Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Kế toán là gi? Đây là 46 trường đào tạo uy tín hấp dẫn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Kế toán là một ngành rất chung và có tính định hình cao bởi vì nó có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một đơn vị hay đơn vị nào. bởi thế, Kế toán là một ngành học được nhiều người thân mật và theo học.

Contents

Tìm hiểu ngành Kế toán

Tìm hiểu ngành Kế toán
Tìm hiểu ngành Kế toán
 • Ngành Kế toán (tiếng Anh là Accountant) là công tác ghi chépkết nạp, xử lý và cung cấp các thông báo về tình hình hoạt động tài chính của một công ty, một doanh nghiệp, một cơ quan quốc gia, một cơ sở kinh doanh  nhân… Đối tượng của Kế toán chính là sự sinh rabiến động của của cải  kế toán cần phản ảnh, được biểu hiện ở nhị mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kế toán được chia thành nhì loại:
  • Kế toán công: là kế toán tại những công ty hoạt động không có thuộc tính kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục tiêu hoạt động như các doanh nghiệp đoàn thể xã hội, các tổ chức quốc gia
  • Kế toán doanh nghiệp: là loại kế toán ở các đơn vị, hoạt động với mục đích chính là kinh doanh sinh lời.
 • Ở những vị trí, cấp bậc không giống nhau người kế toán sẽ đảm đang những nhiệm vụ khác biệtnhưng nhìn tầm thường công việc của một kế toán viên bao gồm những hoạt động sau đây:
  • thực hiện biên chép các hoạt động tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán
  • Lập chứng từ về tất cả các hoạt động tài chính tác động
  • Xử lý các dữ liệu kế toán để lập công bố về tình hình hoạt động tài chính của công ty lên cho ban chỉ đạo
  • phân tách tình hình tài chính, ngân sách, tiêu dùng, doanh thu của đơn vịtham vấn cho ban chỉ đạo

Các chuyên ngành của Kế toán

 • Kế toán Doanh nghiệp: đào tạo chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, đơn vị công việc kế toán có kiến thức về thuế – tài chính doanh nghiệp thông suốt các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 • Kế toán công: Chuyên ngành này thiết bị kiến thức chuyên sâu về kế toán công ở các đơn vị quản lý tài chính công cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí tổn và không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nướcđơn vịcông ty được nhà nước quyết định xây dựng, bao gồm: Kế toán Hành chính sự nghiệp, Kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN, Kế toán Tài chính Ngân sách xã, Kế toán thu Ngân sách tại cơ quan thuếhải quan, kế toán các quỹ công ngoài Ngân sách quốc gia, kế toán quản trị công. Nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình công ty công việc kế toán nắm chắc được kiến thức ngã trợ bao gồm: Quản lý tài chính công, quản lý thu, chi Ngân sách nhà nước, kế toán quản trị và kiểm toán nắm được các tri thức căn bản về thuế, tài chính doanh nghiệp thông hiểu chuẩn mực kế toán công và chế độ kế toán trong lĩnh công cũng như lĩnh vực bốn.
 • Kiểm toán: Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ được trang bị khả năng thực hành công việc kiểm toán một cách khoa học và thành thạo phê chuẩn hệ thống môn học chuyên sâu bao gồm: Kế toán tài chính, kế toán tiêu xài, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, tài chính công, đầu bốn tài chính, kiểm toán lên tiếng tài chính, kiểm soát nội bộ, kế toán quốc tế, kiểm toán hoạt động, luật tổ chứcphân tích và thẩm định báo cáo tài chính…
 • Kế toán tài chính: là chuyên ngành kế toán tập kết vào việc biên soạn thảo các công bố hàng năm cho cổ đông về kết quả hoạt động chung của công ty. Chuyên ngành này huấn luyện cử nhân nắm vững những kiến thức căn bản về kinh tế- xã hội, có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán nắm được các tri thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; thông đạt chuẩn mực kế toán và cơ chế kế toán.

3. Chương trình tập huấn ngành Kế toán

khung chương trình huấn luyện và các môn học căn bản của ngành Kế toán.

I Khối tri thức phổ biến
(Không tính các môn học 9-11)
1 Những lý lẽ cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2 Những phép tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 bốn tưởng đại dương Chí Minh
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tin học cơ sở 2
6 Tiếng Anh A1
7 Tiếng Anh A2
8 Tiếng Anh B1
9 Giáo dục thể chất
10 Giáo dục quốc phòng-an ninh
11 kĩ năng mềm
II Khối kiến thức theo lĩnh vực
12 Toán cao cấp
13 phần trăm thống kê
14 Toán kinh tế
III Khối kiến thức theo khối ngành
III.1 Các môn học bắt buộc
15 nhà nước và điều khoản đại cương
16 Kinh tế vi mô
17 Kinh tế vĩ mô
18 qui định thống kê kinh tế
19 Kinh tế lượng
III.2 Các môn học tự chọn
20 chỉ huy và giao du nhóm
21 Lịch sử hiện đại nhân loại
22 Xã hội học đại cương
23 Logic học
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
IV.1 Các môn học bắt buộc
24 Luật kinh tế
25 nguyên lý quản trị kinh doanh
26 Kinh tế tiền tệ – nhà băng
27 Tài chính công ty 1
28 nguyên lý kế toán
29 lý lẽ marketing
IV.2 Các môn học tự chọn
30 Định giá tổ chức
31 Đầu tứ tài chính
V Khối kiến thức ngành
V.1 Các môn học bắt buộc
32 Kế toán tài chính 1
33 Kế toán tài chính 2
34 Kế toán tài chính 3
35 Kế toán quản trị
36 Tài chính đơn vị 2
37 Thuế
38 Hệ thống thông báo kế toán
39 Quản trị tài chính quốc tế
40 phân tích tài chính
41 Kiểm toán cơ bản
42 phân tích hoạt động kinh doanh.
V.2 Các môn học tự chọn
V.2.1 Các môn học chuyên sâu
V.2.1.1 Các môn học chuyên sâu về Kế toán
43 Kế toán quốc tế
44 Kế toán thuế
45 thực hiện kế toán tài chính
V.2.1.2 Các môn học chuyên sâu về Kiểm toán
46 Kiểm toán tài chính
47 Kiểm toán nội bộ
48 thực hành kiểm toán tài chính
V.2.2 Các môn học xẻ tự chọn phổ biến
49 Kế toán tổ chức dịch vụ
50 Kế toán ngân hàng thương mại
51 Những vấn đề ngày nay của kế toán
52 thương lượng trong kinh doanh
53 Các thị trường và định chế tài chính
V.3 kiến thức tập sự và tốt nghiệp
V.3.1 thực tập và niên luận
54 thực tập thực tế 1
55 thực tập thực tiễn 2
56 Niên luận
V.3.2 Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
57 Khoá luận tốt nghiệp
02 môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp
58 Kế toán công
59 Kiểm toán dự án

Tham khảo bài viết

Ngành Quản trị văn phòng là học gì với 10 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
Ngành Quản lý công là học gì với 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn

Danh sách những khối thi vào ngành Kế toán

– Mã ngành Kế toán: 7340301

– Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Kế toán:

 • Mã A00 – Toán, Lý, Hóa
 • Mã A01 – Toán, Lý, Anh
 • Mã A04 – Toán, Lý, Địa
 • Mã A07 – Toán, Sử, Địa
 • Mã A16 – Toán, Văn, KHTN
 • Mã B00 – Toán, Hóa Sinh
 • Mã C01 – Toán, Văn, Lý
 • Mã D01 – Toán, Văn, Anh
 • Mã D07 – Toán, Hóa, Anh
 • Mã D09 – Toán, Sử, Anh
 • Mã D10 – Toán, Địa, Anh
 • Mã D90 – Toán, KHTN, Anh
 • Mã D96 – Toán, Anh, KHXH

Điểm chuẩn ngành Kế toán

Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường đại học những năm gần đây chao đảo từ 16 – 23 điểm, tùy thuộc vào khối thi và phương thức xét tuyển THPT đất nước năm 2018.

Top 46 trường huấn luyện ngành Kế toán uy tín hấp dẫn

Ở nước ta bây chừ có rất nhiều trường có ngành Kế toán, bởi vậy, để tìm ra một ngôi trường đại học huấn luyện ngành Kế toán tốt không phải là điều tiện lợi. Dưới đây là danh sách một số các trường đại học có ngành Kế toán  được phân chia theo từng khu vực.

– Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Kinh Tế – Đại học QG Hà Nội
 • Đại học Hà Nội
 • Đại học Ngoại Thương (Cơ Sở Quảng Ninh)
 • Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 • Đại học Kinh Tế Quốc Dân
 • Học viện Tài Chính
 • Đại học thương mại
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Học Viện nhà băng
 • Học viện nhà băng (Phân viện Bắc Ninh)
 • Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
 • Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Đại học giao thông vận tải
 • Đại học Công Đoàn
 • Đại học Công Nghiệp Hà Nội
 • Đại học Thủy Lợi
 • Đại học Thăng Long
 • Đại học Điện Lực
 • Đại học lao động Xã Hội (Cơ Sở Sơn Tây)
 • Đại học khoáng sản và Môi Trường Hà Nội
 • Đại học Kinh Doanh – Công Nghệ Hà Nội
 • Đại học Đại Nam
 • Đại học Thành Đô
 • Đại học Kinh tế KT Công nghiệp (CS HN)
 • Đại học Kinh Tế KT Công Nghiệp (CS Nam Định)
 • Đại học Mỏ Địa Chất
 • Đại học Đông Đô

– Khu vực miền Trung:

 • Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Kinh Tế – Đại học Huế
 • Đại học Nha Trang
 • Đại học Kinh Tế Nghệ An

– Khu vực miền Nam:

 • Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía nam)
 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • Đại học ngân hàng TP.HCM
 • Đại học Tài Chính Marketing
 • Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
 • Đại học Sài Gòn
 • Đại học Mở TP.HCM
 • Đại học Nông Lâm thành phố hồ Chí Minh
 • Đại học Công Nghiệp TP.HCM
 • Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
 • Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM
 • Đại học Công Nghệ TP.HCM
 • Đại học Kinh Tế – Tài Chính TP.HCM
 • Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Cơ hội việc làm của ngành Kế toán

Cơ hội việc làm của ngành Kế toán
Cơ hội việc làm của ngành Kế toán

hiện giờ, Kế toán là một bộ phận chẳng thể thiếu trong bất cứ cơ quan, doanh nghiệp, hay một đơn vị quốc gia hay  nhân nào.  đó cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán vô cùng phệ và có triển vọng trong mai sau. Người học ngành Kế toán có rất nhiều tuyển lựa và dễ dãi xin được việc làm tại các công tyđơn vị. Tốt nghiệp ra trường, Anh chị em có thể đảm nhiệm các vị trí như :

 • Chuyên viên cáng đáng kế toán, kiểm toán, giao dịch nhà băng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tham vấn tài chính
 • viên chức môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, viên chức phòng giao dịch và ngân quỹ
 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng của Kế toán, Quản lý tài chính
 • Thanh tra kinh tế, nghiên cứu về tài chính
 • Làm giảng viên , giảng dạy ngành kế toán

Với các công tác trên, sinh viên ngành Kế toán có thể khẳng định năng lực của mình tại:

 • Các công ty, các công ty hoạt động do mục đích lợi nhuận như: tổ chứccông ty có vốn đầu bốn nước ngoài, ngân hàng thương mạiđơn vị bảo hiểm
 • Các tổ chức công – các doanh nghiệp hoạt động không do lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện
 • Các cơ quan quản lý nhà nước: phòng ban thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư
 • Các trường Đại học, cao đẳng, trọng tâm đào tạo kế toán

Mức lương ngành Kế toán

Mức lương ngành Kế toán
Mức lương ngành Kế toán
 • Ở những vị trí tập sự (vừa mới tốt nghiệp) thì mức lương Kế toán có thể trong khoảng từ 5 – 6 triệu/tháng. Mức lương này tăng dần qua các năm khi thực sự có nhiều kinh nghiệm hơn (tầm trên 3 năm) từ 7 – 10 triệu/tháng tùy theo năng lực làm việc của game thủ.
 • Ở vị trí kế toán tổng hợp thì mức lương sẽ tăng lên khá nhiều có thể nằm trong khoảng từ 10 – 30 triệu/tháng.
 • vị trí kế toán trưởng là vị trí có mức lương chênh lệch nhiều nhất giữa các công ty. Có những đơn vị kế toán trưởng chỉ có mức lương khoảng 15 – 20 triệu/tháng, nhưng mà cũng có những công ty đang chi trả cho vị trí này tới 20 – 30 triệu/tháng. Sự khác biệt này một phần phụ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng của người hành nghề kế toán.

Những tố chất để theo học ngành Kế toán

Để học tốt ngành Kế toán, bạn phải nắm được những tố chất sau:

 • Có tài năng tính toán tốt: đây là công việc gắn liền với những con số, sổ sách, chứng từ, hóa đơn nên nếu không có sự mến mộham mê cũng như thành thạo bố trí, tính toán thì người chơi không thể gắn bó lâu dài và dễ rơi vào tình trạng stress.
 • Đề cao tính trung thực: một viên chức kế toán chuyên nghiệp là người luôn đề cao tính khách quan, an ninh thông tin trong quá trình làm việc.
 • Luôn chú ý và tỉ mỉ: bởi vì thường xuyên tiếp xúc, thao tác với vô kể tài liệu liên quan tới tài chính, giấy mábởi vậy game thủ phải cẩn thận trong việc giữ gìn tài liệu cũng như tính toán những con số để đảm bảo được tính đúng mựchoàn toản.
 • Biết quản lý thời kì và chịu được sức ép công việc: Kế toán là một công việc yên cầu kĩ năng chịu áp lực công tác cao cho nên người làm công tác này phải là người có sức khỏe và tinh thần tốt. song song đó, phải biết cách sắp xếp thời gian có lí để có thể chấm dứt công việc đúng tiến độ đề ra.
 • thông đạt tin học văn phòng và ngoại ngữ: để học tốt ngành kế toán, game thủ phải thuần thục các ứng dụng vi tính văn phòng, khác biệt là Excel, Power Point và các phần mềm kế toán thông dụng. Ngoài ragame thủ cũng cần đầu bốn về ngoại ngữ. Đây là công cụ tiếng nói đắc lực để có thể giao tế với các đối tác, thành viên trong doanh nghiệp là người nước ngoài hay đọc các tài liệu, viết báo cáo tài chính.

Với những thông tin có lợi về ngành Kế toán chúng tôi san sẻ trên, mong rằng Anh chị em sẽ có cơ sở để đưa ra quyết định có nên học ngành Kế toán hay không.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x