Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Quốc tế học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Quốc tế học đang được các bạn trẻ quan tâm, vì sự đa dạng của ngành nên thông tin này sẽ hướng đến cho bạn:

Ngành Quốc tế học là gì?
Ngành Quốc tế học là gì?

Contents

Ngành Quốc tế học là gì?

Quốc tế học (tiếng Anh là International Studies)

 • là một trong số lĩnh vực nghiên cứu khuynh hướng trên các ngành kKHXH và NV. Trọng tâm của nghiên cứu quốc tế là giải quyết những vấn đề toàn cầu trong quá khứ và hiện tại gồm vấn đề hòa bình và , kinh tế chính trị, so sánh với các hệ thống xã hội, kinh tế, chính trị, nghiên cứu các tổ chức và các vấn đề quốc tế và xuyên quốc gia.
 • Cử nhân Quốc tế học luôn có phẩm chất về chính trị xã hội, thậm chí có kiến thức vững chắc về ngành học nhằm đáp ứng đủ nhu cầu công tác trong các cơ quan, tổ chức chuyên về hoạt động đối ngoại của nhà nước, mỗi công ty đa quốc gia hoặc các tổ chức phi CP và đồng thời có khả năng thích nghi tốt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hoặc trong nước

Chương trình đào tạo của ngành Quốc tế học

Dưới đây là danh sách bảng của ngành Quốc tế học để tham khảo

I Khối kiến thức chung
(Không tính học phần từ số 9-11)
Môn đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của Marc Lenin I
Môn đào tạo: Những nguyên lý cơ bản của Marc Lenin II
Môn đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Môn đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Môn đào tạo: Tin học CS số II
Môn đào tạo: Ngoại ngữ CS số I
Môn đào tạo: Tiếng Anh CS số I
Môn đào tạo: Tiếng Pháp CS số I
Môn đào tạo: Ngoại ngữ CS số II
Môn đào tạo: Tiếng Anh CS số II
Môn đào tạo: Tiếng Pháp CS số II
Môn đào tạo: Ngoại ngữ CS số III
Môn đào tạo: Tiếng Anh CS số III
Môn đào tạo: Tiếng Pháp CS số III
Môn đào tạo: Giáo dục thể chất
Môn đào tạo: Giáo dục quốc phòng – an ninh
Môn đào tạo: Kỹ năng bổ trợ
II Khối kiến thức theo lĩnh vực
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Môn đào tạo: Cơ sở văn hoá Việt Nam
Môn đào tạo: Lịch sử văn minh thế giới
Môn đào tạo: Logic học đại cương
Môn đào tạo: Nhà nước và pháp luật đại cương
Môn đào tạo: Tâm lý học đại cương
Môn đào tạo: Xã hội học đại cương
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Kinh tế học đại cương
Môn đào tạo: Môi trường và phát triển
Môn đào tạo: Thống kê cho khoa học xã hội
Môn đào tạo: Thực hành văn bản tiếng Việt
Môn đào tạo: Nhập môn năng lực thông tin
III Khối kiến thức theo khối ngành
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Khu vực học đại cương
Môn đào tạo: Lịch sử quan hệ quốc tế
Môn đào tạo: Nhập môn quan hệ quốc tế
Môn đào tạo: Quan hệ đối ngoại Việt Nam
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Báo chí truyền thông đại cương
Môn đào tạo: Lịch sử Việt Nam đại cương
Môn đào tạo: Nhân học đại cương
Môn đào tạo: Tôn giáo học đại cương
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Các tổ chức quốc tế
Môn đào tạo: Thể chế chính trị thế giới
Môn đào tạo: Kinh tế quốc tế
Môn đào tạo: Luật quốc tế
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Quản trị văn phòng đại cương
Môn đào tạo: So sánh văn hóa
Môn đào tạo: Quản trị kinh doanh
Môn đào tạo: Hệ thống pháp luật Việt Nam
V Khối kiến thức ngành
V.1 Khối kiến thức chuyên ngành
V.1.1 Ngoại ngữ chuyên ngành (chọn 1 trong 2 ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp)
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành I
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành I
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành II
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành II
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành III
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành III
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành IV
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành IV
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành V
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành V
V.1.2 Hướng chuyên ngành Quan hệ quốc tế
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương
Môn đào tạo: Kinh doanh quốc tế
Môn đào tạo: Các vấn đề toàn cầu
Môn đào tạo: Đàm phán quốc tế
Môn đào tạo: Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Trung Đông và Châu Phi
Môn đào tạo: Quan hệ công chúng
Môn đào tạo: Một số vấn đề tôn giáo đương đại
Môn đào tạo: Ngoại giao văn hóa
V.1.3 Hướng chuyên ngành Châu Âu học
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Nhập môn châu Âu học
Môn đào tạo: Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu
Môn đào tạo: Lịch sử và văn hóa châu Âu
Môn đào tạo: Hệ thống kinh tế của Liên minh châu Âu
Môn đào tạo: Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu
Môn đào tạo: Các cường quốc châu Âu
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Tiếp xúc văn hóa giữa phương Đông và phương Tây
Môn đào tạo: Hợp tác thương mại và đầu tư Liên minh châu Âu – Việt Nam
Môn đào tạo: Khu vực Đông Âu
Môn đào tạo: Các nước Bắc Âu
V.1.3 Hướng chuyên ngành Châu Mĩ học
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Lịch sử – văn hóa Hoa Kì
Môn đào tạo: Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kì
Môn đào tạo: Tổng quan kinh tế các nước Châu Mĩ
Môn đào tạo: Quan hệ đối ngoại Hoa Kì
Môn đào tạo: Canada và các nước Mỹ Latinh
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh
Môn đào tạo: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kì
Môn đào tạo: Các nhóm lợi ích ở Hoa Kì
Môn đào tạo: Các tổ chức khu vực châu Mỹ
V.1.4 Hướng chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế
Các học phần bắt buộc
Môn đào tạo: Nhập môn Nghiên cứu Phát triển quốc tế
Môn đào tạo: Kinh tế học Phát triển
Môn đào tạo: An ninh con người
Môn đào tạo: Hỗ trợ nhân đạo Quốc tế
Môn đào tạo: Quản lý dự án phát triển
Các học phần tự chọn
Môn đào tạo: Các vấn đề toàn cầu
Môn đào tạo: Thực tập Nghiên cứu phát triển quốc tế
Môn đào tạo: Phát triển bền vững
Môn đào tạo: Luật nhân đạo quốc tế
V.2 Khối kiến thức nghiệp vụ
Môn đào tạo: Nghiệp vụ công tác đối ngoại
Môn đào tạo: Niên luận
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế KLTN
Môn đào tạo: Thực tập/ thực tế
Môn đào tạo: Khóa luận tốt nghiệp
Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp
Môn đào tạo: Pháp luật kinh tế quốc tế
Môn đào tạo: Tiếp xúc liên văn hoá

Danh sách tổ hợp khối thi vào ngành Quốc tế học

– Mã khối ngành số: 7310601

Dưới đây là danh sách tổ hợp khối thi của ngành Quốc tế học

 • A01 môn thi: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • C00 môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • D01 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D78 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82 môn thi:  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83 môn thi: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

Điểm chuẩn với ngành Quốc tế học

Trong năm 2018, mức điểm chuẩn với ngành này sẽ được đạt từ 17 – 27 điểm phụ thuộc vào xét tuyển học bạ của mỗi trường

Xem thêm bài viết tại đây: Ngành Đông phương học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Top 4 trường đào tạo ngành Quốc tế học
Top 4 trường đào tạo ngành Quốc tế học

Top 4 trường đào tạo ngành Quốc tế học

Để giúp phụ huynh và các em học sinh cuối cấp dễ dàng lựa chọn ngôi trường phù hợp, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các trường có ngành Quốc tế học dưới đây.

– Khu vực miền Bắc:

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khi nói đến trường đại học đào tạo ngành Quốc tế học tại Thủ đô thì không thể thiếu đến Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – một trong ngôi trường danh tiếng thuộc khối Đại học Quốc gia HN.

Ngoài các môn học bắt buộc , ngành Quốc tế học tại trường được chia làm bốn chuyên ngành khác nhau, bao gồm các môn học liên quan đến Quốc tế Học và Nghiên cứu về phát triển quốc tế.

Đại học Hà Nội

Sở hữu cho mình số lượng 11 chuyên ngành ngoại ngữ, Đại học Hà Nội là một trong số ngôi trường có tiếng nhất trong việc đào tạo ngoại ngữ. Hơn nữa các chuyên ngành khác trong trường cũng được giảng dạy và dạy học bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Với chương trình giảng dạy phổ biến nhất là bằng tiếng Anh, ngành Quốc tế học tại đây sẽ được chia làm 4 chuyên ngành chính: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Nghiên cứu phát triển và cuối cùng là Chính sách công.

– Khu vực miền Nam:

Đại học Sư phạm TP.HCM

Đại diện tiếp theo từ miền Nam chính là trường Đại học Sư phạm TP.HCM – một ngôi trường được biết đến như là nơi chương trình đào tạo giáo viên giàu chất lượng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc các cách chuyên ngành ngoại sư phạm dường như bị “lép vế” tại đây.

Đại học Sư phạm TP.HCM sẽ cung cấp cho sinh viên ngành Quốc tế học những kiến thức căn bản đại cương, kiến thức chuyên ngành liên quan về lịch sử, chính trị và kinh tế của các nước quốc tế. Ngoài ra, những kiến thức quan trọng về kỹ năng nghề nghiệp cũng sẽ là “vũ khí” quan trọng cho sinh viên, giúp các bạn có thêm sự tự tin trong quá trình lựa chọn việc làm

Đại học Sài Gòn

Mang trên mình nét đẹp cổ kính tại tại đô thị hiện đại, Đại học Sài Gòn không chỉ nói là ngôi trường tuyệt vời trang trọng mà còn phổ biến nhất với mức học phí phải chăng với sinh viên.

Chương trình đào tạo ngành Quốc tế học tại trường gồm 3 chuyên ngành chính: Quan hệ quốc tế, châu Âu học và châu Mỹ học. Thông qua các học phần, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về văn hóa, xã hội, lịch sử cũng như sự tương tác chính trị và văn hóa trong hệ thống quốc tế…

Video tham khảo ngành tại đây:

Ngành Quốc tế học tốt nghiệp ra trường làm gì?

Ngành Quốc tế học tốt nghiệp ra trường làm gì?
Ngành Quốc tế học tốt nghiệp ra trường làm gì?

Sinh viên ngành quốc tế học có thể lựa chọn ngành Quốc tế học ở vị trí như:

– Cán bộ đối ngoại:

 • Công việc cụ thể: Đại diện quốc gia và chính phủ thực hiện chính sách đối ngoại, bao gồm: công bố CS và quyết định đối ngoại của nhà nước, đàm phán với các hiệp định kí các văn kiện của ngoại giao, tham gia những hội nghị quan trọng,hỗ trợ công tác đào tạo và quản lý.

– Nhà báo:

 • Công việc cụ thể: biên tập các bản tin về văn hóa, chính trị, kinh tế , biên tập chương trình để tiến hành cuộc phỏng vấn, làm dẫn chương trình với tiếng Việt và tiếng Anh
 • Cơ quan tuyển dụng: Đài truyền hình lớn, địa phương. Đài tiếng nói Việt Nam,…

– Quản lí và điều phối:

 • Công việc cụ thể phải làm: thực hiện công tác quản trị, điều hành tổng thể hoặc quản lý các bộ phận doanh nghiệp, dự án phát triển…. Có thể thiết lập và xử lí các mối quan hệ trong và ngoài, lập kế hoạch và quản lý các dự án
 • Cơ quan tuyển dụng: làm tại Các doanh nghiệp, các CSSX trong và ngoài nước hoặc Các tổ chức kinh tế quốc gia.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quốc tế học có cơ hội làm những công việc khác như:

 • Giảng viên : Làm giảng dạy các môn về quan hệ quốc tế, lịch sử và văn hoá, kinh tế quốc tế… tại các cơ sở đào tạo như các trường Cao đẳng, Đại học
 • Đảm nhiệm các công việc như thư kí, điều phối dự án nơi Tổ chức Phi chính phủ từ trong và ngoài nước, đặc biệt là tổ chức quốc gia khác như Mỹ, Liên minh châu Âu…
 • Nhân viên : Làm tại bộ phận kinh doanh quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường… tại các doanh nghiệp kinh doanh lớn

Mức lương của ngành Quốc tế học

Hiện tại chưa có mức thống kê về mức lương chung của ngành Quốc tế học.

Những tố chất cần có với ngành Quốc tế học

Để theo học và làm việc trong ngành Quốc tế học, bạn cần phải có các tố chất chất sau:

 • Có lòng yêu nước nhiệt huyết.
 • Có thể giao tiếp ngoại ngữ lưu loát.
 • Tự tin năng động trong công việc .
 • Nhạy bén, linh hoạt.
 • Chịu áp lực cao trong công việc.
5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x