Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Review về ngành tài chính ngân hàng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành tài chính ngân hàng là ngành chuyên đào tạo những vấn đề tương tác tới việc luân chuyển và giao du tiền tệ, hiện đang “nóng” lại trong khoảng thời kì gần đây. Nhiều trường đại học huấn luyện ngành Tài chính – ngân hàng trên cả nước nhưng mà đầu ra vẫn không đủ cung cấp cho các ngân hàngtổ chức tài chính.

Contents

1. tò mò ngành tài chính ngân hàng

ngành tài chính ngân hàng
ngành tài chính ngân hàng
 • Tài chính – ngân hàng (tên tiếng Anh là Finance and Banking) làm một ngành khá rộng, bao quát cục bộ các hoạt động tác động tới giao tế tiền tệ và kinh doanh phê duyệt ngân hàngchi tiết đó là giao hội các lĩnh vực tương tác tới tài chính như: Tài chính thuế, tài chính tổ chức và tất cả các vấn đề cần tới dụng cụ tài chính để tính sổ các cước chi phí trong nước và quốc tế.
 • Ngành Tài chính – ngân hàng được chia nhỏ dại thành nhiều lĩnh vực đơn lẻ đó là: Chuyên ngành về tài chính, chuyên ngành tài chính ngân hàng, chuyên ngành phân tích tài chính, kinh tế học tài chính…
 • Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên tất cả các kiến thức chuyên sâu, chuyên ngành về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, qui định quản trị tín dụng… để giúp người học có thể đeo đuổi ngành nghề cùng với sự phát triển vượt bậc của ngân hàng hiện thời.
 • Bên cạnh đó, khi chọn lựa ngành Tài chính – ngân hàngAnh chị còn được thiết bị thêm một tầng tri thức về cách quản lý tài chính hiệu quả, tiền tệ văn minh, quản trị cho ngân hàngđơn vịcông tyDường như, học Tài chính – ngân hàng còn được hiểu thêm về các dụng cụ giúp quản lý đen đủi tài chính hiệu quả. Nắm rõ về quy trình hoạt động tài chính, cách thống kê, về kế toán thuế, và lĩnh vực bảo hiểm trong ngân hàng.

2. Các chuyên ngành tài chính ngân hàng

Một số chuyên ngành điển hình của ngành Tài chính – hàng:

 • Ngân hàng: Chuyên ngành này sẽ vũ trang cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản trị tín dụng, quản trị vốn và của cải, các tri thức về sản xuất tiền, thẩm định hạn tín dụng. Các tri thức về quản lý tài chính – tiền tệ hiện đại, quản trị tài chính trong công tyngân hàng thương mại và các định chế tài chính phi ngân hàng, các dụng cụ quản lý đen đủi tài chính, kiến thức về các quy trình hoạt động tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm trong ngân hàng và doanh nghiệp…
 • Quản lý Tài chính công: cung ứng các tri thức quản lý tài chính công của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế để sinh viên có thể áp dụng khi thực hiện quản lý tài chính tại công ty quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Cùng với đó, là các kiến thức về xây đắpbình chọn và tư vấn về các chế độ công; nắm bắt và phần mềm tốt các nguyên lý quản trị khu vực công; các khả năng phân tách trong quản trị tài chính.
 • Tài chính doanh nghiệp: đào tạo cử nhân kiến thức căn bản về Tài chính tổ chức, có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính đơn vị. Có kĩ năng giám định tài chính các dự án đầu bốnphân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; có tri thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và dùng vốn; nắm được các kiến thức tương tác đến quy trình hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá, chứng khoán; thông suốt các pháp luật của nhà nước về quản lý doanh nghiệp, các luật pháp của luật thuế; nắm được kiến thức bửa trợ về pháp luật kinh doanh – thương mạichế độ thuế…
 • Thuế: Theo học chuyên ngành này, sinh viên sẽ có các kiến thức chuyên sâu về thuế như: thông hiểu lý thuyết thuế, các chế độ thuế, các luật thuế; nắm chắc quy trình quản lý thuế của cơ quan thuếluật pháp về lập giấy tờ kê khai thuế; kiến thức thúc đẩy tới quy trình hạch toán kế toán thuế; nắm được kiến thức bửa trợ về quy định, các cam kết quốc tế về thuế.
 • Tài chính quốc tế: Chuyên ngành này huấn luyện chuyên sâu về Tài chính quốc tế, các nghiệp vụ tương tác tới tài chính quốc tế như: kinh doanh quốc tế (kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm…), thương nghiệp quốc tế, đầu bốn quốc tế, tính sổ quốc tế, tín dụng quốc tế, tỷ giá ân hận đoái; tinh thông các quy trình, nghiệp vụ về tài chính quốc tế, các quy trình quản trị dự án đầu tứ quốc tế, quản lý dự án ODA, quản lý nợ, kế toán quốc tế, quản trị tài chính đơn vị đa đất nước.
 • Đầu tứ tài chính: tập huấn các kiến thức chuyên sâu về đầu  tài chính,các tài năng phân tách và dự báo thị trường, kỹ năng đầu bốn tài chính; nắm chắc các kiến thức thúc đẩy đến thị trường Tài chính, đến rủi ro và cơ chế quản lý đen đủi các khí cụ đầu bốn trên thị trường Tài chính; các hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thị trường tài chính; hoạt động quản lý quốc gia về thị trường tài chính và Đầu bốn tài chính; nắm chắc các kiến thức thúc đẩy đến quy trình hạch toán kế toán trong đầu  tài chính; thông suốt các pháp luật của nhà nước về thị trường tài chính và đầu  tài chính. Nắm vững tri thức xẻ trợ về lao lý có liên quan đến quản lý thị trường tài chính và đầu tứ tài chính.

3. Chương trình tập huấn ngành tài chính ngân hàng

ngành tài chính ngân hàng
ngành tài chính ngân hàng

Dưới đây là khu chương trình tập huấn và các môn học cơ bản của ngành tài chính ngân hàng để Các bạn tham khảo.

I. Phần kiến thức giáo dục đại cương (36 tín chỉ)
a. Các học phần bắt buộc
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin I
2 Những lý lẽ căn bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin II
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
4 bốn tưởng hồ Chí Minh
5 Tiếng Anh I
6 Tiếng Anh II
7 Toán Cao cấp
8 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
9 Mô hình toán
10 pháp luật đại cương
11 Tin học đại cương
12 khả năng giao thiệp và trình bày
b. Các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất
1 Giáo dục quốc phòng
2 Giáo dục thể chất
II. Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (94 tín chỉ)
II.1 kiến thức cơ sở khối ngành và ngành (63 tín chỉ)
kiến thức cơ sở khối ngành
a. Các học phần bắt buộc
1 Kinh tế vi mô
2 Kinh tế vĩ mô
3 điều khoản kinh tế
4 Kinh tế lượng
5 qui định kế toán
6 phép tắc thống kê kinh tế
b. Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 5 học phần)
1 Kinh tế quốc tế
2 Kinh tế phát triển
3 Kinh tế công cộng
4 Lịch sử kinh tế quốc dân
5 Lịch sử học thuyết kinh tế
tri thức ngành và bổ trợ
a. Các học phần bắt buộc
1 Tài chính học
2 Tiền tệ- ngân hàng
3 Tài chính quốc tế
4 Thị trường chứng khoán
5 Tiếng Anh III
6 Tiếng Anh IV
7 Tài chính công ty I
8 Kế toán tài chính I
9 Quản trị công ty
10 phân tích tài chính tổ chức I
b. Các học phần tự chọn
Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần
1 Thị trường tiền tệ
2 Ngân hàng trung ương
Sinh viên chọn 2 trong 5 học phần
1 Thuế
2 Kiểm toán căn bản
3 Marketing ngân hàng
4 công cụ tài chính phái sinh
5 pháp luật ngân hàng
II.2. kiến thức chuyên ngành (21 tín chỉ)
a. Các học phần bắt buộc
1 Tín dụng ngân hàng I
2 Kế toán ngân hàng I
3 tính sổ quốc tế
4 Quản trị ngân hàng
b. Sinh viên chọn một trong các hướng chuyên sâu:
(1) Quản lý tín dụng
1 Tài trợ dự án
2 Tín dụng ngân hàng II
3 Quản trị đen đủi tín dụng
(2) Quản lý tài chính NHTM
1 Kế toán ngân hàng II
2 Lập và phân tích báo cáo tài chính NHTM
3 Kiểm soát -Kiểm toán nội bộ NHTM
(3) Quản lý và kinh doanh vốn
1 Kinh doanh ngoại hối
2 Quản trị Tài sản-Nợ
3 phân tách và đầu  chứng khoán
(4) Tài trợ thương mại
1 giao thiệp thương mại quốc tế
2 chuyển vận và bảo hiểm ngoại thương
3 Tài trợ thương mại quốc tế
II.3. Khoá luận, chuyên đề tốt nghiệp (10 tín chỉ)
1 Khoá luận tốt nghiệp
2 thực hành phần mềm giao thiệp ngân hàng
Học phần ngã sung đối với sinh viên không viết khoá luận
1 Hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
2 kĩ năng giao thiệp trong kinh doanh ngân hàng
3 lên tiếng thực tập tốt nghiệp
4 thực hiện phần mềm giao dịch ngân hàng

 

4. Các khối thi vào ngành tài chính ngân hàng

– Mã ngành Tài chính – Ngân hàng: 7340201

– Các tổ hợp môn xét tuyển:

 • A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
 • D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

5. Mức điểm chuẩn ngành tài chính ngân hàng

Điểm chuẩn của ngành Tài chính – ngân hàng các trường đại học những năm gần đây ngả nghiêng từ 17,75 – 20 điểm và còn tùy thuộc vào khối thi và kết quả xét tuyển THPT nước nhà năm 2018.

6. Các trường đại học có ngành tài chính ngân hàng

Ở nước ta hiện thời có rất nhiều trường đại học – cao đẳng đào tạo ngành Tài chính – ngân hàngcho nên, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các trường đại học có ngành Tài chính – ngân hàng theo từng khu vực để giúp các sĩ tử tiện lợi tuyển lựa.

– Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Kinh tế – Đại học giang sơn Hà Nội
 • Đại Học Ngoại Thương Hà Nội
 • Đại học kinh tế Quốc dân
 • Học viện ngân hàng
 • Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh)
 • Đại học thương mại
 • Học viện Tài Chính
 • Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Đại học Công Nghiệp Hà Nội
 • Đại học Công Đoàn
 • Học viện chính sách và phát hành
 • Đại học Thăng Long
 • Đại học Tài chính – ngân hàng Hà Nội
 • Đại học Điện lực
 • Đại học Đại Nam
 • Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
 • Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (Cơ sở Nam Định)
 • Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Cơ Sở Hà Nội)
 • Đại học dân lập Phương Đông
 • Đại học Nguyễn Trãi
 • Đại học Công Nghiệp Việt Hung
 • Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

– Khu vực miền Trung:

 • Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
 • Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

– Khu vực miền Nam:

 • Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) (Phía nam)
 • Đại học Kinh tế TP. HCM
 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • Đại học quốc tế – Đại học giang sơn hồ Chí Minh
 • Đại học Tài chính Marketing
 • Đại học Sài Gòn
 • Đại học Mở TP đại dương Chí Minh
 • Đại học Công nghiệp TP biển Chí Minh
 • Đại học Công nghiệp Thực phẩm đô thị đại dương Chí Minh
 • Đại học Hoa Sen
 • Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp hồ Chí Minh
 • Đại học Công nghệ TP biển Chí Minh
 • Đại học Văn Lang
 • Đại học Kinh tế Tài chính hồ Chí Minh
 • Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Đại học Gia Định
 • Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Đại Học Đồng Tháp
 • Đại Học Cần Thơ

7. thời cơ việc làm ngành tài chính ngân hàng

Học ngành tài chính ngân hàng, người học được vũ trang những tri thức thuộc nhiều lĩnh vực Tài chính – ngân hàngthành ra, sau khi ra trường, người chơi có nhiều thời cơ việc làm và dễ dãi xin việc tại nhiều địa điểm của các công ty không giống nhaucụ thểCác bạn có thể cáng đáng những công tác sau đây:

 • Làm việc tại ngân hàng hay Bộ Tài chính: Nhiệm vụ chủ quản đó là giúp định hướng các chiến lược và các chính sách về tiền tệ cũng như chính sách tài khoá cho Chính Phủ.
 • Chuyên viên quản lý tiền tệ cho công tytổ chức và tài trợ thương nghiệp, chuyên viên chuyên về tín dụng, chuyên viên thẩm định và quản lí rủi ro tín dụng
 • Chuyên viên khách hàng: giúp giải quyết những thắc bận rộn của khách hàng ảnh hưởng tới Tài chính – ngân hàngtư vấn hoạch định các chính sách của ngân hàng cho khách hàng nắm rõ và thực hiện.
 • Chuyên viên hấp thụhồ sơ tham vấn cho khách hàng tại ngân hàng lớn như VietinBank,VietcomBank, chuyên viên tại ngân hàng Đông Á,…
 • Hình như, nếu bạn có năng lực thì cử ngành tài chính ngân hàng có thể xin được tại các cơ quan với vai trò : Cán bộ thuế, làm chứng khoán, bảo hiểm.

8. Mức lương ngành tài chính ngân hàng

Đối với ngành Tài chính – ngân hàng mức lương sẽ tạo thành 3 level sau:

 • Sinh viên mới ra trường: Thuộc đối tượng chưa có kinh nghiệm trong công việc, cần có khoảng thời kì chỉ dẫn và được đơn vị tiến hành tập huấn, nên mức lương căn bản sẽ ngả nghiêng từ 6 – 9 triệu đồng.
 • Đối với những cá nhân đã có kinh nghiệm làm việc từ 1 – 2 năm, không cần qua huấn luyện tại doanh nghiệp, mức lương của người học sẽ được trả cao hơn và ngả nghiêng trong khoảng 10 – 15 triệu.
 • Đối với các cá nhân có năng lực, giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và có thâm niên trong nghề bốn 3 – 5 năm, các công tydoanh nghiệp chuẩn bị trả mức lương cao lên đến 20 – 25 triệu/tháng.

9. Những tố chất cần có để theo học ngành tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính – ngân hàng cần có nhất đó là sự mê say với nghề, biết sáng tạo và năng động. đặc biệt là cần có tài năng giao du tốt, tư vấn thuyết phục được khách hàng và khiến khách hàng tin cậyNgoài ra, để thắng lợi trong ngành này, người học cần có những tố chất sau:

 • khả năng tính toán mau lẹ, có tứ duy logic và tường tận trong công tác.
 • Trung thực: Ở bất cứ đâu hay công tác nào người chơi cũng cần tính trung thực cao trong công việc, và ngành ngân hàng lại càng yên cầu cao hơn hết.
 • thận trọng và đúng đắn tuyệt đối trong công việcdo chỉ một sơ sót nhỏ dại về con số sẽ đẩy bạn vào những rắc rối.
 • sử dụng máy tính thành thạo: giúp lập cập xử lý tốt yêu cầu của khách hàng.
 • Có năng lực,biết tiến, biết lùi thỏa đáng trong quá trình giao dịch với khách hàng. Biết thương thuyết và nhanh nhạy trong việc đoán ý đối tác.
 • Có sức khỏe tốt, chịu đựng được sức ép cao và làm việc trong một môi trường đòi hỏi sự lịch sự, chuyên nghiệp.
 • Ngoại ngữ: Làm việc trong ngành này, bạn sẽ luôn phải đương đầu với những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành và thường xuyên xúc tiếp với người nước ngoài. bởi vì đó, việc trau dồi cho phiên bản thân vốn từ tiếng Anh là rất cần thiết.

Với những thông báo chúng tôi vừa san sẻ trên, hy vọng sẽ giúp Cả nhà hiểu thêm về ngành học giàu tiềm năng này và trên cơ sở đó Anh chị sẽ tự mình đưa ra quyết định có nên học ngành Tài chính – ngân hàng không nhé.

Xem thêm: 

Có nên lựa chọn ngành Quản trị của kinh doanh hay không?

Quản trị marketing là gì? Ra trường làm gì?

Ngành quản trị kinh doanh là ngành gì? Thông tin chi tiết của ngành

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x