Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

trung bình bình phương là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

trung bình bình phương

Trong thống kê, khái niệm sai số trung bình bình phương là một thước đo thiết yếu được sử dụng để xác định hiệu suất của một công cụ ước tính. Nó được viết tắt là MSE và cần thiết để chuyển tiếp các khái niệm về độ chính xác, độ chệch và độ chính xác trong quá trình ước tính thống kê. Tìm hiểu công thức cho MSE cùng với công thức lỗi bình phương căn bậc hai trong bài viết này.Thống kê là tất cả về tổ chức và phân tích dữ liệu số thường liên quan đến một số nghiên cứu hoặc khảo sát thống kê. Thống kê có thể được định nghĩa là một phân tích toán học sử dụng các mô hình và biểu diễn được lượng hóa cũng như các báo cáo về một tập hợp dữ liệu nhất định hoặc các quan sát từ một số tình huống trong thế giới thực.Quá trình thu thập và quan sát dữ liệu, sau đó tổng hợp và phân tích nó thông qua các công thức số và tính toán được gọi là phân tích thống kê. Trong phương pháp này, trước tiên nhà phân tích yêu cầu một quần thể mà từ đó một mẫu hoặc một bộ mẫu được chọn để bắt đầu nghiên cứu. Nếu tập dữ liệu của chúng tôi thuộc về mẫu của một tập hợp lớn hơn, thì nhà phân tích có thể mở rộng các giả định về tập hợp dựa trên các kết quả thống kê.

Định nghĩa

Phép đo sai số bình phương trung bình cần một mục tiêu dự đoán hoặc ước lượng cùng với một công cụ dự báo hoặc ước lượng, được cho là chức năng của dữ liệu đã cho. MSE là trung bình của các bình phương của “lỗi”.

Ở đây, lỗi là sự khác biệt giữa thuộc tính được ước tính và công cụ ước tính. Sai số bình phương trung bình có thể được gọi là một hàm rủi ro đồng ý với giá trị dự kiến ​​của sai số bình phương mất mát. Chênh lệch hoặc tổn thất này có thể phát sinh do tính ngẫu nhiên hoặc do người ước tính không đại diện cho thông tin có thể cung cấp ước tính chính xác hơn.

Sai số bình phương trung bình cũng có thể được coi là thời điểm thứ hai của sai số, được đo về điểm gốc. Nó bao gồm cả phương sai và độ chệch của công cụ ước lượng. Nếu một công cụ ước tính là một công cụ ước tính không thiên vị, thì MSE của nó giống như phương sai của công cụ ước tính. Đơn vị của MSE giống như đơn vị đo lường của đại lượng đang được ước tính.

Công thức lỗi bình phương trung bình

Giả sử X i là vectơ biểu thị các giá trị của n số dự đoán. Ngoài ra, X i là một vectơ đại diện cho n số giá trị thực. Sau đó, công thức cho lỗi bình phương trung bình được đưa ra dưới đây:

Công thức lỗi bình phương trung bình

Nói một cách tổng quát hơn, nếu θ là một số tham số chưa biết và θ obs, tôi là công cụ ước lượng tương ứng, thì công thức cho sai số bình phương trung bình của công cụ ước lượng đã cho là:

MSE (θ obs, i ) = E [(θ obs, i – θ) 2 ]

Cần lưu ý rằng về mặt kỹ thuật MSE không phải là một biến ngẫu nhiên, bởi vì nó là một kỳ vọng. Nó phải chịu sai số ước lượng đối với một công cụ ước lượng nhất định là θ đối với giá trị thực chưa biết. Do đó, ước lượng sai số trung bình bình phương của một tham số ước lượng thực sự là một biến ngẫu nhiên.

Công thức lỗi bình phương trung bình gốc

Sai số bình phương trung bình gốc (RMSE) là một thước đo được sử dụng rất thường xuyên để đánh giá sự khác biệt giữa giá trị được dự đoán bởi một công cụ ước tính hoặc một mô hình và các giá trị quan sát thực tế. RMSE được định nghĩa là căn bậc hai của sự khác biệt giữa giá trị dự đoán và giá trị quan sát. Sự khác biệt riêng lẻ trong phép tính này được gọi là “phần dư”. RMSE ước tính mức độ của các lỗi. Đây là thước đo độ chính xác được sử dụng để thực hiện so sánh các sai số dự báo từ các công cụ ước tính khác nhau cho một biến cụ thể, nhưng không phải giữa các biến, vì thước đo này phụ thuộc vào tỷ lệ.

Công thức bình phương nghĩa gốc

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x