Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Giáo dục Quốc phòng – An ninh có lẽ không quá xa lạ với những người đang theo học ngành này, vì nó đòi hỏi sự tự giác và trách nhiệm với tư cách là theo một đường lối giáo dục của Đảng.

Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh là gì?
Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là gì?

Contents

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là gì?

Giáo dục Quốc phòng – An ninh (tiếng Anh là National Defense and Security Education)

 • là môn học được theo nguyên tắc, nó được thể hiện rất rõ trong đường lối giáo dục của Đảng và được thể chế bằng những văn bản chính phủ – pháp luật
 • Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh nhằm tạo ra cho các sinh viên thực hiện mục tiêu “hình thành và bồi dưỡng về nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là ngành đào tạo Giáo dục Quốc phòng – An ninh có phẩm chất của giảng viên nhà nước XHCN Việt Nam để tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước có bản lĩnh chính trị vững vàng yêu nước, yêu chính nghĩa để có sức khoẻ, có ý thức trách nhiệm cao với tác phong tử tế mẫu mực.

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Dưới đây là chương trình bảng của ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh:

Khối kiến thức chung

(Tự chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

1 Môn học : Triết học về Marc – Lenin 14 Môn học : Tiếng Anh 3
2 Môn học : Tiếng Anh 1 15 Môn học : Tiếng Pháp 3
3 Môn học : Tiếng Pháp 1 16 Môn học : Tiếng Nga 3
4 Môn học : Tiếng Nga 1 17 Môn học : Giáo dục học
5 Môn học : Giáo dục thể chất 1 18
Môn học : Giáo dục thể chất 3
6 Môn học : Kinh tế chính trị về Marc – Lenin 19
Môn học : Tư tưởng Hồ Chí Minh
7 Môn học : Tiếng Anh 2 20
Môn học : Giáo dục thể chất 4
8 Môn học : Tiếng Pháp 2 21
Môn học : Thực tập sư phạm 1
9 Môn học : Tiếng Nga 2 22
Môn học : Tiếng Nga chuyên ngành
10 Môn học : Tin học đại cương 23
Môn học : Tiếng Pháp chuyên ngành
11 Môn học : Tâm lý học 24
Môn học : Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
12 Môn học : Giáo dục thể chất 2 25
Môn học : Thực tập sư phạm 2
13 Môn học : Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khối kiến thức chuyên ngành
1 Môn học : Điều lệnh 32 Môn học : Văn hóa học
2 Môn học : Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh 33 Môn học : Chính trị học
3 Môn học : Lịch sử thế giới 34
Môn học : Lịch sử tư tưởng Việt Nam
4 Môn học : Lịch sử Triết học 35
Môn học : Lịch sử, truyền thống Quân đội, Công an và Công tác đảng, công tác chính trị
5 Môn học : Kỹ thuật bắn súng bộ binh 36
Môn học : Công tác quốc phòng
6 Môn học : Kỹ thuật bắn súng bộ binh 37
Môn học : Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành GDCT – QPAN
7 Môn học : Âm nhạc 38
Môn học : Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT – QPAN
8 Môn học : Giáo dục kỹ năng sống 39
Môn học : Tiếng Nga chuyên ngành GDCT – QPAN
9 Môn học : Kỹ năng giao tiếp 40
Môn học : Thực tập sư phạm 1
10 Môn học : Lịch sử Việt Nam 41
Môn học : Những vấn đề của thời đại ngày nay
11 Môn học : Logic học 42
Môn học : Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 2
12 Môn học : Xã hội học 43
Môn học : Tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin
13 Môn học : Đường lối quốc phòng, an ninh 44
Môn học : Chuyên đề Triết học 1
14 Môn học : Công tác bảo đảm hậu cần, quân y 45
Môn học : Chuyên đề Triết học 2
15 Môn học : Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 46
Môn học : Chuyên đề kinh tế 1
16 Môn học : Kinh tế học đại cương 47
Môn học : Chuyên đề kinh tế 2
17 Môn học : Pháp luật học 48
Môn học : Chuyên đề CNXHKH 1
18 Môn học : Đạo đức học và giáo dục đạo đức 49
Môn học : Chuyên đề CNXHKH 2
19 Môn học : Tâm lý học và giáo dục học quân sự 50
Môn học : Chuyên đề Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 1
20 Môn học : Quân sự chung 51
Môn học : Chuyên đề Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
21 Môn học : Chiến thuật 52
Môn học : Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng
22 Môn học : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 53
Môn học : Chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
23 Môn học : Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 54
Môn học : Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
24 Môn học : Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 55
Môn học : Thực tế chuyên môn ngành GDCT-QPAN
25 Môn học : Pháp luật về quốc phòng, an ninh 56
Môn học : Thực tập sư phạm 2
26 Môn học : Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội 57
Môn học : Khoá luận tốt nghiệp
27 Môn học : Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 58
Môn học : Bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới
28 Môn học : Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 1 59
Môn học : Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh – Thành phố vững chắc
29 Môn học : Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 60
Môn học : Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thông qua các PP kỹ thuật dạy học tích cực
30 Môn học : Tôn giáo học 61
Môn học : Giáo dục môi trường
31 Môn học : Kinh tế học dân số

Xem thêm bài viết tại đây: 

Ngành Văn học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
Ngành Ngôn ngữ học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Danh sách khối thi vào ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

– Mã khối ngành : 7140208

Dưới đây là danh sách khối thi của ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

 • Khối số A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Khối số A01: Toán, Vật lý, Anh văn
 • Khối số C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • Khối số D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Mức điểm này sẽ chỉ dao động từ 17 – 22 điểm tùy vào học bạ của THPT

Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh ra trường làm gì?
Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh ra trường làm gì?

Top 3 trường đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh uy tín chất lượng

Dưới đây là một số trường đào tạo của ngành Giáo dục Quốc Phòng – An ninh với chất lượng tuyệt vời, uy tín nhất:

Học viện Quốc phòng

Học viện Quốc phòng là trường được trực thuộc bởi Bộ Quốc phòng Việt Nam, là Học viện huấn luyện và đào tạo tướng lĩnh,các sĩ quan cấp cao với nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể. Hầu hết các tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đều phải học nếu như lựa chọn trường này.

Học viện Chính trị

Cái tên tiếp theo là Học viện Chính trị – một trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hay còn có thể là trường đại học quân sự có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan về chính trị hoặc đào tạo chuyên ngành Giáo dục Quốc Phòng – An ninh.

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự, tên gọi khác là: Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, là một trong những viện đại học kỹ thuật tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc bởi Bộ Quốc phòng Việt Nam. Là một trong những trường đại học quan trọng và hàng đầu Việt Nam. Ở đây đào tạo rất nhiều ngành như ngành Giáo dục Quốc phòng – An Ninh , học viện KTQS nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo kỹ sư quân sự, kỹ sư dân sự, cán bộ chỉ huy quân sự, … và nhiều ngành khác liên quan đến quân sự

Video tham khảo:

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh ra trường làm gì?

Giáo dục Quốc phòng – An ninh là một ngành đòi hỏi về sự yêu nước , yêu đảng toàn dân, và sau khi ra trường thì lĩnh vực quan trọng cần có sẽ liệt kê như sau:

 • Giáo viên : Giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng ở các trường theo bậc THPT
 • Giảng viên chuyên dạy GDQP – An Ninh tại các trường cao đẳng, đại học
 • Có thể nghiên cứu những lĩnh vực về quân sự tại trung tâm nghiên cứu quân sự
 • Cán bộ trong hệ quản lý giáo dục từ cấp Địa phương tới Trung ương
 • Tiếp tục học lên trình độ từ thạc sĩ, tiến sĩ, các cấp khác nhau về Giáo dục Quốc phòng –  An ninh.

Mức lương của ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Hiện chưa có thống kê về mức lương chung của ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Những tố chất quan trọng để học ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Giáo dục Quốc Phòng – An Ninh là một ngành mang tính yêu lịch sử và yêu nước, nó còn giúp các sinh viên tăng thêm sự tấm lòng yêu nước , vậy nên tố chất phù hợp và bắt buộc phải có sẽ được liệt kê dưới đây

 • Có tấm lòng yêu nước, yêu giảng dạy
 • Có tính nhẫn nại và chịu được áp lực tốt
 • Có tâm huyết với ngành nghê, có đạo đức trong sáng
 • Yêu nghề, có tư duy nhạy bén để thay đổi những nội dung giảng dạy giúp học sinh tăng thêm sự hứng thú
 • Có ý thức trung thực, giản dị, cầu toàn
 • Có khả năng thuyết trình tốt, rõ ràng
 • Có tính kỷ luật, có tinh thần tác phong tử tế, vì đất nước, vì hòa bình.

Mình mong rằng các bạn sẽ tìm hiểu và lựa chọn được ngành Giáo dục quốc phòng – An ninh một cách phù hợp nhất với năng lực bản thân

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x