Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Sự khác biệt giữa Tài sản và Nợ phải trả

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Khái niệm về Sự khác biệt giữa Tài sản và Nợ phải trả

Trong các thuật ngữ kế toán và kinh doanh, sinh viên có thể đã gặp các thuật ngữ, tài sản và nợ phải trả này. Tài sản bao gồm các hạng mục đó có thể được hiểu là các thành phần của tài sản mà một công ty hoặc một cá nhân sở hữu. 

Chúng có giá trị nhất định và có thể được sử dụng để đáp ứng các trách nhiệm giải trình tương ứng như cam kết, di sản và nợ. Nợ phải trả đề cập đến các khoản nợ phải trả của một tổ chức hoặc cá nhân, khoản nợ này cần thiết để hoàn thành. Vậy Sự khác biệt giữa Tài sản và Nợ phải trả là gì và nó như thế nào? Sau đây là nội dung của chủ đề 

Tài sản là gì?

Giá trị kinh tế của một vật mà doanh nghiệp sở hữu được gọi là Tài sản. Nói cách khác, tài sản là những khoản mục có thể chuyển hóa thành tiền hoặc tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn. Nó hữu ích trong việc thanh toán bất kỳ chi phí nào của thực thể kinh doanh hoặc nợ.

Nợ phải trả là gì?

Giá trị kinh tế của một nghĩa vụ hoặc khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả cho cơ sở hoặc cá nhân khác được gọi là trách nhiệm pháp lý. Nói cách khác, nợ phải trả là các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch trước đó, mà doanh nghiệp phải trả thông qua các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu.

Bài báo này là một công cụ tính toán sẵn sàng cho tất cả các sinh viên để tìm hiểu sự khác biệt giữa Tài sản và Nợ phải trả:

 

Tài sản Nợ phải trả 
Nó có nghĩa là gì?
Tài sản là những vật được sở hữu bởi một doanh nghiệp sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong tương lai. Nợ phải trả là các khoản mục là nghĩa vụ đối với một doanh nghiệp
Tác động của khấu hao 
Bản chất tài sản có thể khấu hao Nợ phải trả về bản chất là không khấu hao
Công thức được sử dụng
Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của cổ đông Nợ phải trả = Tài sản – Vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tác động đến dòng tiền
Nó chịu trách nhiệm tạo ra dòng tiền cho một doanh nghiệp Nó chịu trách nhiệm về dòng tiền từ một doanh nghiệp
Các loại khác nhau
Các loại tài sản khác nhau là hữu hình, vô hình, hiện tại và không tồn tại Các loại nợ dài hạn khác nhau là nợ dài hạn (dài hạn) và nợ ngắn hạn
Các ví dụ
Tiền mặt, Khoản phải thu, Lợi thế thương mại, Các khoản đầu tư, Xây dựng, v.v., Các khoản phải trả, lãi vay phải trả, doanh thu hoãn lại, v.v.

Phần trên là khái niệm được làm sáng tỏ chi tiết về ‘Sự khác biệt giữa Tài sản và Nợ phải trả’ cho sinh viên Thương mại. Để biết thêm, hãy theo dõi BYJU’S.

Đọc thêm: Danh sách tài sản hiện tại

 

Các câu hỏi thường gặp

Các loại tài sản là gì?

  • Tài sản lưu động
  • Tài sản dài hạn hoặc Tài sản cố định
  • Tài sản hữu hình
  • Tài sản vô hình

Phân loại tài sản là gì?

Tài sản có thể được phân thành 2 loại chính: tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

Trạng thái 1 Sự khác biệt giữa Hàng hóa và Tài sản.

  • Hàng hóa luôn có bản chất hữu hình trong khi tài sản có thể có cả bản chất hữu hình và vô hình.

Đưa ra 4 Ví dụ về Nợ phải trả.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x