Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Thừa số nguyên tố là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Định nghĩa của một yếu tố

Thừa số là những số có thể nhân với nhau để được một số khác. Điều này cũng có nghĩa là phép chia một số với tất cả các thừa số sẽ cho kết quả là 0 dư. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể nói rằng một thừa số của một cụ thể là một ước số chính xác của số đó.Hãy giải quyết chủ đề này, từng yếu tố chính một. Một yếu tố thường được mô tả trong từ điển như một hoàn cảnh, sự kiện hoặc hành động góp phần vào kết quả. Vì vậy, bạn thấy, yếu tố là một cái gì đó ảnh hưởng đến kết quả. Trong toán học, nó đóng một vai trò khá tương tự. Các thừa số xảy ra là các số nhân với nhau để tạo ra một số khác.Ví dụ, lấy 3 * 2 = 6. Ở đây 3 và 2 là thừa số của 6.

Số nguyên tố- Một số chỉ có hai yếu tố tức là 1 và chính số đó được gọi là Số nguyên tố.

Trung bình Hình học

Làm thế nào để kiểm tra xem số đó có phải là số Prime hay không?

Hai phương pháp sau đây sẽ giúp bạn tìm xem số đã cho có phải là số nguyên tố hay không.

Phương pháp 1:

Chúng ta biết rằng 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Và chỉ có hai số tự nhiên nguyên tố liên tiếp là 2 và 3. Ngoài những số đó ra, mọi số nguyên tố đều có thể viết dưới dạng 6n + 1 hoặc 6n – 1 (trừ bội của các số nguyên tố, tức là 2, 3, 5, 7, 11), với n là số tự nhiên.

Ví dụ:

6 (1) – 1 = 5

6 (1) + 1 = 7

6 (2) – 1 = 11

6 (2) + 1 = 13

6 (3) – 1 = 17

6 (3) + 1 = 19

6 (4) – 1 = 23

6 (4) + 1 = 25 (bội số của 5)

Phương pháp 2:

Để biết các số nguyên tố lớn hơn 40, có thể sử dụng công thức dưới đây.

n2 + n + 41, trong đó n = 0, 1, 2,… .., 39

Ví dụ:

(0) 2 + 0 + 0 = 41

(1) 2 + 1 + 41 = 43

(2) 2 + 2 + 41 = 47

… ..

Tìm các yếu tố chính

Thừa số nguyên tố

Nguyên tố

Bất kỳ số nào cũng có thể được viết dưới dạng nhân các thừa số nguyên tố của chúng. Điều này được gọi là thừa số nguyên tố.

Các thừa số nguyên tố cũng có thể được hiểu theo nghĩa của cây nhân tố. Hãy tưởng tượng con số giống như ngọn cây và tiến hành bằng cách tạo ra các nhánh đại diện cho các yếu tố khác nhau của nó.

Ví dụ: lấy 90. Nó sẽ là 2 * 45. Bây giờ lấy 45 sẽ là 5 * 9. Một lần nữa, 9 sẽ là 3 * 3. Do đó 90 là 2 * 3 * 3 * 5. Vì vậy, 90 cuối cùng là ở trên cùng , trong khi 2, 3, 3 và 5 là các nhánh khác nhau của 45. Và các nhánh kết thúc ở đó vì các con số không thể được chia nhỏ hơn nữa.

Cây nhân tố 90

Như thể hiện trong ví dụ trên, các số có thể được phân loại thành nhiều cách khác nhau. Bạn đã quen thuộc với Số nguyên , số thập phân và phân số; nhưng có những đặc điểm đặc biệt khác của số, cũng có thể hữu ích để xem xét. Các số có thể được phân loại là chẵn hoặc lẻ, là hình vuông hoàn hảo, là số thập phân lặp lại hoặc không lặp lại.

Phương pháp khác để tìm thừa số nguyên tố của một số ngoài cây thừa số là phương pháp chia ngắn.

Hãy để chúng tôi tìm các thừa số nguyên tố của 60 bằng cách sử dụng phương pháp này.

thừa số nguyên tố của 60

60 = 2 × 2 × 3 × 5

Phương pháp chia ngắn cũng rất hữu ích để tìm bội chung ít nhất của các số đã cho.

Các ví dụ

Ví dụ- Tìm tất cả các thừa số nguyên tố của 627.

Giải pháp- Tạo cây nhân tố, chúng ta có;

Cây nhân tố của 627

Như vậy 3,11,19 là thừa số nguyên tố của 627.

tức là 627 = 3 × 11 × 19.

Xem thêm:

3 3 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x