Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Tuyển sinh Trường Du lịch – Đại học Huế năm 2022

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Hiện nay, du lịch miền Trung đã và đang phát triển mạnh. Đây là mảnh đất đầy tiềm năng để phát triển du lịch, thu hút nhiều khách nội địa cũng như khách nước ngoài. Sự ra đời của Trường Du lịch – Đại học Huế với sứ mệnh là tạo ra nguồn nhân lực dồi dào để phát triển vùng miền.

Contents

GIỚI THIỆU Trường Du lịch – Đại học Huế

 • Tên trường: Trường Du lịch – Đại học Huế
 • Tên tiếng Anh: Hue University of Hopitality and Tourism (HUHT)
 • Mã trường: DHD
 • Loại trường: Công lập
 • Trực thuộc: Đại học Huế
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Ngắn hạn
 • Lĩnh vực: Du lịch
 • Địa chỉ: 22 – Lâm Hoằng – TP. Huế
 • Điện thoại: 0234 3828 493
 • Email: tuvantuyensinhdh@hueuni.edu.vn
 • Website: http://huht.hueuni.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDuLichDaiHocHueHUHT

Thông tin TUYỂN SINH NĂM 2022 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Trường Du lịch năm 2022 là 1.050 chỉ tiêu. Trong đó có 470 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục và Đào tạo của 04 ngành gồm: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; và 25 chỉ tiêu ngành Quản trị du lịch và khách sạn giảng dạy bằng tiếng Anh.

Phương thức tuyển sinhXét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ) và dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG DU LỊCH NĂM 2022

Tên trường: Trường Du lịch – Đại học Huế

Mã trường: DHD – Tổng chỉ tiêu: 1.050

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
dự kiến
Theo KQ học tập THPT Theo KQ thi TN THPT
TRƯỜNG DU LỊCH 420 630
1 Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Vật lý, Hóa học A00 30 45
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) 7810103 Toán, Vật lý, Hóa học A00 160 240
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
3 Quản trị khách sạn (*) 7810201 Toán, Vật lý, Hóa học A00 100 150
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
4 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (*) 7810202 Toán, Vật lý, Hóa học A00 40 60
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
5 Du lịch (*) 7810101 Toán, Vật lý, Hóa học A00 50 75
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
6 Du lịch điện tử  7810102 Toán, Vật lý, Hóa học A00 30 45
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
7 Quản trị du lịch và khách sạn (**)  7810104 Toán, Vật lý, Hóa học A00 10 15
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
(*) :  – Trong 125 chỉ tiêu của ngành Du lịch có 70 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT.

– Trong 100 chỉ tiêu của ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có 50 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT.

– Trong 400 chỉ tiêu của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có 200 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT.

– Trong 250 chỉ tiêu của ngành Quản trị khách sạn có 150 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT.

(**): Ngành Quản trị du lịch và khách sạn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

 

Trường Du lịch – Đại học Huế
Trường Du lịch – Đại học Huế

Năm 2021

1/ Các ngành tuyển sinh

Các ngành huấn luyện trường Du lịch – Đại học Huế tuyển sinh năm 2021 bao gồm:

 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 45
  • Học bạ: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách
 • Mã ngành: 7810103
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 240
  • Học bạ: 160
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10
 • Ngành Quản trị khách sạn
 • Mã ngành: 7810201
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 150
  • Học bạ: 100
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10
 • Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Mã ngành: 7810202
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 60
  • Học bạ: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10
 • Ngành Du lịch
 • Mã ngành: 7810101
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 75
  • Học bạ: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10
 • Ngành Du lịch điện tử
 • Mã ngành: 7810102
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 45
  • Học bạ: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D10
 • Ngành Quản trị du lịch và khách sạn
 • Mã ngành: 7810104
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 15
  • Học bạ: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10

2/ Tổ hợp môn xét tuyển

Các khối xét tuyển trường Du lịch – Đại học Huế năm 2021 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D10 (Toán, Địa, Anh)

3/ Phương thức xét tuyển

Trường Du lịch – Đại học Huế
Trường Du lịch – Đại học Huế

Trường Du lịch – Đại học Huế tuyển sinh đại học năm 2021 theo các phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Huế và quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT

Phương thức 2: Xét học bạ THPT

Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình phổ biến mỗi môn học (làm tròn tới 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ niên học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;

Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) >= 18 điểm.

Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có thể đăng ký xét tuyển vào Khoa Du lịch – ĐH Huế theo phương thức xét tuyển đó là xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT có điểm thi đạt ngưỡng xét tuyển đại học năm 2021 do Bộ GD&ĐT pháp luật đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các ngành của Khoa Du lịch Huế.

Xem thêm: Tuyển sinh Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng mới nhất năm 2021

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN Trường Du lịch – Đại học Huế qua các năm

Điểm chuẩn 2021

Điểm chuẩn 2018 – 2020

Ngành 2018 2019 2020
Quản trị kinh doanh 14.5 17.5 20
Du lịch 15 17 17.5
Du lịch điện tử 15.5 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5 18 18.5
Quản trị khách sạn 15.25 17.25 19
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15.25 17.5 18
Kinh tế 14.5
Quản trị du lịch và khách sạn 23

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x