Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Kinh tế Chính trị là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Khi nhắc đến ngành Kinh tế chính trị thì sẽ có rất nhiều phụ huynh và các bạn trẻ thấy còn hơi lạ lẫm với nghề này, vậy nên hôm nay mình sẽ liệt kê thông tin tổng quát của bài viết này nhe .

Ngành Kinh tế Chính trị là gì?
Ngành Kinh tế Chính trị là gì?

Contents

Ngành Kinh tế Chính trị là gì?

 • Ngành Kinh tế Chính trị (tiếng Anh là Political Economy)
 • là ngành đào tạo liên quan đến Kinh tế Chính trị nhằm cung cấp cho xã hội mọi nguồn nhân lực có trình độ sau khi học đại học; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có tri thức chuyên sâu về kinh tế chính trị, quản lý kinh tế và kinh tế học hiện đại; có lập trường vững vàng , có sức khỏe và đủ năng lực để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.
 • Kinh tế chính trị là một trong những môn khoa học xã hội phổ cập nhất chuyên nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Học thuyết Kinh tế Chính trị nghiên cứu tại hiện tượng kinh tế – xã hội để đưa ra các quy luật chung có thể áp dụng quá trình hoạt động lĩnh vực kinh tế – xã hội nhằm phát triển nền kinh tế một hoặc nhiều quốc gia.

Danh sách bảng đào tạo ngành Kinh tế Chính trị

Dưới đây là khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Kinh tế Chính trị trong danh sách bảng.

I Khối kiến thức chung
1
Môn học mới: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marc – Lenin 1
2
Môn học mới:  nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marc – Lenin 2
3 Môn học mới: Tư tưởng Hồ Chí Minh
4
Môn học mới: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
5 Môn học mới: Tin học cơ sở
6 Môn học mới: Tiếng Anh A1
7 Môn học mới: Tiếng Anh A2
8 Môn học mới: Tiếng Anh B1
9 Môn học mới: Giáo dục thể chất 1
10 Môn học mới: Giáo dục thể chất 2
11 Môn học mới: Giáo dục quốc phòng-an ninh 1
12 Môn học mới: Giáo dục quốc phòng-an ninh 2
13 Môn học mới: Giáo dục quốc phòng-an ninh 3
II Khối kiến thức Toán và KHTN
14 Môn học mới: Toán cao cấp
15 Môn học mới: Xác xuất thống kê
16 Môn học mới: Toán kinh tế
III
Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
17
Môn học mới: Nhà nước và pháp luật đại cương
18 Môn học mới: Kinh tế vi mô 1
19 Môn học mới: Kinh tế vĩ mô 1
20 Môn học mới: Kỹ năng làm việc theo nhóm
21 Môn học mới: Nguyên lý thống kê kinh tế
22 Môn học mới: Kinh tế lượng
IV Khối kiến thức cơ sở
IV.1 Các môn học bắt buộc
23 Môn học mới: Kinh tế chính trị đại cương
24 Môn học mới: Học thuyết kinh tế của Các Mác
25
Môn học mới: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
26 Môn học mới: Cơ sở văn hoá Việt Nam
27 Môn học mới: Lịch sử văn minh thế giới
28 Môn học mới: Chính trị học đại cương
29 Môn học mới: Lịch sử kinh tế
30 Môn học mới: Lịch sử các học thuyết kinh tế
31 Môn học mới: Kinh tế quốc tế
32 Môn học mới: Kinh tế phát triển
33 Môn học mới: Kinh tế công cộng
34 Môn học mới: Quản trị học
35 Môn học mới: Quản lý Nhà nước về kinh tế
36 Môn học mới: Kinh tế vĩ mô 2
37 Môn học mới: Kinh tế tiền tệ – ngân hàng
IV.2 Các môn học tự chọn
38 Môn học mới: Tâm lý học đại cương
39 Môn học mới: Xã hội học đại cương
40
Môn học mới: Kinh tế học về những vấn đề xã hội
41 Môn học mới: Lãnh đạo
42 Môn học mới: Tôn giáo học đại cương
43 Môn học mới: Logic học
44 Môn học mới: Luật kinh tế
V Khối kiến thức chuyên ngành
V.1
Chuyên ngành Kinh tế chính trị thế giới
Các môn học bắt buộc
45
Môn học mới: Phân tích chính sách kinh tế – xã hội
46 Môn học mới: Kinh tế chính trị quốc tế
47 Môn học mới: Tài chính quốc tế
48
Môn học mới: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
Môn học mới: Các môn học tự chọn
49 Môn học mới: Kinh tế chính trị Mỹ
50
Môn học mới: Kinh tế chính trị về liên minh Châu Âu
51
Môn học mới: Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở Trung Quốc
52
Môn học mới: Kinh tế chính trị về các nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
53 Môn học mới: Đầu tư quốc tế
54 Môn học mới: Thương mại quốc tế
55 Môn học mới: Kinh tế học so sánh
V.2
Chuyên ngành Kinh tế chính trị Việt Nam
Các môn học bắt buộc
56
Môn học mới: Phân tích chính sách kinh tế – xã hội
57
Môn học mới: Mô hình kinh tế thị trường ở Việt Nam
58
Môn học mới: Mô hình công nghiệp hóa của Việt Nam
59
Môn học mới: Tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề xã hội ở Việt Nam
Các môn học tự chọn
60 Môn học mới: Thị trường tài chính ở Việt Nam
61
Môn học mới: Đất đai và thị trường bất động sản ở Việt Nam
62
Môn học mới: Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam
63
Môn học mới: Thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam
64
Môn học mới: Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối ở Việt Nam
65
Môn học mới: Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam
66
Môn học mới: Chính sách đối ngoại của Việt Nam
VI
Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
VI.1
Thực tập nghề nghiệp/Niên luận
67
Môn học mới: Thực tập nghề nghiệp/Niên luận
VI.2
Khóa luận hoặc môn học thay thế
68 Môn học mới: Khoá luận tốt nghiệp
69
Môn học mới: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Việt Nam
70
Môn học mới: Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

Các tổ hợp thi vào ngành Kinh tế Chính trị 

– Mã của ngành học: Số 7310102

– Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Kinh tế Chính trị:

 • A00: Môn cần thi: Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01: Môn cần thi: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • A16: Môn cần thi: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 • C15: Môn cần thi: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • D01: Môn cần thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

*Xem thêm: Ngành Báo chí là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Điểm chuẩn ngành Kinh tế Chính trị

Mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Kinh tế Chính trị năm 2019-2021 khoảng từ 13 – 19 điểm tùy theo các tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hoặc xét theo học bạ.

Top 3 trường đào tạo ngành Kinh tế Chính trị
Top 3 trường đào tạo ngành Kinh tế Chính trị

Top 3 trường đào tạo ngành Kinh tế Chính trị

Hiện chưa có nhiều trường đại học đào tạo ngành Kinh tế Chính trị, chỉ có các trường sau:

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đúng như tên gọi, Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền là học viện có danh tiếng nhất trong việc đào tạo cử nhân chuyên ngành Báo chí truyền thông. Được lập nên vào năm 1962 đến nay, Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền đã tạo ra hàng nghìn sinh viên cử nhân đa tài làm việc, nghiên cứu tại các công ty lớn , tập đoàn có nhiều quy mô, các tổ chức chính phủ trong nước và quốc tế nổi tiếng.

 • Đại học Kinh tế-Đại học Huế
 • Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế Chính trị)

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (TA: University of Economics Ho Chi Minh City – khẩu hiệu: Nơi đào tạo Nhà quản lý và Doanh nhân thành đạt) là một trường đại học danh tiếng chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam, nằm trong danh sách đại học trọng điểm quốc gia. Đây là một trụ cột quan trọng của hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam và cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách về kinh tế.

Ngành Kinh tế Chính trị sau khi ra trường làm gì?
Ngành Kinh tế Chính trị sau khi ra trường làm gì?

Ngành Kinh tế Chính trị sau khi ra trường làm gì?

Sinh viên theo học ngành Kinh tế Chính trị sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các công việc sau:

 • Làm việc tại cơ quan nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc quốc tế;
 • Làm việc tại các doanh nghiệp nổi tiếng thuộc các thành phần về kinh tế;
 • Phụ trách về mảng Kinh tế Chính trị của một số tờ báo;
 • Và nhiều lĩnh vực khác nữa..

Mức lương khi chọn ngành Kinh tế Chính trị

Hiện tại chưa có thống kê cụ thể mức lương trong ngành Kinh tế Chính trị

Những tố chất phù hợp với ngành Kinh tế Chính trị 

Sau đây là tố chất cần có khi lựa chọn ngành này

 • Tuân thủ nghiêm túc trong Hiến pháp và pháp luật
 • Có sự ý thức về cộng đồng
 • Bốn từ: Cần, kiệm, liêm, chính;
 • Có sự tinh tế và biết nhiều chính trị
 • Có tư duy sắc bén, biết cách độc lập
 • Bản lĩnh về chính trị vững vàng;
 • Khả năng về thuyết trình và biết trình bày chú trọng vấn đề
 • Biết nghiên cứu tự tìm kiếm

Với thông tin trên, chắc chắn bạn sẽ thấu hiểu được các thông tin cụ thể trước khi lựa chọn ngành Kinh tế chính trị

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x