Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đề thi thử THPTQG môn Toán của sở GDĐT Hải Phòng năm 2021 (có đáp án)

Câu 1:

Đề thi thử THPTQG môn Toán của sở GDĐT Hải Phòng năm 2021 là đề thi có mang tính đa dạng, với nhiều câu đề toán đa dạng do sở GDĐT đề ra

Lưu ý: Nhấn click hình ảnh và kéo di chuyển hình ảnh để xem đề và đáp án của môn nhe 

de-thi-thu-thpt-qg-2021-mon-toan-tinh-hai-phong

Tintuctuyensinh.vnHiển thị đáp án Xem ngay

Đáp án của Đề thi thử THPTQG môn Toán của sở GDĐT Hải Phòng năm 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 C 21 B 31 B 41 C
2 C 12 B 22 B 32 C 42 C
3 C 13 A 23 D 33 D 43 C
4 A 14 A 24 A 34 B 44 B
5 A 15 D 25 C 35 A 45 A
6 D 16 B 26 A 36 B 46 A
7 C 17 D 27 A 37 A 47 B
8 B 18 B 28 A 38 C 48 A
9 A 19 C 29 C 39 A 49 A
10 A 20 A 30 D 40 A 50 A

Đáp án cần chọn là:

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif