Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đề thi thử THPTQG môn Toán của THPT Thị Xã Quảng Trị lần 1 năm 2021 (có đáp án)

Câu 1:

Đề thi thử THPTQG môn Toán của THPT Thị Xã Quảng Trị lần 1 năm 2021 gồm có nhiều đề đa dạng và nhiều câu hỏi giúp cho thí sinh dễ nắm bắt hơn

Lưu ý: Nhấn click hình ảnh và kéo di chuyển hình ảnh để xem đề và đáp án của môn nhe 

de-thi-thu-thpt-qg-2021-mon-toan-thpt-thi-xa-quang-tri

Tintuctuyensinh.vnHiển thị đáp án Xem ngay

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán của THPT Thị Xã Quảng Trị lần 1 năm 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 B 31 C 41 A
2 A 12 D 22 A 32 A 42 D
3 D 13 C 23 C 33 C 43 A
4 B 14 A 24 C 34 B 44 B
5 D 15 D 25 D 35 B 45 B
6 D 16 C 26 C 36 B 46 C
7 C 17 C 27 D 37 B 47 D
8 B 18 A 28 B 38 D 48 A
9 A 19 C 29 B 39 B 49 D
10 D 20 A 30 C 40 D 50 C

Đáp án cần chọn là:

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif