Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đề thi thử môn Anh Thuận Thành 1 lần 2 năm 2021 (có đáp án)

Câu 1:

Tham khảo Đề thi thử môn Anh Thuận Thành 1 lần 2 năm 2021 được soạn dựa trên cấu trúc đề thi chính thức của Bộ Giáo dục.

Chú ý : Các bạn hãy click hình ảnh và kéo hình ảnh xuống để xem đề và đáp án nhe

de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2021-mon-anh-thuan-thanh-1-lan-2-h1993

Tintuctuyensinh.vnHiển thị đáp án Xem ngay

Đáp án đề thi thử môn Anh 2021 Thuận Thành 1 lần 2

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 11 C 21 A 31 B 41 C
2 D 12 A 22 D 32 C 42 B
3 C 13 B 23 B 33 C 43 D
4 C 14 C 24 C 34 D 44 C
5 C 15 D 25 C 35 B 45 B
6 B 16 D 26 B 36 A 46 D
7 C 17 C 27 B 37 D 47 D
8 D 18 C 28 D 38 A 48 A
9 D 19 D 29 A 39 A 49 D
10 B 20 B 30 D 40 C 50 C

Đáp án cần chọn là:

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif