Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 17 là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 17

Thừa số của 17 là số chia 17 chính xác mà không để lại dư. Vì 17 là một số nguyên tố nên nó chỉ có hai thừa số. Các cặp yếu tố của 17 có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, cặp hệ số 17 có thể là (1, 17) hoặc (-1, -17). Nếu chúng ta nhân cặp số âm, chẳng hạn như nhân với -1 và -17, nó sẽ được kết quả là số ban đầu 17. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu các thừa số của 17, cặp thừa số và các thừa số nguyên tố của 17 bằng cách sử dụng phương pháp thừa số hóa và nhiều ví dụ đã giải.Mục lục:

  • Các yếu tố của 17 là gì?
  • Yếu tố cặp của 17
  • Các yếu tố của 17 theo phương pháp phân chia
  • Số nguyên tố của 17
  • Các ví dụ đã giải quyết
  • Câu hỏi thường gặp

Các yếu tố của 17 là gì?

Các số chia hết cho 17 và dư 0 thì các số đó là thừa số của 17. Nói cách khác, nếu nhân hai số với nhau và cho kết quả là 17 thì các số đó là thừa số của 17. Vì 17 là số nguyên tố. số , nó chỉ có hai yếu tố, chẳng hạn như 1 và số chính nó. Do đó, các thừa số của 17 là 1 và 17.

Hệ số 17: 1 và 17.

Số nguyên tố của 17: 17 hoặc 17 1 .

Yếu tố cặp của 17

Một cặp số được nhân với nhau và tạo ra 17 thì được gọi là thừa số cặp của 17. Chúng ta biết rằng 17 là một số nguyên tố và nó có một thừa số cặp dương và một thừa số cặp âm. Các cặp yếu tố tích cực và tiêu cực của 17 được đưa ra dưới đây:

Yếu tố cặp tích cực của 17:

Các yếu tố tích cực của 17 Các yếu tố cặp tích cực của 17
1 × 17 (1, 17)

Yếu tố cặp phủ định của 17:

Các yếu tố tiêu cực của 17 Các yếu tố của cặp phủ định của 17
-1 × -17 (-1, -17)

Do đó, cặp thừa số âm và dương của 17 lần lượt là (1, 17) và (-1, -17).

Các yếu tố của 17 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 17 được tìm thấy bằng cách chia 17 cho các số nguyên khác nhau. Nếu các số nguyên chia hết cho 17 mà không để lại phần dư nào thì các số nguyên đó chính là thừa số của 17. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách tìm thừa số của 17 bằng phương pháp chia.

Bây giờ, hãy bắt đầu chia 17 cho 1 và tiếp tục với các số nguyên khác.

  • 17/1 = 17 (Hệ số là 1 và Phần còn lại là 0)
  • 17/17 = 1 (Hệ số là 17 và Phần còn lại là 0)

Nếu chúng ta chia 17 cho bất kỳ số nào khác 1 và 17, nó sẽ để lại giá trị còn lại. Do đó, các thừa số của 17 là 1 và 17.

Số nguyên tố của 17

Trong phép thừa số nguyên tố của 17, số 17 được viết là tích của các thừa số nguyên tố của nó. Do đó, quá trình tìm các thừa số nguyên tố của 17 được đưa ra dưới đây.

Bây giờ, lấy cặp hệ số 17, giả sử (1, 17)

Bây giờ, hãy kiểm tra xem các số trong các thừa số của cặp là số nguyên tố hay hợp số . Nếu một số là số nguyên tố, hãy giữ nguyên số đó. Trong trường hợp, nếu các số trong cặp thừa số là hợp số, hãy tách các số đó thành các thừa số nguyên tố của chúng và viết các số đó dưới dạng tích các thừa số nguyên tố của nó.

Chúng ta biết rằng số 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số và do đó nó không thể phân chia thêm nữa.

Bây giờ, lấy số khác 17, cũng là một số nguyên tố.

Do đó, 17 được viết là tích của 1 và 17.

(tức là) 17 = 1 × 17.

Do đó, thừa số nguyên tố của 17 là 17 hoặc 17 1 .

Tìm hiểu thêm về Yếu tố
Yếu tố 15 Yếu tố 12
Yếu tố 72 Yếu tố 48

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 17 và 16.

Giải pháp:

Các thừa số của 17 là 1 và 17.

Các thừa số của 16 là 1, 2, 4, 8 và 16.

Do đó, thừa số chung của 17 và 16 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 17 và 18.

Giải pháp:

Hệ số 17 = 1 và 17

Các thừa số của 18 = 1, 2, 3, 6, 9 và 18.

Vì 17 là một số nguyên tố nên thừa số chung của 17 và 18 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 17 và 11.

Giải pháp:

Các thừa số của 17 là 1 và 17.

Các thừa số của 11 là 1 và 11.

Vì cả hai số 17 và 11 đều là số nguyên tố nên nhân tử chung của 17 và 11 là 1.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 17

Các yếu tố của 17 là gì?

Các thừa số của 17 là 1 và 17, vì 17 là một số nguyên tố.

Số nguyên tố của 17 là gì?

Thừa số nguyên tố của 17 là 17 1 .

Các cặp yếu tố tích cực và tiêu cực của 17 là gì?

Cặp hệ số âm và dương của 17 lần lượt là (1, 17) và (-1, -17).

Tổng các thừa số của 17 là gì?

Tổng các thừa số của 17 là 18. Ta biết rằng các thừa số của 17 là 1 và 17.
Do đó, tổng các thừa số của 17 = 1 + 17 = 18.

7 có phải là hệ số 17 không?

Không, 7 không phải là thừa số của 17. Vì 17 là số nguyên tố nên nó chỉ có hai như 1 và 17.

Xem thêm: 

Tỷ lệ – Giải thích & ví dụ đơn giản nhất cho người mới

Những thông tin cần biết về vectơ vị trí

Cách giải phương trình vectơ chuẩn theo quy định

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x