Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Triết học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH TRƯỜNG CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT CÁC BẠN CHỈ CẦN XEM PHẦN BÊN DƯỚI ĐÂY CÓ GÌ THẮC MẮC CÁC BẠN HÃY BÌNH LUẬN

Ngành Triết học là ngành chuyên về vấn đề khái quát nền tảng liên kết với thực tế cuộc sống, triết học giúp hiểu được cuộc sống, về đạo đức, lương tâm con người. Dưới đây là thông tin quan trọng dành cho bạn

Ngành Triết học là gì?
Ngành Triết học là gì?

Ngành Triết học là gì?

Ngành Triết học (TA gọi là: Philosophy)

 • là ngành nghiên cứu về những vấn đề cơ bản mà con người thế giới tương quan luôn tồn tại, quy luật, giá trị, ý thức. Ngành Triết học có một cách khác biệt so với bộ môn khác ở chỗ giải quyết các vấn đề, tính phản biện và phương pháp tiếp cận có hệ thống.
 • Chương trình đào tạo ngành Triết học sẽ trang bị cho các sinh viên một lượng kiến thức cơ bản về Triết học, giúp nắm vững mọi lập trường, quan điểm chủ nghĩa Marc Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với thế giới quan duy vật biện chứng. Triết học cung cấp các kỹ năng sống trong mọi công việc chuyên môn và đời sống cá nhân của con người hoặc sinh viên.

Chương trình đào tạo ngành Triết học

Dưới đây là khung bảng chương trình đào tạo của ngành Triết học

Khối kiến thức chung
1Môn đào tạo: Triết học Marc – Lenin15Môn đào tạo: Tiếng Anh 3
2Môn đào tạo: Tiếng Pháp 116Môn đào tạo: Tiếng Pháp 3
3Môn đào tạo: Tiếng Nga 117Môn đào tạo: Tiếng Nga 3
4Môn đào tạo: Tiếng Anh 118Môn đào tạo: Giáo dục học
5Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 119
Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 3
6Môn đào tạo: Tiếng Anh 220
Môn đào tạo: Giáo dục quốc phòng
7Môn đào tạo: Tiếng Pháp 221
Môn đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
8Môn đào tạo: Tiếng Nga 222
Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 4
9Môn đào tạo: Tin học đại cương23
Môn đào tạo: Tiếng Nga chuyên ngành
10Môn đào tạo: Tâm lý học24
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành
11Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 225
Môn đào tạo: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
12Môn đào tạo: Âm nhạc26
Môn đào tạo: Thực tập sư phạm 1
13Môn đào tạo: Giáo dục kỹ năng sống27
Môn đào tạo: Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
14Môn đào tạo: Kỹ năng giao tiếp
Khối kiến thức chuyên ngành
1Môn đào tạo: Lịch sử thế giới25
Môn đào tạo: Triết học phương Tây hiện đại
2Môn đào tạo: Lịch sử Việt Nam26
Môn đào tạo: Tác phẩm Kinh điển Triết học 1
3Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại27
Môn đào tạo: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam
4Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Trung Quốc cổ – trung đại28
Môn đào tạo: Phương pháp giảng dạy Triết học 2
5Môn đào tạo: Kinh tế chính trị Mác – Lênin29
Môn đào tạo: Thực tập sư phạm 1
6Môn đào tạo: Dân tộc học và chính sách dân tộc30
Môn đào tạo: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
7Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Ấn Độ cổ – trung đại31
Môn đào tạo: Sinh học cho Triết học
8Môn đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học32
Môn đào tạo: Tác phẩm Kinh điển Triết học 2
9Môn đào tạo: Logic học33
Môn đào tạo: Triết học trong các Khoa học tự nhiên
10Môn đào tạo: Xã hội học34
TMôn đào tạo: riết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn
11Môn đào tạo: Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ35
Môn đào tạo: Lịch sử phép biện chứng
12Môn đào tạo: Toán học cho Triết học36
Môn đào tạo: Logic học biện chứng
13Môn đào tạo: Lịch sử Triết học cổ điển Đức37
Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành
14Môn đào tạo: Kiến tập sư phạm38
Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành
15Môn đào tạo: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học39
Môn đào tạo: Tiếng Nga chuyên ngành GDCT
16Môn đào tạo: Pháp luật học40
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học I
17Môn đào tạo: Đạo đức học và giáo dục đạo đức41
Môn đào tạo: Triết học về môi trường và con người
18Môn đào tạo: Tôn giáo học42
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học II
19Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng, cận đại43
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học III
20Môn đào tạo: Vật lý học cho Triết học44
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học IV
21Môn đào tạo: Lịch sử Triết học Mác – Lênin45
Môn đào tạo: Các chuyên đề Triết học V
22Môn đào tạo: Phương pháp giảng dạy Triết học 146
Môn đào tạo: Thực tế chuyên môn ngành Sư phạm Triết học
23Môn đào tạo: Chính trị học47
Môn đào tạo: Thực tập sư phạm 2
24Môn đào tạo: Văn hóa học48
Môn đào tạo: Khoá luận tốt nghiệp

Danh sách tổ hợp khối thi vào ngành Triết học 

– Mã ngành đào tạo: 7229001

– Các tổ hợp thi xét tuyển như sau:

 • A00 Môn tổ hợp (Toán, Vật Lý, Hóa Học)
 • A01 Môn tổ hợp (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)
 • C00 Môn tổ hợp (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)
 • C03 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)
 • C19 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • D01 Môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D02 Môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga)
 • D03 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp)
 • D04 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung)
 • D05 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức)
 • D06 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật)
 • D14 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • D15 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • D78 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • D80 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga)
 • D81 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • D82 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • D83 Môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

*Xem thêm: Ngành Công tác xã hội là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng

Điểm chuẩn của ngành Triết học

Điểm chuẩn của ngành Triết học chỉ dao động từ 16 – 25 điểm tùy thuộc vào xét tuyển mỗi trường

Top 3 trường đào tạo ngành Triết học uy tín chất lượng
Top 3 trường đào tạo ngành Triết học uy tín chất lượng

Top 3 trường đào tạo ngành Triết học uy tín chất lượng

Nếu các bạn muốn theo học ngành Triết học thì có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường sau:

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn là một trong số các trường đại học thuộc thành viên của ĐHQG Hà Nội. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN có sứ mệnh chung đi đầu trong đào tạo nhiều nhân lực về chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá các tri thức về KHXH và nhân văn, phục vụ cho sự nghiệp về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc – Quốc tế.

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) là ngôi trường được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị định số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương ĐCS Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất của ba trường. Đến nay, trường trở thành trong số đào tạo khá nhiều ngành trong đó ngành Triết học cũng là một trong số đó…

 • Đại học Cần Thơ

 Trường Đại học Cần Thơ là nơi đào tạo nhiều ngành, trong đó có Ngành Chính trị – Pháp luật đào tạo cử nhân Chính trị học có khả năng giảng dạy, nghiên cứu chính trị và chính trị học trong và ngoài nước.

Người học được tiếp cận hệ thống tri thức với nền tảng lĩnh vực KHXH và nhân văn, đặc biệt là các tri thức khoa học chính trị như lịch sử về chính trị, tư tưởng chính trị HCM, thể chế chính trị TG đương đại, đảng chính trị, các xu hướng thời hiện đại, phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, quyết sách…

Ngành Triết học ra trường làm gì?
Ngành Triết học ra trường làm gì?

Ngành Triết học ra trường làm gì?

Sinh viên có thể lựa chọn các vị trí lĩnh vực dưới đây

 • Ngành Triết học tạo cơ hội cho bạn có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu về triết học, giải quyết vấn đề tôn giáo cho Đảng. Hoặc bạn cũng có thể tự mở một lớp thêm về chuyên ngành Triết học ở nhà.
 • Biên tập viên: Nơi làm việc tại cơ quan báo chí tạp chí truyền thông, biên tập các nội dung về chính trị, kinh tế, VHXH hay giáo dục với mọi báo ngành.
 • Nghiên cứu, biên dịch: làm việc trong ngành xuất bản, phát hành sách, văn thơ..
 • Hành chính văn phòng: Đối với những kỹ năng học được tại nhà trường, mọi người có thể đảm nhận trong việc phân tích thương lượng, đàm phán, lên kế hoạch hoạt động hoặc soạn thảo hợp đồng
 • Và nhiều lĩnh vực khác nữa…

Mức lương của ngành Triết học

 • Với sinh viên mới ra trường thì mức điểm chỉ từ 5 – 6tr/tháng
 • Với sinh viên kinh nghiệm lâu năm thì mức điểm từ trên 8tr/tháng

Những tố chất cần có với ngành Triết học

Bạ cần có những tố chất quan trọng

 • Ham mê chuyên sâu về ngành Triết học;
 • Có tính kiên trì, làm việc chăm chỉ ;
 • Có tính cẩn thận nghiêm khác trong công việc;
 • Tư duy nhạy bén;
 • Đầu óc linh hoạt, nhạy bén giải quyết vấn đề;
 • Có phẩm chất và lập trường vững vàng;
 • Năng động, nhiệt tình trong công tác;
 • Giao tiếp tốt, có thể truyền bá kiến thức tới mọi người;
 • Biết cách thuyết trình, giỏi ngoại ngữ
5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x