Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Đức là học gì 3 trường đào tạo uy tín chất lượng nhất

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành ngôn ngữ Đức là ngôn ngữ được sử dụng khá nhiều ở các giang sơn ngoài Đức như: Hà Lan, Thụy Sỹ, Áo… ngôn ngữ Đức đang đổi mới từng ngày và được xẻ sung thêm nhiều từ ngôn ngữ tiếng Anh và Mỹ. Học ngành ngôn ngữ Đức sẽ giúp bạn tiếp cận với những cơ hội việc làm tại các tổ chức liên doanh, tập đoàn đa quốc gia Đức trong xu thế hội nhập.

Contents

Tìm hiểu tổng quan của ngành ngôn ngữ Đức

Tìm hiểu tổng quan của ngành ngôn ngữ Đức
Tìm hiểu tổng quan của ngành ngôn ngữ Đức
 • Ngành ngôn ngữ Đức là ngành tập huấn những cử thạch tín ngữ Đức có tri thức tương đối rộng về ngữ pháp từ điển tiếng Đức, có thể sử dụng tiếng Đức một cách thành thục trong giao dịch và trong công việc; có kiến thức chuyên sâu về tiếng nói văn hóa các nước nói tiếng Đức và các kĩ năng quan trọng để công việc trong các lĩnh vực như biên thông dịch, kinh tế và du lịch.
 • Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Đức tại các trường đại học vũ trang cho sinh viên tri thức và nền móng căn bản về tiếng Đức và các tài năng cơ bản sử dụng trong giao tế đó là: tài năng nghe – nói – đọc và viết. Ngành học này tập huấn nên những cá nhân có trình độ nghiệp vụ vững vàng, và xuất hiện năng lực nghiên cứu khoa học về: lý thuyết tiếng nói, lý thuyết dịch tiếng nói, về văn hoá – văn họcđồng thời, còn tìm hiểu thêm các nền văn hóa, tiến bộ của các nước nói tiếng Đức.
 • Bên cạnh đó, ngành học này còn vũ trang thêm kĩ năng chuyên sâu chuẩn bị cho các sinh viên sau khi ra trường đó là tiếng Đức thương mại: gồm các hệ thống vốn từ về kinh tế, chính trị, thương mại, tài chính, kinh doanh, du lịch, ngoại giao, hợp tác, đàm phán… Sinh viên học ngành ngôn ngữ Đức sau khi ra trường đã nắm vững tất cả các tài năng mềm, khả năng cứng cần có để khởi đầu cho một công việc hẹn thành công.

2. Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Đức

Anh chị em tham khảo khung chương trình huấn luyện và các môn học chuyên ngành ngôn ngữ Đức trong bảng dưới đây.

I
Khối kiến thức tầm thường (không tính các môn học từ số 9 tới số 11)
1
Những nguyên tắc căn bản của Chủ nghĩa Marc Lenism 1
2
Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Marc Lenism 2
3 tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh
4
Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tin học cơ sở 2
6 Ngoại ngữ cơ sở 1
7 Ngoại ngữ cơ sở 2
8 Ngoại ngữ cơ sở 3
9 Giáo dục thể chất
10 Giáo dục quốc phòng-an ninh
11 kỹ năng  trợ
II Khối kiến thức bình thường theo lĩnh vực
12 Địa lý đại cương
13 Môi trường và phát hành
14 Thống kê cho khoa học xã hội
15 Toán cao cấp
16 phần trăm thống kê
III Khối tri thức bình thường của khối ngành
III.1 Bắt buộc
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam
18 Nhập môn Việt ngữ học
III.2 Tự chọn
19 Tiếng Việt thực hiện
20 qui định luận nghiên cứu khoa học
21 Logic học đại cương
22 bốn duy phê phán
23 Cảm thụ nghệ thuật
24 Lịch sử tân tiến thế giới
25 Văn hóa các nước ASEAN
IV Khối kiến thức bình thường của nhóm ngành
IV.1 Khối tri thức tiếng nói – Văn hóa
IV.1.1 Bắt buộc
26 tiếng nói học tiếng Đức 1
27 tiếng nói học tiếng Đức 2
28 nước nhà học Đức
29 giao dịch liên văn hóa
IV.1.2 Tự chọn
30 từ vựng học tiếng Đức
31 Ngữ nghĩa học tiếng Đức
32 Ngữ dụng học tiếng Đức
33 tiếng nói học đối chiếu
34 văn chương Đức 1
35 non sông học Áo – Thụy Sĩ
36 văn chương Đức 2
IV.2 Khối kiến thức tiếng
37 Tiếng Đức 1A
38 Tiếng Đức 1B
39 Tiếng Đức 2A
40 Tiếng Đức 2B
41 Tiếng Đức 3A
42 Tiếng Đức 3B
43 Tiếng Đức 4A
44 Tiếng Đức 4B
45 Tiếng Đức 3C
46 Tiếng Đức 4C
V
Khối kiến thức ngành (Chọn 1 định hướng)
V.1
Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức thông ngôn
V.1.1 Bắt buộc
47 Lý thuyết dịch
48 thông ngôn
49 Biên dịch
50 phiên dịch nâng cao
51 Biên dịch nâng cao
52 khả năng nghiệp vụ biên-phiên dịch
V.1.2 Tự chọn
V.1.2.1 Các môn học chuyên sâu
53 phiên dịch chuyên ngành
54 Biên dịch chuyên ngành
55 Công nghệ trong dịch thuật
56 Dịch văn học
57 phân tích đánh giá bạn dạng dịch
V.1.2.2 Các môn học  trợ
58 Kinh tế Đức
59 Kinh tế du lịch Đức
60 Tiếng Đức kinh tế
61 Tiếng Đức tài chính – nhà băng
62 Tiếng Đức du lịch
V.2
Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức-Kinh tế
V.2.1 Bắt buộc
63 phiên dịch
64 Biên dịch
65 Tiếng Đức kinh tế
66 Kinh tế vi mô
67 Kinh tế vĩ mô
68 Tiền tệ nhà băng
V.2.2 Tự chọn
V.2.2.1 Các môn học chuyên sâu
69 Tiếng Đức kinh tế nâng cao
70 Kinh tế Đức
71 Nhập môn quản trị học
72 Kinh tế quốc tế
73 Nhập môn Marketing
74 nguyên tắc kế toán
75 Kinh tế phát hành
V.2.2.2 Các môn học xẻ trợ
76 thông ngôn nâng cao
77 Biên dịch nâng cao
78 Kinh tế du lịch Đức
79 Tiếng Đức tài chính – nhà băng
80 Tiếng Đức du lịch
V.3
Định hướng chuyên ngành Tiếng Đức-Du lịch
V.3.1 Bắt buộc
81 thông ngôn
82 Biên dịch
83 Tiếng Đức du lịch
84 Nhập môn khoa học du lịch
85 Kinh tế du lịch
86 giao tế và lễ tân ngoại giao
V.3.2 Tự chọn
V.3.2.1 Các môn học chuyên sâu
87 Quản trị kinh doanh lữ khách
88 Quản trị kinh doanh khách sạn
89 hướng dẫn du lịch
90 Tiếng Đức du lịch nâng cao
V.3.2.2 Các môn học bổ trợ
91 phiên dịch nâng cao
92 Biên dịch nâng cao
93 Tiếng Đức kinh tế
94 Kinh tế du lịch Đức
95 tổ quốc học Áo Thuỵ Sĩ
V.4 Khối kiến thức tập sự và tốt nghiệp
96 thực tập
97
Khóa luận tốt nghiệp hoặc 2 trong các học phần tự chọn của IV hoặc V

Tham khảo bài viết

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc là học gì với 20+ trường đào tạo uy tín nhất hiện nay
Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha là học gì? Tham khảo với 1 trường đào tạo uy tín nhất

Danh sách xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Đức

Ngành ngôn ngữ Đức có mã ngành 7220205, và được xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • Mã D01 có môn học (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D05 có môn học (Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức)
 • D78 có môn học (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • D90 có môn học (Toán, Khoa học thiên nhiên, Tiếng Anh)

Điểm chuẩn của ngành ngôn ngữ Đức

Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Đức tại các trường đại học từ 27 – 29 điểm, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT nước nhà năm 2018. Trong đó, một số trường sẽ ứng dụng xét điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Top 3 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Đức uy tín nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Đức ở nước ta hiện nay chỉ có 3 trường đại học đang đào tạo, đó là:

Trường Cao đẳng công thương Việt Nam là Trường được quy hoạch và đầu  để trở thành Trường tập huấn chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hành phương thức huấn luyện gắn kết với tổ chức để giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường làm được việc và không bị thất nghiệp.

 • Đại học Hà Nội
 • Đại học Ngoại ngữ – Đại học nước nhà Hà Nội

Việc làm của ngành ngôn ngữ Đức

Việc làm của ngành ngôn ngữ Đức
Việc làm của ngành ngôn ngữ Đức

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành ngôn ngữ Đức, Anh chị em có thể đảm trách những vị trí công tác đầy thu hút với mức lương bất biến sau đây:

 • thông ngôn viên: Biên dịch, thông ngôn viên có khả năng làm việc chủ quyền tại các cơ quan xuất bạn dạng có xuất bản phẩm là tiếng Đức, soạn thảo văn bản tiếng Đức, thông dịch tiếng Đức sang tiếng Việt và trái lại giúp phục vụ được nhu cầu về giao tế quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệpđơn vị.
 • Thư ký, trợ lý giám đốc: Làm viên chức dự án, thư ký, viên chức đối ngoại tại các công ty liên doanh. Trực tiếp tham gia thương thảo, kí kết hiệp đồng kinh doanh, kinh tế, hay viên chức điều phối dự án.
 • hướng dẫn viên du lịch: Nếu có vốn bạn có thể mở tổ chức du lịch chuyên đáp ứng du khách nước Đức hay có thể làm hướng dẫn viên tại các khu du lịch có nhiều du khách nước Đức. Dường như, có thể công ty các tour du lịch đón rước du khách nước ngoài và vỡ hoangxây dựng các cống phẩm du lịch…
 • nhân viên Marketing: Cập nhật những thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa của thị trường Đức để vận dụng với các chiến dịch marketing của đơn vịcông ty một cách hiệu quả. Trực tiếp quản lý và viết bài lên website, blog, fanpage của tổ chức bằng tiếng Đức.
 • Làm việc tại nước Đức nếu như bạn muốn du lịch nước ngoài hay muốn định dài lâu cùng gia đình tại nước Đức.
 • gia sư dạy tiếng Đức: Giảng dạy tiếng Đức tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trọng tâm ngoại ngữ dạy tiếng Đức… Hoặc làm nghiên cứu sinh tại các viện nghiên cứu ngôn ngữ Đức.

Mức lương đối với ngành ngôn ngữ Đức

Ngành ngôn ngữ Đức tương đối khó học, đầu ra ít nên cơ hội việc làm ngành này rất cao với mức lương hấp dẫn.

 • Đối với sinh viên thế hệ ra trường game thủ đã có thể kiếm từ 400 – 800 USD/tháng (tương đương 9 – 16 triệu VNĐ) tại các tổ chứcdoanh nghiệp nước ngoài.
 • Với những người có thâm niên trong nghề và được làm cấp quản lý mức lương được trả cho game thủ thấp nhất là 1000USD/tháng (tương đương 23 triệu VNĐ), thậm chí là 1.500USD – 2000USD nếu game thủ có năng lực.

Những tố chất cần có để theo học ngành ngôn ngữ Đức

Để học tập và những công tác liên quan đến ngôn ngữ Đức bạn cần có những tố chất sau:

 • Niềm ham mê với ngôn ngữ nước ngoài khác biệt là tiếng Đức;
 • Mong muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa, nhân loại nước Đức và những nước nói tiếng Đức;
 • Muốn một công việc có thu nhập tính bằng USD sau khi ra trường;
 • Có tài năng nhẫn nạinghiêm túc trong công việc;
 • Người có tính tỉ mỉcần cù chịu khó;
 • Muốn giao du thông thuộc với người nước ngoài;
 • Muốn làm việc trong môi trường tân tiến, công nghiệp hóa, đồng nghiệp người nước ngoài;
 • Muốn đi du lịch nhiều nơi trên trái đất và nói được nhiều tiếng nói nước ngoài.

chờ đợi những thông tin trong bài viết đã giúp Anh chị hiểu thêm về ngành ngôn ngữ Đức và nếu bạn còn đang băn khoăn tìm một ngành học thích hợp thì ngành học này đáng để bạn thử sức đó.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x