hình vuông Con số Hình vuông
1 1 11 121 21 441 31 961 41 1681
2 4 12 144 22 484 32 1024 42 1764
3 9 13 169 23 529 33 1089 43 1849
4 16 14 196 24 576 34 1156 44 1936
5 25 15 225 25 625 35 1225 45 Năm 2025
6 36 16 256 26 676 36 1296 46 2116
7 49 17 289 27 729 37 1369 47 2209
số 8 64 18 324 28 784 38 1444 48 2304
9 81 19 361 29 841 39 1521 49 2401
10 100 20 400 30 900 40 1600 50 2500

Hình vuông từ 51 đến 100

Con số Hình vuông Con số Hình vuông Con số Hình vuông Con số hình vuông Con số Hình vuông
51 2601 61 3721 71 5041 81 6561 91 8281
52 2704 62 3844 72 5184 82 6724 92 8464
53 2809 63 3969 73 5329 83 6889 93 8649
54 2916 64 4096 74 5476 84 7056 94 8836
55 3025 65 4225 75 5625 85 7225 95 9025
56 3136 66 4356 76 5776 86 7396 96 9216
57 3249 67 4489 77 5929 87 7569 97 9409
58 3364 68 4624 78 6084 88 7744 98 9604
59 3481 69 4761 79 6241 89 7921 99 9801
60 3600 70 4900 80 6400 90 8100 100 10000

Hai chữ số Hình vuông

Danh sách các số vuông có hai chữ số là 16, 25, 36, 49, 64 và 81.

Số chẵn và lẻ

 • Bình phương của các số chẵn là số chẵn, tức là, (2n) 2 = 4n 2 .
 • Bình phương của các số lẻ là số lẻ, tức là, (2n + 1) 2 = 4 (n 2 + n) + 1.
 • Vì mọi hình vuông lẻ có dạng 4n + 1 nên các số lẻ có dạng 4n + 3 không phải là số bình phương.

Thuộc tính của số vuông

Sau đây là các tính chất của các số bình phương:

 1.  Một số có 2, 3, 7 hoặc 8 ở vị trí của đơn vị sẽ không bao giờ là một hình vuông hoàn hảo. Nói cách khác, không có số bình phương nào kết thúc bằng 2, 3, 7 hoặc 8.
 2. Nếu số không ở cuối là số chẵn, thì số đó là một số bình phương hoàn hảo. Nếu không, chúng ta có thể nói rằng số kết thúc bằng một số lẻ các số không không bao giờ là một hình vuông hoàn hảo
 3.  Nếu các số chẵn là bình phương, nó luôn cho các số chẵn. Ngoài ra, nếu các số lẻ được bình phương, nó luôn cho các số lẻ.
 4. Nếu các số tự nhiên khác một được bình phương, thì nó phải là bội của 3 hoặc vượt quá bội của 3 với 1.
 5. Nếu các số tự nhiên khác một được bình phương, nó phải là bội số của 4 hoặc vượt quá bội số của 4 x 1.
 6. Cần lưu ý rằng chữ số hàng đơn vị của bình phương một số tự nhiên bằng chữ số hàng đơn vị của chữ số hàng đơn vị của số tự nhiên đã cho.
 7. Có n số tự nhiên, cho biết p và q sao cho p  2  = 2q  2
 8. Với mọi số tự nhiên n, ta có thể viết thành: (n + 1) 2  – n  2  = (n + 1) + n.
 9. Nếu một số n bình phương thì nó bằng tổng của n số tự nhiên lẻ đầu tiên.
 10. Với bất kỳ số tự nhiên nào, giả sử “n” lớn hơn 1, chúng ta có thể nói rằng (2n, n  2  – 1, n  2  + 1) phải là một bộ ba Pitago.

Rễ vuông

Như chúng ta đã thảo luận trong phần giới thiệu, các số bình phương được tạo ra khi một số nguyên được nhân với chính nó. Bây giờ, để lấy lại số ban đầu, chúng ta phải tìm căn bậc hai của số bình phương.

Ví dụ,

7 x 7 = 49

√49 = 7

Vì vậy, căn bậc hai của bất kỳ số nào cho chúng ta giá trị, giá trị đó có thể được bình phương để nhận được số ban đầu.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Số bình phương là gì?

Số bình phương là những số được tạo ra bằng cách nhân một số nguyên với chính nó. Nếu n là số nguyên thì n 2 là bình phương của n.

Các ví dụ về số bình phương là gì?

Các ví dụ cho các số bình phương là:
2. = 36
10 2 = 10 x 10 = 100
15 2 = 15 x 15 = 225
12 2 = 12 x 12 = 144

Số bình phương hoàn hảo là gì?

Bình phương của các số nguyên còn được gọi là số bình phương hoàn hảo.

Hình vuông của 100 là gì?

Bình phương của 100 là:
100 2 = 100 x 100 = 100,00

Nếu bình phương của một số là 441, thì số ban đầu là bao nhiêu?

Để tìm số ban đầu, chúng ta cần tìm căn bậc hai của 441.
Bây giờ, lấy thừa số nguyên tố 441, chúng ta nhận được;
441 = 3 x 3 x 7 x 7 = (3 × 7) 2 = 212
Lấy căn bậc hai cả hai vế ta được;
√441 = 21
Do đó, 21 là số ban đầu.
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x