Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Thuộc tính của số hợp lý là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Để biết các thuộc tính của số hữu tỉ , ở đây chúng ta sẽ xem xét các thuộc tính tổng quát như các thuộc tính kết hợp, giao hoán, phân phối và bao đóng cũng được định nghĩa cho số nguyên. Số hữu tỉ là những số có thể được biểu diễn dưới dạng p / q, trong đó q không bằng 0. Về cơ bản, số hữu tỉ là những phân số có thể được biểu diễn trong trục số. Hãy để chúng tôi đi qua tất cả các tài sản ở đây.

Tính chất của Tam giác cân 

Contents

Các tính chất của số hữu tỉ là gì?

Từ hợp lý đã phát triển từ tỷ lệ từ. Nói chung, số hữu tỉ là những số có thể được biểu diễn dưới dạng p / q, trong đó cả p và q đều là số nguyên và q ≠ 0. Các tính chất của số hữu tỉ là:

 • Tài sản đóng cửa
 • Tính chất giao hoán
 • Bất động sản kết hợp
 • Thuộc tính phân tán
 • Thuộc tính danh tính
 • Thuộc tính nghịch đảo

Đóng cửa tài sản

Đối với hai số hữu tỉ, nói x và y, kết quả của các phép tính cộng, trừ và nhân cho một số hữu tỉ. Chúng ta có thể nói rằng các số hữu tỉ được đóng dưới các phép cộng, trừ và nhân. Ví dụ:

 • (7/6) + (2/5) = 47/30
 • (5/6) – (1/3) = 1/2
 • (2/5). (3/7) = 6/35

Bạn có biết tại sao phân chia không phải là tài sản đóng cửa?

Phép chia không thuộc thuộc tính đóng vì phép chia cho 0 không được xác định. Chúng ta cũng có thể nói rằng ngoại trừ ‘0’, tất cả các số đều được đóng dưới phép chia.

Tính chất giao hoán

Đối với số hữu tỉ, phép cộng và phép nhân có tính chất giao hoán.

Luật giao hoán của phép cộng: a + b = b + a

Quy luật giao hoán của phép nhân: a × b = b × a

Ví dụ:

Ví dụ luật giao hoán

 

Phép trừ không có tính chất giao hoán tức là ab ≠ ba. Điều này có thể được hiểu rõ ràng với ví dụ sau:

 

 Luật giao hoán - phép trừ LHS
Trong khi

 

 

Luật giao hoán - phép trừ RHS
Phép chia cũng không có tính chất giao hoán, tức là a / b ≠ b / a, vì,

 

Luật giao hoán - Phân chia LHS 
Trong khi,

 

 Luật giao hoán - Phép chia RHS
 

Bất động sản kết hợp

Số hữu tỉ tuân theo thuộc tính kết hợp cho phép cộng và phép nhân.

Giả sử x, y và z là hữu tỉ, thì với phép cộng: x + (y + z) = (x + y) + z

Đối với phép nhân: x (yz) = (xy) z.

Ví dụ: 1/2 + (1/4 + 2/3) = (1/2 + 1/4) + 2/3

⇒ 17/12 = 17/12

Và trong trường hợp nhân;

1/2 x (1/4 x 2/3) = (1/2 x 1/4) x 2/3

⇒ 2/24 = 2/24

⇒1 / 12 = 1/12

Thuộc tính phân tán

Tính chất phân phối cho biết, nếu a, b và c là ba số hữu tỉ thì;

ax (b + c) = (axb) + (axc)

Ví dụ: 1/2 x (1/2 + 1/4) = (1/2 x 1/2) + (1/2 x 1/4)

LHS = 1/2 x (1/2 + 1/4) = 3/8

RHS = (1/2 x 1/2) + (1/2 x 1/4) = 3/8

Do đó, đã chứng minh

Thuộc tính đồng nhất và nghịch đảo của số hợp lý

Thuộc tính Identity: 0 là một phép cộng và 1 là một phép nhân cho các số hữu tỉ.

Ví dụ:

 • 1/2 + 0 = 1/2 [Nhận dạng phụ gia]
 • 1/2 x 1 = 1/2 [Nhận dạng đa số]

Tính chất nghịch đảo: Đối với một số hữu tỉ x / y, nghịch đảo cộng là -x / y và y / x là nghịch đảo nhân.

Ví dụ:

Nghịch đảo của phụ gia của 1/3 là -1/3. Do đó, 1/3 + (-1/3) = 0

Nghịch đảo nhân của 1/3 là 3. Do đó, 1/3 x 3 = 1

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Các tính chất quan trọng của số hữu tỉ là gì?

Các thuộc tính chính là: Thuộc tính Giao hoán, Liên kết, Phân tán và Đóng cửa.

Khi cộng hai số hữu tỉ thì nó bằng?

Hai số hữu tỉ khi thêm vào sẽ cho một số hữu tỉ. Ví dụ, 2/3 + 1/2 = 7/6.

Tính chất phân phối của số hữu tỉ là gì?

Tính chất phân phối cho biết, nếu a, b và c là ba số hữu tỉ thì;
ax (b + c) = (axb) + (axc)

Tính chất giao hoán của số hữu tỉ chỉ áp dụng cho phép cộng và phép nhân. Đúng hay sai?

Thật. Tính chất giao hoán của số hữu tỉ chỉ áp dụng cho phép cộng và phép nhân chứ không áp dụng cho phép trừ và phép chia.

Phép nhân hai số hữu tỉ ta cho?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x