Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 108 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 108

Các thừa số của 108 là các số được nhân theo từng cặp để tạo ra một số ban đầu. Ví dụ, các yếu tố của 108 có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Tương tự như vậy, cặp thừa số 108 cũng có thể được biểu diễn theo cặp tích cực cũng như tiêu cực. Ví dụ, cặp thừa số 108 có thể là (1, 108) hoặc (-1, -108). Nếu chúng ta nhân cặp thừa số âm, chẳng hạn như nhân với -1 và -108 sẽ cho kết quả là 108. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thừa số của 108 và cũng tìm hiểu về cặp thừa số âm và dương của 108, và các nguyên tố 108 và nhiều ví dụ giải quyết.Mục lục:

 • Các yếu tố của 108 là gì?
 • Yếu tố cặp của 108
 • Các yếu tố của 108 theo phương pháp phân chia
 • Số nguyên tố của 108
 • Các ví dụ đã giải quyết
 • Câu hỏi thường gặp

Các yếu tố của 108 là gì?

Các thừa số của 108 là các số chia 108 chính xác mà không để lại dư. Vì số 108 là một số tổng hợp chẵn nên nó có nhiều thừa số khác với 1 và 108. Do đó, các thừa số của 108 là 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108. Tương tự, các hệ số âm của 108 là -1, -2, -3, -4, -6, -9, -12, -18, -27, -36, -54 và -108.

Các hệ số 108: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108.

Thừa số nguyên tố của 108: 2 × 2 × 3 × 3 × 3 hoặc 2 2 × 3 3 .

Yếu tố cặp của 108

Một cặp số được nhân với nhau tạo ra số ban đầu 108 được gọi là các thừa số của cặp 108. Như đã thảo luận trước đó, các thừa số của cặp 108 có thể được biểu diễn ở dạng dương cũng như âm. Do đó, cặp nhân tố âm và dương của 108 được đưa ra dưới đây:

Các yếu tố cặp tích cực của 108:

Các yếu tố tích cực của 108 Các yếu tố cặp tích cực của 108
1 × 108 (1, 108)
2 × 54 (2, 54)
3 × 36 (3, 36)
4 × 27 (4, 27)
6 × 18 (6, 18)
9 × 12 (9, 12)

Các yếu tố cặp phủ định của 108:

Các yếu tố tiêu cực của 108 Các yếu tố cặp phủ định của 108
-1 × -108 (-1, -108)
-2 × -54 (-2, -54)
-3 × -36 (-3, -36)
-4 × -27 (-4, -27)
-6 × -18 (-6, -18)
-9 × -12 (-9, -12)

Các yếu tố của 108 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 108 được tìm thấy bằng cách chia 108 cho các số nguyên liên tiếp khác nhau. Nếu các số nguyên chia 108 chính xác và để dư 0 thì các số nguyên là thừa số của 108. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về cách tìm thừa số của 108 bằng phương pháp chia.

 • 108/1 = 108 (Hệ số = 1 và Phần còn lại = 0)
 • 108/2 = 54 (Hệ số = 2 và Phần còn lại = 0)
 • 108/3 = 36 (Thừa số = 3 và Phần dư = 0)
 • 108/4 = 27 (Hệ số = 4 và Phần dư = 0)
 • 108/6 = 18 (Hệ số = 6 và Phần dư = 0)
 • 108/9 = 12 (Thừa số = 9 và Phần dư = 0)
 • 108/12 = 9 (Hệ số = 12 và Phần dư = 0)
 • 108/18 = 6 (Hệ số = 18 và Phần còn lại = 0)
 • 108/27 = 4 (Hệ số = 27 và Phần còn lại = 0)
 • 108/36 = 3 (Thừa số = 36 và Phần dư = 0)
 • 108/54 = 2 (Thừa số = 54 và Phần dư = 0)
 • 108/108 = 1 (Hệ số = 108 và Phần còn lại = 0)

Nếu chúng ta chia 108 cho bất kỳ số nào khác với 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108, nó sẽ để lại một phần dư. Do đó, các thừa số của 108 là 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108.

Số nguyên tố của 108

Trong phép thừa số nguyên tố của 108, số 108 được viết là tích của các thừa số nguyên tố của nó. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách tìm thừa số nguyên tố của 108.

Bước 1: Viết ra thừa số cặp của 108, giả sử (1, 108)

Bước 2: Kiểm tra xem các số trong cặp thừa số là hợp số hay số nguyên tố.

Trong cặp thừa số (1, 108), để lại số 1 vì nó không thể được tính thêm nữa.

Bây giờ, chúng ta hãy lấy số khác 108. Vì số 108 là một số tổng hợp chẵn, nó có thể được chia nhỏ hơn nữa thành các thừa số nguyên tố của nó. Do đó, số 108 được viết là tích của 4 và 27.

Ngoài ra, 4 được tính thêm thừa số khi tích của 2 và 2 và 27 được tính thêm nữa là tích của 3, 3 và 3.

Do đó, 108 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3.

Do đó, thừa số nguyên tố của 108 là 2 × 2 × 3 × 3 × 3 hoặc 2 2 × 3 3 .

Tìm hiểu thêm về Yếu tố
Yếu tố 15 Yếu tố 12
Yếu tố 72 Yếu tố 48

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 108 và 107.

Giải pháp:

Các thừa số của 108 là 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108.

Các thừa số của 107 là 1 và 107.

Vì 107 là số nguyên tố, nên nhân tử chung của 108 và 107 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 108 và 109.

Giải pháp:

Các thừa số của 108 = 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108.

Thừa số của 109 = 1 và 109.

Vì 109 là số nguyên tố nên nhân tử chung của 108 và 109 chỉ là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 108 và 54.

Giải pháp: 

Các thừa số của 108 là 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108.

Các thừa số của 54 là 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 và 54.

Do đó, các thừa số chung của 108 và 54 là 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 và 54.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 108

Các yếu tố của 108 là gì?

Các thừa số của 108 là 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 và 108.

Phân tích số nguyên tố 108 là bao nhiêu?

Thừa số nguyên tố của 108 là 2 × 2 × 3 × 3 × 3 hoặc 2 2 × 3 3 .

Các cặp yếu tố dương của 108 là gì?

Các cặp yếu tố dương của 108 là (1, 108), (2, 54), (3, 36), (4, 27), (6, 18) và (9, 12).

Viết ra các cặp thừa số âm của 108.

Các cặp yếu tố tích cực của 108 là (-1, -108), (-2, -54), (-3, -36), (-4, -27), (-6, -18) và (-9 , -12).

27 có phải là thừa số của 108 không?

Đúng, 27 là thừa số của 108. Vì 27 chia cho 108 chính xác và để lại phần dư là 0, 27 là thừa số của 108.

Xem thêm: 
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x