Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng mới nhất năm 2021

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng như sau:

Contents

Chương trình tiêu chuẩn

điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng

Điểm chuẩn năm 2021 (15/9)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2021 các ngành trình độ đại học chính quy của Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Dai hoc Ton Duc Thang cong bo diem chuan trung tuyen 2021

Điểm chuẩn năm 2018, 2019, 2020

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Môn học: Thiết kế công nghiệp 18 22,50 24,50 Đang cập nhật
Môn học: Thiết kế đồ họa 19 27 30 Đang cập nhật
Môn học: Thiết kế thời trang 18.50 22,50 25 Đang cập nhật
Môn học: Thiết kế nội thất 19 22,50 27 Đang cập nhật
Môn học: Ngôn ngữ Anh 22 33 33,25 Đang cập nhật
Môn học: Ngôn ngữ Trung Quốc 20 31 31,50 Đang cập nhật
Môn học: Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) 20.25 31 Đang cập nhật
Môn học: Xã hội học 19 25 29,25 Đang cập nhật
Môn học: Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành) 21 31 31,75 Đang cập nhật
Môn học: Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) 21 31 32,75 Đang cập nhật
Môn học: Công tác xã hội 17.5 23,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) 20.25 32 34,25 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị marketing) 20.70 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) 20.80 32,50 34,25 Đang cập nhật
Môn học: Marketing 32,50 35,25 Đang cập nhật
Môn học: Kinh doanh quốc tế 21.60 33 35,25 Đang cập nhật
Môn học: Tài chính – Ngân hàng 19.50 30 33,50 Đang cập nhật
Môn học: Kế toán 19.60 30 33,50 Đang cập nhật
Môn học: Quan hệ lao động 18 24 29 Đang cập nhật
Môn học: Luật 21 30,25 33,25 Đang cập nhật
Môn học: Công nghệ sinh học 19 26,75 27 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật hóa học 19 17,25 28 Đang cập nhật
Môn học: Khoa học môi trường 17.25 24 24 Đang cập nhật
Môn học: Bảo hộ lao động 17 23,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Công nghệ kỹ thuật môi trường 17 24 24 Đang cập nhật
Môn học: Toán ứng dụng 17 23 24 Đang cập nhật
Môn học: Thống kê 17 23 24 Đang cập nhật
Môn học: Khoa học máy tính 19.75 30,75 33,75 Đang cập nhật
Môn học: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 19.25 29 33 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật phần mềm 20.75 32 34,50 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điện 17.5 25,75 28 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điện tử – viễn thông 17.5 25,50 28 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.25 28,75 31,25 Đang cập nhật
Môn học: Kiến trúc 20 25 25,50 Đang cập nhật
Môn học: Quy hoạch vùng và đô thị 17 23 24 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật xây dựng 17 27 27,75 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17.5 23 24 Đang cập nhật
Môn học: Dược học 21.5 30 33 Đang cập nhật
Môn học: Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) 18.5 26,50 29,75 Đang cập nhật
Môn học: Golf 24 23 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật cơ điện tử 28,75 Đang cập nhật

Chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt

Chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt
Chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt
Ngành Năm 2018  Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Môn học: Ngôn ngữ Anh 19 30,50 30,75 Đang cập nhật
Môn học: Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) 18.25 25,25 28 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) 18 28,50 33 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) 18.5 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) 18.5 28,25 31,50 Đang cập nhật
Môn học: Marketing  28,50 33 Đang cập nhật
Môn học: Kinh doanh quốc tế 19.6 30,75 33 Đang cập nhật
Môn học: Tài chính – Ngân hàng 17.5 24,75 29,25 Đang cập nhật
Môn học: Kế toán 17.5 24 27,50 Đang cập nhật
Môn học: Luật 18 24 29 Đang cập nhật
Môn học: Công nghệ sinh học 17.5 24 24 Đang cập nhật
Môn học: Khoa học môi trường 17.25 Đang cập nhật
Môn học: Khoa học máy tính 17.5 24,50 30 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật phần mềm 18 25 31,50 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điện 17 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điện tử – viễn thông 17 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17 23 24 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật xây dựng 17 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Thiết kế đồ họa 22,50 24 Đang cập nhật

 Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

Tên ngành Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Môn học: Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 30,50 25 Đang cập nhật
Môn học: Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24,00 25,50 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24,00 25 Đang cập nhật
Môn học: Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 22,50 24 Đang cập nhật
Môn học: Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 24 Đang cập nhật
Môn học: Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh 25 Đang cập nhật
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 24 Đang cập nhật

 Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Bảo Lộc

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Môn học: Ngôn ngữ Anh 17.5 23 26 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) 17 23 26 Đang cập nhật
Môn học: Luật 17 23 Đang cập nhật
Môn học: Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) 22,50 25 Đang cập nhật
Môn học: Công nghệ sinh học 17.5 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật phần mềm 17.5 22,50 25 Đang cập nhật

 Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Nha Trang

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Môn học: Ngôn ngữ Anh 17.5 23 26 Đang cập nhật
Môn học: Marketing 23 26 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh về kinh doanh – khách sạn 17.25 23 26 Đang cập nhật
Môn học: Quản trị kinh doanh chung 17.25 Đang cập nhật
Môn học: Kế toán 17 22,50 25 Đang cập nhật
Môn học: Luật 17.25 23 25 Đang cập nhật
Môn học: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) 25 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật phần mềm 25 Đang cập nhật

 Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Cà Mau

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2021
Môn học: Ngôn ngữ Anh 17.5 Đang cập nhật
Môn học: Kế toán 17 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điện 17.5 Đang cập nhật
Môn học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17.5 Đang cập nhật

Cơ sở vật chất điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng là Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam có cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy được xếp hạng quốc tế 5 sao trên 5 sao theo chuẩn QS Stars (Anh Quốc). Trường hiện có các cơ sở đào tạo tại TP.HCM, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), TP. Nha Trang (Khánh Hòa) và TP. Cà Mau (Cà Mau). khác lạ, hội sở chính tọa lạc tại Khu thành phố Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM với hệ thống khu học xá và rèn luyện thể chất tiến bộ, tiện lợi đảm bảo sự phát hành toàn diện của người học. Đại học Tôn Đức Thắng cũng là Trường đại học đầu tiên tại Việt Nam vào TOP 200 Trường đại học tạo ra bền vững nhất thế giới theo UI Greenmetric World University Ranking và được liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam chứng thực “Khuôn viên học đường thân thương môi trường”.

Khu học xá với 100% phòng học được vũ trang máy điều hòa và hệ thống trang bị hỗ trợ: âm thanh, ánh sáng và máy chiếu một thể nghi; hệ thống phòng thực hành, mô phỏng thực tại, phòng thí nghiệm, lab, … Hệ thống phòng thực hiện, thử nghiệm được đầu bốn tân tiến từ các nhà cung ứng hàng đầu thế giới, đáp ứng tối ưu nhất việc nghiên cứu và thực hiện của sinh viên tại Trường.

Chuỗi phòng mô phỏng nghiệp vụ nhà băng, Thị trường chứng khoán, Nghiệp vụ kế toán, Nhà hàng khách sạn theo đúng mô hình thực tại của công ty, giúp sinh viên ra trường nắm bắt ngay được công việc.

Tòa nhà sáng tạo gồm 11 tầng dành riêng đáp ứng công việc giảng dạy và học tập ngành Mỹ thuật công nghiệp, Kiến trúc và Điện – Điện tử; với hệ thống trang thiết bị hiện đại từ phòng học lý thuyết đến các phòng mô phỏng thiết kế, hình họa, xưởng may, studio, showroom thời trang…sinh viên trường được thỏa sức sáng tạo nhiều hơn trong môi trường chuyên nghiệp này. khác biệt, Trạm điện năng lượng Mặt trời được lắp đặt tại sân thượng phục vụ nhu cầu điện năng tiêu thụ mỗi tháng của nhị tòa nhà tại Trường, là mô hình giảng dạy trực quan cho ngành NẲNG LƯỢNG tái tạo, ngành đầu tiên Việt Nam hiện nay.

Tòa nhà dạy học ngoại ngữ gồm 6 tầng được vũ trang toàn vẹn trang thiết bị; không gian mô phỏng nước ngoài; môi trường học ngoại ngữ ở mọi địa điểm, … đáp ứng giảng dạy, học tập và sinh hoạt học thuật các ngoại ngữ: Anh, Nhật, Hàn, Trung,…

Thư viện “truyền cảm hứng” bởi chính giảng viên, sinh viên TDTU xây dựng theo mô hình Không gian học tập bình thường gồm khu tự học qua đêm 24/7 và 7 tầng được sơn màu theo 07 sắc đẹp căn bản và gọi tên khác biệt theo mỗi tầng. Thư viện được tạo thành các khu vực chuyên biệt, gồm khu vực học nhóm, học 2-3 người, học 1 mình, khu vực coi phim, ngơi nghỉ, studio, các khu vực chuyên biệt theo các ngành học hiện được tập huấn tại Trường,…

Trung tâm giáo dục quốc tế điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng đáp ứng nghiên cứu, giảng dạy và học tập của các giáo sư, chuyên gia nước ngoài và du học trò. khác lạ, không thể bỏ lỡ “nước Anh thu nhỏ” tại Tầng 1 tòa nhà này với những trải nghiệm học tập và sử dụng tiếng Anh thực tế nhằm sản xuất bốn duy và những kĩ năng quan trọng để trở thắng lợi dân toàn cầu.

Ký túc xá gồm 2 khối nhà 11 tầng được xây dựng được xây cất đẹp, hài hòa, đầy đủ dịch vụ nhân thể ích: cửa hàng, nhà sách, photocopy, phòng giặt ủi, canteen,…Xung vòng vo là hồ bơi, sân tennis, sân bóng rổ, sân bóng chuyền…đáp ứng vừa đủ nhu cầu tạm cư, học tập, tiêu khiển của sinh viên nội trú trong môi trường xanh, sạch sẽ và lành mạnh. Phòng ở đạt tiêu chuẩn, mỗi sinh viên được sắp xếp một 1 khối nội thất riêng lẻ, gồm: giường, tủ, bàn học,…Nhà vệ sinh ba ngăn có thể dùng cùng lúc ba chức năng: tắm, giặt và vệ sinh.

Nhà thi đấu với hệ thống ghế khán đài di động hiện đại du nhập từ Mỹ, sức chứa tới 3.000 chỗ ngồi; hệ thống máy điều hòa nhiệt độ trung tâm; thảm sàn đa chức năng du nhập từ Pháp; hệ thống đèn cao áp cao cấp, … Đạt tiêu chuẩn quốc tế để đơn vị các các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Xem thêm:

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x