Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên: Tuyển sinh, điểm chuẩn năm 2022 (DTE)

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

A. GIỚI THIỆU Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

 • Tên trường: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
 • Tên tiếng Anh: Thainguyen University of Economics and Business Administration(TUEBA)
 • Mã trường: DTE
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – liên minh quốc tế
 • Địa chỉ: Phường Tân thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh giấc Thái Nguyên
 • SĐT: 0208.3647.685 – 0208.3647.714
 • Email: webmaster@tueba.edu.vn – tuyensinh@tueba.edu.vn
 • Website: http://tueba.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/KinhTeThaiNguyen/

B. thông báo TUYỂN SINH Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên NĂM 2022

1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng mà chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng tri thức văn hóa THPT theo pháp luật của Luật Giáo dục và các văn bản dạng chỉ dẫn thi hành)

hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi bình thường là tốt nghiệp THPT).

– Có đủ sức khỏe để học tập theo pháp luật hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị khuyết tật, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường để ý, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

2. phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ biến năm 2022;

– Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi bình chọn năng lực (ĐGNL) của Đại học non sông Hà Nội;

– Xét tuyển theo kết quả học hội tụ học phổ thông;

– Xét tuyển thẳng;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo pháp luật của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.IFrame

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công khai sau khi Bộ Giáo dục và tập huấn công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên

đối tượng, khu vực theo điều khoản tại Quy chế tuyển sinh hiện hành và được làm tròn đến nhì chữ số thập phân.

b) Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học đất nước Hà Nội

– Điều kiện nhận biển sơ: Thí sinh có điểm thi ĐGNL năm 2022 của Đại học quốc gia Hà Nội đạt từ 80 điểm trở lên

– hình thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30 được xác định như sau: ĐXT = Điểm ĐGNL* 30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có)

c) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo điều khoản hiện hành của Bộ Giáo dục và huấn luyện.

– Công thức tính: Điểm xét tuyển = Tổng điểm nhàng nhàng cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

– Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lấy điểm từ cao xuống thấp tới khi đủ chỉ tiêu.

d) Xét tuyển thẳng:

– thực hành theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và huấn luyện hoặc xét tuyển thẳng thí sinh học tại các Trường THPT có kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt học lực giỏi.

e) Điều kiện chung:

– Thí sinh công nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời kì quy định bằng cách nộp bản chính Giấy chứng thực kết quả thi đến trường theo cách thức nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh. Nếu quá thời kì theo quy định của Bộ Giáo dục và huấn luyện, thí sinh không công nhận nhập học được xem như chối từ nhập học và Hội đồng tuyển sinh được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển xẻ sung.

– Thí sinh chịu nghĩa vụ về tính chính xác của các thông tin đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ từ khước kết nạp hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông báo đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với giấy tờ gốc.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trường: DTE.

– Các thông tin về mã ngành, tổ hợp xét tuyển căn cứ vào phần b, mục 1.4 của Đề án tuyển sinh.

– Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

– Không vận dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

7. doanh nghiệp tuyển sinh:

a) thời kì nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

*Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

– thời kì nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến và trực tiếp từ ngày 01/4/2022.

– thời kì công bố kết quả trúng tuyển dự định như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022: Trước ngày 12/7/2022.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022: Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và điều khoản của Bộ Giáo dục đào tạo (Kết quả được công bố trên website của Nhà trường)

*Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: thời gian thí sinh đăng ký ước vọng theo pháp luật của Bộ Giáo dục và đào tạo.

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học tổ quốc Hà Nội thời gian xét tuyển và báo cáo kết quả sẽ thông báo trên website của Trường.

thời gian xét tuyển các đợt tiếp theo sẽ có báo cáo chi tiết trên website http://tueba.edu.vn – http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

b) giấy tờ đăng ký xét tuyển

* Theo kết quả học tập THPT hoặc tuyển thẳng theo kết quả xếp loại học lực:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh chuyên chở mẫu tại: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/phieu-dang-ky).

– bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

– bạn dạng sao học bạ Trung học phổ thông.

* Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

– Thí sinh đăng ký theo luật pháp của Bộ Giáo dục và tập huấn.

– Nộp bạn dạng chính Giấy chứng thực kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh theo thời kì pháp luật của Bộ Giáo dục và đào tạo.

* Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học quốc gia Hà Nội:

– Thí sinh nộp kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học tổ quốc Hà Nội về trường theo thời gian thông báo trên website của Trường.

c) hình thức nộp giấy tờ đăng ký xét tuyển

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT:

– Đợt 1: Thí sinh đã đăng ký xét tuyển đợt 1 theo lao lý của Bộ Giáo dục và đào tạo, nếu trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT theo điều khoản.

– Các đợt bổ sung: Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường và số lượng thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học. Sau khi xong xét tuyển đợt 1, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ báo cáo cụ thể chỉ tiêu xét tuyển, thời gian xét tuyển tại website: http://tueba.edu.vn hoặc http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo theo kết quả học tập THPT và kỳ thi ĐGNL của Đại học quốc gia Hà Nội

– Thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ website: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/tuyen-sinh-truc-tuyen_và làm theo hướng dẫn.

– Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: trọng tâm tập huấn theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Phường Tân hưng thịnhthị trấn Thái Nguyên, thức giấc Thái Nguyên;

– Nộp trực tiếp tại trọng điểm tập huấn theo nhu cầu xã hội, Phòng 110, Tầng 1, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

 

I. thông tin chung của Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

1. thời gian tuyển sinh

thời kì nhận đăng ký xét tuyển

 • Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2021 đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT: thời kì nhận giấy tờ từ ngày 20/5/2021.
 • Đối với thí sinh ĐKXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: thời gian thí sinh đăng ký hoài vọng theo lao lý của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • thời gian xét tuyển các đợt tiếp theo sẽ có lên tiếng chi tiết trên website http://tueba.edu.vn hoặc http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

2. hồ sơ xét tuyển

– Theo kết quả học tập THPT:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh vận tải mẫu tại: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/phieu-dang-ky).
 • bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2021) hoặc Giấy chứng thực tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021).
 • bạn dạng sao học bạ Trung học phổ biến.

– Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:

 • Thí sinh đăng ký qua hệ thống cổng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT
 • Nộp bản chính giấy chứng thực kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

– Lệ chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/01 hồ sơ.

3. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

4. khuôn khổ tuyển sinh

 • Tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ biến năm 2021;
 • Xét tuyển theo kết quả học tụ tập học phổ thông;
 • Xét tuyển thẳng.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

b) Xét tuyển theo kết quả học tụ họp học phổ biến

 • Tổng điểm nhàng nhàng cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

c) Xét tuyển thẳng

 • thực hành theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và tập huấn hoặc tuyển thẳng thí sinh học tại các trường THPT có kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt học lực giỏi.

5.3. chính sách ưu tiên và tuyển thẳng

 • Xét tuyển thẳng: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng được cấp học bổng học kỳ I năm học 2021-2022.
 • Ưu tiên xét tuyển: chính sách ưu tiên thực hành theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

6. Học phí tổn

 • Học phí tổn dự kiến với sinh viên chính quy: 301.500đ/tín chỉ (áp dụng cho niên học 2020-2021).

II. Các ngành tuyển sinh Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
Ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu
Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 420
Kế toán – Chương trình Chất lượng cao 7340301-CLC A00, A01, D01, D07 30
Tài chính – nhà băng 7340201 A00, A01, C01, D01 150
Tài chính – Chất lượng cao 7340201-CLC A00, A01, C01, D01 30
Luật kinh tế 7380107 A00, C00, D01, D14 130
Quản trị Kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 270
Quản trị kinh doanh – Chương trình Chất lượng cao 7340101-CLC A00, A01, C01, D01 30
Kinh tế 7310101 A00, A01, C04, D01 50
Kinh tế đầu  7310104 A00, A01, C04, D01 80
Kinh tế sản xuất 7310105 A00, A01, C04, D01 50
Quản lý công

(Quản lý kinh tế)

7340403 A00, A01, C01, D01 50
Marketing 7340115 A00, A01, C04, D01 100
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, C00, C04, D01 50
Quản trị du lịch và khách sạn – Chất lượng cao 7810103-CLC A00, C00, C04, D01 30
Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C04, D01 70
Logistics và quản lý chuỗi cung cấp 7510605 A00, A01, C01, D01 60

*Xem thêm: Tuyển sinh Đại học Thái Bình mới năm 2021

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên các năm

Điểm chuẩn của Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên như sau:

Năm 2021

Năm 2019 – 2020

Ngành Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Thi THPT quốc gia Xét theo KQ thi THPT Xét theo KQ thi THPT
Kế toán 14 14,5 16
Tài chính – nhà băng 13,5 14,5 16
Luật Kinh tế 13,5 14,5 16
Quản trị Kinh doanh 14 14,5 16
Kinh tế 13,5 16 16
Kinh tế Đầu  13,5 14,5 16
Kinh tế sản xuất 13,5 15,5 16
Quản lý công 14 17,5 17,5
Marketing 15 16
Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành 13,5 15 16
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15 15 16
Kinh doanh quốc tế 15,5 16,5
Kế toán tổng hợp chất lượng cao 15 18,5
Tài chính chất lượng cao 16 20
Quản trị kinh doanh chất lượng cao 16 18,5
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 19 18

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x