Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 10 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 10

Các thừa số của 10 là các số phân chia ban đầu một cách đồng nhất. Các cặp thừa số của số 10 là các số nguyên, tạo ra số thực khi nhân lên. Ví dụ, khi chúng ta nhân 2 với 3, chúng ta nhận được 6, tức là 2 × 3 = 6. Ở đây, 2 và 3 là thừa số của 6. Tương tự, chúng ta có thể tìm thừa số của một số đã cho, tức là 10. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp thừa số để lấy thừa số của một số .Các yếu tố 10: 1, 2, 5 và 10

Trong phương pháp thừa số hóa, đầu tiên, coi số 1 và số 10 là thừa số của 10 và tiếp tục tìm các cặp bội khác của 10, cho kết quả là một số ban đầu. Để hiểu rõ về phương pháp này, bạn hãy đọc bài viết dưới đây để tìm ra thừa số của 10 theo từng cặp. Ngoài ra, lấy các thừa số nguyên tố của 10 với sự trợ giúp của phương pháp chia.

Làm thế nào để tìm thừa số của 10?

Thực hiện các bước sau để tìm thừa số của 10.

Bước 1: Đầu tiên, viết số 10

Bước 2: Tìm hai số có kết quả là 10 dưới phép nhân, nghĩa là 2 và 5, sao cho 2 × 5 = 10.

Bước 3: Chúng ta biết rằng 2 và 5 là các số nguyên tố chỉ có hai thừa số là một và chính là số đó.

Các hệ số của 2 = 2 × 1

Các thừa số của 5 = 5 x 1

Vì vậy, chúng ta không thể phân tích chúng hơn nữa.

Bước 4: Do đó, thừa số của 10 có thể được biểu thị là 10 = 2 × 5 × 1

Bước 5: Cuối cùng, viết ra tất cả các số duy nhất mà chúng ta có thể nhận được từ quá trình trên.

Yếu tố 10
1, 2, 5 và 10

Các yếu tố theo cặp của 10

Để tìm các thừa số của cặp 10, nhân hai số để được số ban đầu là 10. Ta có thể viết cả số nguyên dương và số nguyên âm thành từng cặp như hình dưới đây:

Các cặp tích cực Các cặp phủ định
1 × 10 = 10; (1, 10) (-1) × (-10) = 10; (-1, -10)
2 × 5 = 10; (2, 5) (-2) × (-5) = 10; (-2, -5)
5 × 2 = 10; (5, 2) (-5) × (-2) = 10; (-5, -2)
10 × 1 = 10; (10, 1) (-10) × (-1) = 10; (-10, -1)

Do đó, cặp hệ số dương của 10 là (1, 10), (2, 5), (5, 2) và (10, 1).

Các cặp hệ số âm của 10 là (-1, -10), (-2, -5), (-5, -2) và (-10, -1).

Yếu tố chính của 10

Như chúng ta đã biết, 10 là một số tổng hợp và nó có các thừa số nguyên tố. Bây giờ chúng ta hãy tìm các thừa số nguyên tố của 10.

  • Bước đầu tiên là chia số 10 với số nguyên tố nhỏ nhất, tức là 2.

10 ÷ 2 = 5

Bây giờ, chia 5 cho 2.

5 ÷ 2 = 2,5

Các thừa số phải là số nguyên, vì vậy 2 không thể là thừa số của 5. Do đó, tiếp tục với các số nguyên tố tiếp theo, tức là 3, 5

5 ÷ 3 = 1,6667

5 ÷ 5 = 1

  • Chúng tôi đã nhận được số 1 vào cuối quá trình phân chia; do đó, chúng tôi không thể tiến hành thêm.

Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 10 là 2 và 5, trong đó 2 và 5 là các số nguyên tố .

Thừa số nguyên tố của 10 là 2 × 5.

Dưới đây là một số thông tin quan trọng về các yếu tố của 10:

  • Số thừa số của 10 là 4.
  • Tổng tất cả các thừa số của 10 bằng 18.
  • Tích của tất cả các thừa số của 10 bằng bình phương của 10 hoặc 10 lần của 10.

Nhận các yếu tố của nhiều con số hơn ở đây

Yếu tố 12 Yếu tố 15 Yếu tố 16
Yếu tố 17 Yếu tố 18 Yếu tố 20
Yếu tố của 21 Yếu tố 23 Yếu tố của 24
Yếu tố 25 Yếu tố 27 Yếu tố 28

Câu hỏi thường gặp về Yếu tố 10 – Câu hỏi thường gặp

Tất cả các bội số của 10 là gì?

Các bội số của 10 bao gồm: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, v.v.,

Các thừa số nguyên tố của 10 là gì?

Các thừa số nguyên tố của 10 là 2 và 5.

Thừa số của một số là gì?

Thừa số là những số khi nhân với nhau để được một số khác. Một số có thể có hai hoặc nhiều yếu tố.

Tất cả các thừa số của 12 là gì?

Tất cả các thừa số của 12 là 1, 2, 3, 4, 6 và 12.

Các yếu tố của 100 là gì?

Các hệ số của 100 bao gồm 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 và 100.

10 và 100 có bao nhiêu thừa số?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x