Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đề thi thử môn Toán trường Đoàn Thượng lần 1 năm 2021 (có đáp án)

Câu 1:

Đề thi thử môn Toán trường Đoàn Thượng lần 1 năm 2021 đa dạng và rất nhiều câu hỏi giúp các thí sinh tham khảo dễ dàng hơn

Chú ý: Các bạn hãy click ảnh và kéo di chuyển xuống mũi tên để xem đề và đáp án nhe

de-thi-thu-mon-toan-2021-truong-doan-thuong-lan-1

Tintuctuyensinh.vnHiển thị đáp án Xem ngay

Đáp án đề thi thử môn Toán 2021 trường Đoàn Thượng lần 1

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 D 21 C 31 C 41 B
2 C 12 C 22 C 32 C 42 C
3 B 13 D 23 D 33 A 43 A
4 D 14 B 24 A 34 D 44 B
5 C 15 B 25 C 35 B 45 B
6 A 16 B 26 A 36 C 46 C
7 B 17 A 27 C 37 A 47 D
8 A 18 B 28 D 38 D 48 D
9 A 19 D 29 A 39 C 49 D
10 C 20 B 30 A 40 A 50 A

Đáp án cần chọn là:

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif