Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Kỹ thuật Hóa học là gì? Top 7 trường đào tạo uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Kỹ thuật Hóa học là một nhánh của khoa học ứng dụng, khoa học sự sống cùng với  ứng dụng toán học và kinh tế để tạo ra quá trình chuyển hóa, vận chuyển, vật liệu và năng lượng đúng cách. Kỹ sư ngành Kỹ thuật Hóa học có nhiệm vụ nghiên cứu các sử dụng những hóa học hóa chất,… Nhưng để hiểu rõ ràng hơn, thì thông tin dưới đây sẽ trả lời cho bạn

Ngành Kỹ thuật Hóa học là gì?
Ngành Kỹ thuật Hóa học là gì?

Contents

Ngành Kỹ thuật Hóa học là gì?

Ngành Kỹ thuật Hóa học (hay còn gọi là Công nghệ Kỹ thuật Hóa học)

 • là một lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên làm về nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức hóa học và kỹ thuật vào quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm hóa học phục vụ công nghiệp và đời sống xã hội. Ngành này đóng vai trò trong các lĩnh vực sản xuất CN như dầu khí, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, vật liệu hàng không, chế biến lương thực và thức uống. Những Kỹ sư ngành Kỹ thuật Hóa học đảm nhận về vị trí thiết kế, vận hành, đánh giá, điều chỉnh và quản lý quy trình sản xuất sản phẩm ở quy mô công nghiệp.

Ngành Kỹ thuật Hóa học

 • là nơi đào tạo kiến thức ngành nghề vững chắc cho sinh viên, đáp ứng tốt vai trò về quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, chế tạo, vận hành, tổ chức triển khai và áp dụng hệ thống thiết bị, các giải pháp lĩnh vực trong ngành Kỹ thuật Hóa học. Theo học ngành này, sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu các ứng dụng và chế tạo sản phẩm như: Thiết kế các loại tinh dầu, thực hành sản xuất như các loại mỹ phẩm dân dụng. Bên cạnh đó, còn được thực hành trong phòng thí nghiệm được sắp xếp các thiết bị hiện đại, đảm bảo môi trường học tập và nghiên cứu thân thiện cho sinh viên.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học trong bảng dưới đây.

Lý luận chủ đề chính trị + PL đại cương
1
Môn học chính trị Những NLCB của CN Mác-Lênin I
2
Môn học chính trị Những NLCB của CN Mác-Lênin II
3 Môn học chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Môn học chính trị Đường lối CM của Đảng CSVN
5 Môn học chính trị Pháp luật đại cương
Giáo dục thể chất (5TC)
6
Môn học chính trị Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc)
7 Môn học: Bơi lội (bắt buộc)
8 Môn học: Tự chọn thể dục 1
9 1(0-0-2-0)
10 1(0-0-2-0)
Giáo dục Quốc phòng – An ninh (165 tiết)
11 Môn học: Đường lối quân sự của Đảng
12 Môn học: Công tác quốc phòng, an ninh
13
Môn học: QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
Tiếng Anh
14 Môn học: Tiếng Anh I
15 Môn học: Tiếng Anh II
Khối kiến thức Toán và Khoa học cơ bản
16 Môn học: Giải tích I
17 Môn học: Giải tích II
18 Môn học: Giải tích III
19 Môn học: Đại số
20 Môn học: Vật lý đại cương I
21 Môn học: Vật lý đại cương II
22 Môn học: Môn học: Vật lý đại cương III
23 Môn học: Tin học đại cương
24 Môn học: Xác xuất thống kê
25 Môn học: Hóa học I
26 Môn học: Hóa học II
27 Môn học: Đồ họa kỹ thuật cơ bản
Cơ sở và cốt lõi ngành
28 Môn học: Nhập môn Kỹ thuật Hóa học
29 Môn học: Hóa vô cơ
30 Môn học: Thí nghiệm Hóa vô cơ
31 Môn học: Hóa hữu cơ
32 Môn học: Thí nghiệm Hóa hữu cơ
33 Môn học: Hóa lý I
34 Môn học: Thí nghiệm Hóa lý I
35 Môn học: Hóa lý II
36 Môn học: Thí nghiệm Hóa lý II
37 Môn học: Hóa phân tích
38 Môn học: Thí nghiệm Hóa phân tích
39
Môn học: Phương pháp phân tích bằng công cụ
40
Môn học: Thực hành phân tích bằng công cụ
41
Môn học: Quá trình và Thiết bị CN Hóa học 1 (Các quá trình thủy lực và thủy cơ)
42
Môn học: Quá trình và Thiết bị CN Hóa học 2 (Các quá trình nhiệt)
43
Môn học: Quá trình và Thiết bị CN Hóa học 3 (Các quá trình chuyển khối)
44 Môn học: Thí nghiệm QTTB I
45 Môn học: Thí nghiệm QTTB II
46 Môn học: Đồ án QTTB
47
Môn học: Kỹ thuật Điện và Điều khiển quá trình
48
Môn học: Mô phỏng trong Công nghệ hóa học
49
Môn học: Cơ khí ứng dụng trong kỹ thuật hóa học
50 Môn học: Xây dựng công nghiệp
Kiến thức bổ trợ
51 Môn học: Quản trị học đại cương
52
Môn học: Môn học: Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp
53 Môn học: Tâm lý học ứng dụng
54 Môn học: Kỹ năng mềm
55
Môn học: Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật
56 Môn học: Thiết kế mỹ thuật công nghiệp
57
Môn học: Technical Writing and Presentation
Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun)
Mô đun 1: Định hướng Kỹ thuật Lọc Hóa dầu
58 Môn học: Hóa học dầu mỏ-khí
59 Môn học: Sản phẩm dầu mỏ
60 Môn học: Động học xúc tác
61 Môn học: Công nghệ Chế biến dầu
62 Môn học: Công nghệ Chế biến khí
63
Môn học: Công nghệ Tổng hợp hữu cơ hóa dầu
64
Môn học: Thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu I
Mô đun 2: Định hướng Kỹ thuật Hóa dược
65 Môn học: Hóa dược đại cương
66
Môn học: Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ, hóa dược
67 Môn học: Cơ sở kỹ thuật bào chế
68 Môn học: Hóa sinh
69 Môn học: Phân tích cấu trúc bằng phổ
70 Môn học: Hóa học bảo vệ thực vật
71
Môn học: Thí nghiệm chuyên ngành hóa dược I
Mô đun 3: Định hướng Kỹ thuật Polyme – Giấy
72 Môn học: Công nghệ vật liệu cao su
73 Môn học: Hóa học chất tạo màng và sơn
74 Môn học: Công nghệ chất dẻo
75
Môn học: Công nghệ vật liệu polyme-compozit
76 Môn học: Công nghệ sản xuất bột giấy
77 Môn học: Công nghệ sản xuất giấy
78
Môn học: Thí nghiệm chuyên ngành Polyme-Giấy
79
Môn học: Đồ án chuyên ngành Polyme – Giấy
Mô đun 4: Định hướng Kỹ thuật Vô cơ – Điện hóa
80 Môn học: Thiết kế nhà máy hóa chất
81 Môn học: Công nghệ muối khoáng
82 Môn học: Chế biến khoáng sản
83 Môn học: Vật liệu vô cơ
84 Môn học: Công nghệ điện hóa
85 Môn học: Ăn mòn và bảo vệ kim loại
86
Môn học: Thí nghiệm chuyên ngành vô cơ-điện hóa
Mô đun 5: Định hướng Kỹ thuật Silicat
87 Môn học: Hóa lý silicat
88
Môn học: Tinh thể và khoáng vật học silicat
89 Môn học: Thiết bị công nghiệp silicat
90 Môn học: Lò công nghiệp silicat
91 Môn học: Thí nghiệm Hóa lý silicat
92
Môn học: Thí nghiệm Khoáng vật học silicat
Mô đun 6: Định hướng Qúa trình thiết bị – Máy hóa chất
6.1 Mô đun bắt buộc
93 Môn học: Kỹ thuật Hóa học đại cương
94 Môn học: Quy hoạch thực nghiệm
95 Môn học: Đường ống – Bể chứa
96
Môn học: Đồ án chuyên ngành QTTB-Máy hóa
6.2 Tự chọn 1 trong 2 mô đun
6.2.1 Quá trình thiết bị – Máy hóa
98 Môn học: Phương pháp số trong CNHH
99 Môn học: Đồ họa kỹ thuật II
100 Môn học: Cơ sở thiết kế thiết bị hóa chất
101 Môn học: Máy gia công vật liệu rắn
6.2.2 Kỹ thuật Hóa lý
102
Môn học: Các phương pháp xử lý nước thải
103 Môn học: Kỹ thuật xúc tác
104 Môn học: Điện hóa ứng dụng
105 Môn học: Hóa keo
Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân
106 Môn học: Thực tập kỹ thuật
107 Môn học: Đồ án tốt nghiệp cử nhân
Khối kiến thức kỹ sư
Môn học: Tự chọn kỹ sư
Môn học: Thực tập kỹ sư
Môn học: Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

 

Các tổ hợp thi vào ngành Kỹ thuật Hóa học

– Mã ngành Kỹ thuật Hóa học: 7520301 (ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học là 7510401).

– Dưới đây là một số tổ hợp khối thi của ngành Kỹ thuật Hóa học

 • A00 Môn thi:  (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • A01 Môn thi:  (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • B00 Môn thi:  (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • D01 Môn thi:  (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D07 Môn thi:  (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • D90 Môn thi:  (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Xem thêm: Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông là gì? Top 7 trường uy tín chất lượng

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Hóa học

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Hóa học xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018, trung bình từ 15.00 – 20.20 điểm (khối thi A00, A01, B00, D01, D07, D90); xét tuyển theo học bạ  từ 18.00 – 26.00 điểm (với các khối thi A00, A01, B00, D07).

Top 7 trường đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học uy tín chất lượng

Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều trường đại học đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học, nếu bạn muốn theo học ngành này có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường sau:

– Khu vực miền Bắc:

Đại học Bách khoa Hà NộiĐại học Bách khoa Hà Nội là một trong số trường thuộc đứng đầu các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Chấu Á – Thái Bình Dương theo tiêu chuẩn quốc tế AOTULE (Asia-Oceania Top University League on Engineering).

Lễ khai giảng khóa học chính quy đầu tiên cho gần 1000 sinh viên thuộc 14 chuyên ngành của 4 Liên khoa như Cơ – Điện, Mỏ – Luyện kim, Hóa – Thực phẩm – Xây dựng. Trong giai đoạn này, ngôi trường đào tạo hơn 4000 kỹ sư công nghiệp cho hệ chính quy, trường đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và hợp đồng kinh tế – kỹ thuật được đưa chính thức vào ngày 15-10-1956.

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi University of Industry, viết tắt: HaUI) là một trong những trường có đa ngành nghề, định hướng ứng dụng và thực hành trực thuộc Bộ Công thương, được nâng cấp lên Đại học năm 2005 trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, tiền thân là trường Chuyên nghiệp Hà Nội do Pháp thành lập năm 1898.

Trường được đào tạo trong 4 năm, cử nhân kinh tế, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một nơi đào tạo định hướng ứng dụng nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ; Là trường đại học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế một số lĩnh vực; Là nơi trung tâm chuyên nghiên cứu các ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín; Là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

– Khu vực miền Trung:

Đại học Công nghiệp Vinh

– Khu vực miền Nam:

Trường Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Tphcm

Công nghệ Kỹ Thuật Hóa Học là ngành đầu tiên của Khoa Hóa học Trường ĐH KHTN được đào tạo quy trình cao cấp. Chương trình đào tạo nhằm sinh viên cử nhân Công nghệ Kỹ Thuật Hóa Học có trình độ chất lượng và chuyên môn cao; sinh viên tốt nghiệp có khả năng thực hành nhiều chuyên môn, kỹ năng thực hành và pp lập luận vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực hóa học

Với phương pháp giảng dạy giàu kinh nghiệm giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn Ngành Công nghệ Kỹ Thuật Hóa Học của Trường ĐH KHTN sẽ được đào tạo theo chương trình chất lượng cao . Hơn nữa, các môn học có một giảng viên nhiệt huyết và nhiệt tình.

Chương trình giảng dạy sẽ tập trung tăng cường tiếng Anh chuyên ngành theo mức độ chuyên cần cả 4 kỹ năng đọc, nghe, nói và viết; quy mô lớp học nhỏ, đảm bảo tính tương tác cao giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên với nhau.

Sinh viên đang theo học tại trường có thể tiếp cận học bổng từ trong và ngoài nước; sau khi tốt nghiệp, sinh viên xuất sắc sẽ được giới thiệu những chương trình học bổng sau đại học ở nước ngoài.

Đại học bách khoa TPHCM

Đại học bách khoa TPHCM được biết nhiều nhất với  chất lượng đào tạo đa dạng với các kỹ sư đầu ra có trình độ chuyên môn cao , phải kể đến là ngành Kỹ Thuật Hóa Học của trường với các kỹ sư hóa học làm việc cho rất nhiều vị trí cao .

Ngành Kỹ thuật Hóa học dành cho các sinh viên ĐHBK có sở thích về kỹ thuật và quá trình ngành Hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau: lọc – hóa dầu, hóa dược, sản xuất sản phẩm hóa hữu cơ, hóa vô cơ, kỹ thuật phân tích, công nghệ điện hóa- chống ăn mòn,…

Chương trình đào tạo gồm có môn cốt lõi cần thiết về Kỹ Thuật Hóa Học và nhiều môn lựa chọn về công nghệ chuyên ngành. Ngoài ra, chương trình được gắn kết với chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Hóa Học tại trường đại học Bách Khoa TP.HCM.

Chương trình sẽ đào tạo và tạo nên những Kỹ sư Hóa học có tay nghề cao, có thể thiết kế giải pháp về quy trình công nghệ, tính toán kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực công nghiệp của ngành (lọc – hóa dầu, hóa dược, sản xuất hữu cơ, vô cơ).
Các kỹ sư Hóa học sau khi tốt nghiệp sẽ được các nhà tuyển dụng quan tâm và lựa chọn sau này sẽ thành công trong nhiều vị trí khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc về quản lý và vận hành các hệ thống trang bị các công nghệ hiện đại sản xuất ngành Hóa, thiết kế và tính toán hệ thống, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phân tích – quản lý sản phẩm hoàn thiện,…

Đại học Tôn Đức Thắng

Sinh viên của ngành Kỹ thuật hóa học được cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến ngành. Được thực hành trong các trung tâm thí nghiệm với máy móc hiện đại …

Ngoài các giờ học thực hành tại các phòng thí nghiệm hoá phân tích, vô cơ, hữu cơ,…; các sinh viên Ngành Kỹ thuật hoá học còn có thể học tập và nắm được kiến thức chuyên đề: nhuôm in, hóa chất thiên nhiên, cao su, polymer, gốm sứ. Hình thức đào tạo khá đa dạng , bao gồm các hoạt động trên lớp, kiến tập thực tế tại nhà máy, doanh nghiệp, với sự phối hợp giảng dạy và hướng dẫn của doanh nghiệp.

Kỹ sư hóa học tại trường có thể tham gia điều hành quản lý sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tư vấn về quản lí và chuyển giao công nghệ, kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm kinh doanh hàng hóa và hóa chất của các ngành nghề kể trên; hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học cao đẳng.

Hiện nay, có rất nhiều sinh viên đã ra trường và xin được việc làm trong vòng 1 năm.

Ngành Kỹ thuật Hóa học sau ra trường làm gì
Ngành Kỹ thuật Hóa học sau ra trường làm gì

Ngành Kỹ thuật Hóa học sau ra trường làm gì

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hóa học , các bạn sẽ làm việc tại lĩnh vực về quản lý và vận hành hệ thống thiết bị hiện đại nhằm sản xuất ngành hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường, thiết kế và tính toán hệ thống, nghiên cứu và phát triển sản phẩm… Cụ thể các vị trí công việc sau:

 • Kỹ sư thiết kế:  thuộc các tập đoàn kinh tế, công nghiệp quốc gia, tư nhân, đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực Hóa chất, xăng dầu, hàng không, dược phẩm,.
 • Kỹ sư vận hành: Làm việc tại nhà máy khu công nghiệp hữu cơ và vô cơ,tập đoàn về dầu khí, nhà máy về môi trường…
 • Kỹ sư công nghệ: Có thể làm tại các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, hay công nghệ vật liệu mới như: Polymer, vật liệu siêu bền, điện tử, năng lượng…
 • Kỹ thuật viên phân tích: Đây là những chuyên viên lĩnh vực nghiên cứu tại các Viện hóa học, Viện vật liệu, mỹ phẩm…
 • Kỹ sư điều hành : Làm tại các công ty, nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, xi-măng.
 • Kỹ sư công nghệ hóa dầu chuyên vận hành, thiết kế nhà máy lọc dầu, hóa chất, nhựa, thảo dược, bào chế thuốc, thiết bị sản xuất thuốc…
 • Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, Viện, trung tâm nghiên cứu…

Mức lương của ngành Kỹ thuật Hóa học 

Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức lương trong ngành Kỹ thuật Hóa học.

Những tố chất phù hợp với ngành Kỹ thuật Hóa học

Để theo đuổi ngành Kỹ thuật Hóa học, bạn cần có những tố chất và kỹ năng sau:

 • Có đam mê về Công nghệ của ngành KTHH;
 • Kỹ năng thiết kế, sản xuất và vận hành máy móc;
 • Tư duy logic nhạy bén;
 • Luôn có những ý tưởng hoàn hảo;
 • Cách phân tích , tổng hợp đa dạng;
 • Giải quyết được vấn đề;
 • Thực hành, quản lý làm việc nhóm hiệu quả
 • Kỹ năng quản lý điều hành;
 • Có sự nghiêm túc, cần cù trong công việc;
 • Chăm chỉ tỉ mỉ, tính cẩn thận cao.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn am hiểu thông tin cơ bản của trường

5 2 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x