Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đề thi thử THPTQG của trường chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 1 năm 2021 (có đáp án)

Câu 1:

Đề thi thử THPTQG của trường chuyên Nguyễn Quang Diệu lần 1 năm 2021 là đề thi có mang tính đa dạng, với nhiều câu đề toán đa dạng

Lưu ý: Nhấn click hình ảnh và kéo di chuyển hình ảnh để xem đề và đáp án của môn nhe 

de-thi-thu-thpt-qg-2021-mon-toan-chuyen-nguyen-quang-dieu-lan-1

 

Tintuctuyensinh.vnHiển thị đáp án Xem ngay

Đáp án của Đề thi thử THPTQG của trường chuyên Nguyễn Quang Diệu lần 1 năm 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 A 21 D 31 B 41 A
2 B 12 D 22 C 32 D 42 D
3 B 13 C 23 A 33 C 43 B
4 D 14 B 24 B 34 D 44 B
5 A 15 C 25 D 35 B 45 A
6 A 16 B 26 B 36 C 46 A
7 B 17 D 27 C 37 C 47 D
8 C 18 A 28 D 38 A 48 A
9 B 19 A 29 B 39 B 49 C
10 A 20 C 30 B 40 C 50 C

Đáp án cần chọn là:

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif