Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Triết học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Triết học là ngành chuyên về vấn đề khái quát nền tảng liên kết với thực tế cuộc sống, triết học giúp hiểu được cuộc sống, về đạo đức, lương tâm con người. Dưới đây là thông tin quan trọng dành cho bạn

Ngành Triết học là gì?
Ngành Triết học là gì?

Contents

Ngành Triết học là gì?

Ngành Triết học (TA gọi là: Philosophy)

 • là ngành nghiên cứu về những vấn đề cơ bản mà con người thế giới tương quan luôn tồn tại, quy luật, giá trị, ý thức. Ngành Triết học có một cách khác biệt so với bộ môn khác ở chỗ giải quyết các vấn đề, tính phản biện và phương pháp tiếp cận có hệ thống.
 • Chương trình đào tạo ngành Triết học sẽ trang bị cho các sinh viên một lượng kiến thức cơ bản về Triết học, giúp nắm vững mọi lập trường, quan điểm chủ nghĩa Marc Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với thế giới quan duy vật biện chứng. Triết học cung cấp các kỹ năng sống trong mọi công việc chuyên môn và đời sống cá nhân của con người hoặc sinh viên.

Chương trình đào tạo ngành Triết học

Dưới đây là khung bảng chương trình đào tạo của ngành Triết học

Khối kiến thức chung
1 Môn đào tạo: Triết học Marc – Lenin 15 Môn đào tạo: Tiếng Anh 3
2 Môn đào tạo: Tiếng Pháp 1 16 Môn đào tạo: Tiếng Pháp 3
3 Môn đào tạo: Tiếng Nga 1 17 Môn đào tạo: Tiếng Nga 3
4 Môn đào tạo: Tiếng Anh 1 18 Môn đào tạo: Giáo dục học
5 Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 1 19
Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 3
6 Môn đào tạo: Tiếng Anh 2 20
Môn đào tạo: Giáo dục quốc phòng
7 Môn đào tạo: Tiếng Pháp 2 21
Môn đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
8 Môn đào tạo: Tiếng Nga 2 22
Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 4
9 Môn đào tạo: Tin học đại cương 23
Môn đào tạo: Tiếng Nga chuyên ngành
10 Môn đào tạo: Tâm lý học 24
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành
11 Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 2 25
Môn đào tạo: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
12 Môn đào tạo: Âm nhạc 26
Môn đào tạo: Thực tập sư phạm 1
13 Môn đào tạo: Giáo dục kỹ năng sống 27
Môn đào tạo: Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
14 Môn đào tạo: Kỹ năng giao tiếp
Khối kiến thức chuyên ngành
1 Môn đào tạo: Lịch sử thế giới 25
Môn đào tạo: Triết học phương Tây hiện đại
2 Môn đào tạo: Lịch sử Việt Nam 26
Môn đào tạo: Tác phẩm Kinh điển Triết học 1
3 Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại 27
Môn đào tạo: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam
4 Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Trung Quốc cổ – trung đại 28
Môn đào tạo: Phương pháp giảng dạy Triết học 2
5 Môn đào tạo: Kinh tế chính trị Mác – Lênin 29
Môn đào tạo: Thực tập sư phạm 1
6 Môn đào tạo: Dân tộc học và chính sách dân tộc 30
Môn đào tạo: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
7 Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Ấn Độ cổ – trung đại 31
Môn đào tạo: Sinh học cho Triết học
8 Môn đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học 32
Môn đào tạo: Tác phẩm Kinh điển Triết học 2
9 Môn đào tạo: Logic học 33
Môn đào tạo: Triết học trong các Khoa học tự nhiên
10 Môn đào tạo: Xã hội học 34
TMôn đào tạo: riết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn
11 Môn đào tạo: Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 35
Môn đào tạo: Lịch sử phép biện chứng
12 Môn đào tạo: Toán học cho Triết học 36
Môn đào tạo: Logic học biện chứng
13 Môn đào tạo: Lịch sử Triết học cổ điển Đức 37
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành
14 Môn đào tạo: Kiến tập sư phạm 38
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành
15 Môn đào tạo: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 39
Môn đào tạo: Tiếng Nga chuyên ngành GDCT
16 Môn đào tạo: Pháp luật học 40
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học I
17 Môn đào tạo: Đạo đức học và giáo dục đạo đức 41
Môn đào tạo: Triết học về môi trường và con người
18 Môn đào tạo: Tôn giáo học 42
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học II
19 Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng, cận đại 43
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học III
20 Môn đào tạo: Vật lý học cho Triết học 44
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học IV
21 Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Mác – Lênin 45
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học V
22 Môn đào tạo: Phương pháp giảng dạy Triết học 1 46
Môn đào tạo: Thực tế chuyên môn ngành Sư phạm Triết học
23 Môn đào tạo: Chính trị học 47
Môn đào tạo: Thực tập sư phạm 2
24 Môn đào tạo: Văn hóa học 48
Môn đào tạo: Khoá luận tốt nghiệp

Danh sách tổ hợp khối thi vào ngành Triết học 

– Mã ngành đào tạo: 7229001

– Các tổ hợp thi xét tuyển như sau:

 • A00 Môn tổ hợp (Toán, Vật Lý, Hóa Học)
 • A01 Môn tổ hợp (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)
 • C00 Môn tổ hợp (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)
 • C03 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)
 • C19 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • D01 Môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D02 Môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga)
 • D03 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp)
 • D04 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung)
 • D05 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức)
 • D06 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật)
 • D14 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • D15 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • D78 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • D80 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga)
 • D81 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • D82 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • D83 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

*Xem thêm: Ngành Công tác xã hội là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng

Điểm chuẩn của ngành Triết học

Điểm chuẩn của ngành Triết học chỉ dao động từ 16 – 25 điểm tùy thuộc vào xét tuyển mỗi trường

Top 3 trường đào tạo ngành Triết học uy tín chất lượng
Top 3 trường đào tạo ngành Triết học uy tín chất lượng

Top 3 trường đào tạo ngành Triết học uy tín chất lượng

Nếu các bạn muốn theo học ngành Triết học thì có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường sau:

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn là một trong số các trường đại học thuộc thành viên của ĐHQG Hà Nội. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN có sứ mệnh chung đi đầu trong đào tạo nhiều nhân lực về chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá các tri thức về KHXH và nhân văn, phục vụ cho sự nghiệp về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc – Quốc tế.

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) là ngôi trường được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị định số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương ĐCS Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất của ba trường. Đến nay, trường trở thành trong số đào tạo khá nhiều ngành trong đó ngành Triết học cũng là một trong số đó…

 • Đại học Cần Thơ

 Trường Đại học Cần Thơ là nơi đào tạo nhiều ngành, trong đó có Ngành Chính trị – Pháp luật đào tạo cử nhân Chính trị học có khả năng giảng dạy, nghiên cứu chính trị và chính trị học trong và ngoài nước.

Người học được tiếp cận hệ thống tri thức với nền tảng lĩnh vực KHXH và nhân văn, đặc biệt là các tri thức khoa học chính trị như lịch sử về chính trị, tư tưởng chính trị HCM, thể chế chính trị TG đương đại, đảng chính trị, các xu hướng thời hiện đại, phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, quyết sách…

Ngành Triết học ra trường làm gì?
Ngành Triết học ra trường làm gì?

Ngành Triết học ra trường làm gì?

Sinh viên có thể lựa chọn các vị trí lĩnh vực dưới đây

 • Ngành Triết học tạo cơ hội cho bạn có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu về triết học, giải quyết vấn đề tôn giáo cho Đảng. Hoặc bạn cũng có thể tự mở một lớp thêm về chuyên ngành Triết học ở nhà.
 • Biên tập viên: Nơi làm việc tại cơ quan báo chí tạp chí truyền thông, biên tập các nội dung về chính trị, kinh tế, VHXH hay giáo dục với mọi báo ngành.
 • Nghiên cứu, biên dịch: làm việc trong ngành xuất bản, phát hành sách, văn thơ..
 • Hành chính văn phòng: Đối với những kỹ năng học được tại nhà trường, mọi người có thể đảm nhận trong việc phân tích thương lượng, đàm phán, lên kế hoạch hoạt động hoặc soạn thảo hợp đồng
 • Và nhiều lĩnh vực khác nữa…

Mức lương của ngành Triết học

 • Với sinh viên mới ra trường thì mức điểm chỉ từ 5 – 6tr/tháng
 • Với sinh viên kinh nghiệm lâu năm thì mức điểm từ trên 8tr/tháng

Những tố chất cần có với ngành Triết học

Bạ cần có những tố chất quan trọng

 • Ham mê chuyên sâu về ngành Triết học;
 • Có tính kiên trì, làm việc chăm chỉ ;
 • Có tính cẩn thận nghiêm khác trong công việc;
 • Tư duy nhạy bén;
 • Đầu óc linh hoạt, nhạy bén giải quyết vấn đề;
 • Có phẩm chất và lập trường vững vàng;
 • Năng động, nhiệt tình trong công tác;
 • Giao tiếp tốt, có thể truyền bá kiến thức tới mọi người;
 • Biết cách thuyết trình, giỏi ngoại ngữ
5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x