Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 27 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 27

Các thừa số của 27 là các số, sẽ cho ra số 27 khi nhân với nhau thành một cặp hai. Các yếu tố theo cặp của số 27 là các số nguyên có thể là số dương và số âm nhưng không phải là phân số hoặc số thập phân. Ví dụ, các thừa số của 3 là 1 & 3 và -1 & -3. Khi chúng ta nhân hai thừa số âm thì được số dương, chẳng hạn như nhân với -1 và -3, ta được số 3. Như vậy, chúng ta có thể coi cả hai thừa số dương và âm là 3. Để tìm thừa số của một số 27 , chúng tôi sử dụng phương pháp thừa số hóa. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thừa số của 27 và các cặp thừa số và thừa số nguyên tố của 27 bằng phương pháp thừa số nguyên tố với nhiều ví dụ đã giải.

Các yếu tố của 27 là gì?

Các thừa số của 27 là các số chia 27 chính xác mà không để lại bất kỳ phần dư nào. Nói cách khác, thừa số của 27 là các số được nhân thành từng cặp để tạo ra số 27. Vì số 27 là một số tổng hợp nên nó có nhiều thừa số khác với một và 27. Như vậy, các thừa số của 27 là 1, 3, 7 và 27.

Các hệ số 27: 1, 3, 9 và 27.

Số nguyên tố của 27: 3 × 3 × 3 hoặc 3 3

Các yếu tố theo cặp của 27

Các thừa số của cặp 27 là các số, được nhân với nhau để được số 27. Các thừa số của cặp 27 có thể là dương hoặc âm. Do đó, các cặp nhân tố âm và dương được đưa ra dưới đây:

Các yếu tố cặp tích cực của 27:

Các yếu tố tích cực của 27 Các yếu tố cặp tích cực của 27
1 × 27 (1, 27)
3 × 9 (3, 9)

Các yếu tố của cặp phủ định của 27:

Các yếu tố tiêu cực của 27 Các yếu tố của cặp phủ định của 27
-1 × -27 (-1, -27)
-3 × -9 (-3, -9)

Làm thế nào để tìm thừa số của 27?

Các bước để tìm các yếu tố là:

  • Đầu tiên, hãy viết số 27 vào sổ tay của bạn.
  • Tìm hai số mà trong phép nhân cho 27, chẳng hạn như 3 và 9, chẳng hạn như 3 × 9 = 27.
  • Ta biết 3 là số nguyên tố chỉ có hai thừa số là 1 và chính số đó. Vì vậy, chúng ta không thể phân tích nó thêm nữa. (tức là) 3 = 1 × 3
  • Nhưng 9 không phải là số nguyên tố và có thể được phân tích thêm. (tức là) 9 = 3 × 3 × 1
  • Do đó, thừa số hóa 27 cho chúng ta, 1 × 3 × 3 × 3.
  • Viết ra tất cả các số duy nhất có được ở đây.

Số nguyên tố của 27

Con số 27 là một con số tổng hợp. Bây giờ chúng ta hãy tìm thừa số nguyên tố của 27.

  • Bước đầu tiên là chia số 27 với số nguyên tố nhỏ nhất, tức là 2.

27 ÷ 2 = 13,5

Tuy nhiên, thừa số không thể là một phân số, do đó, 2 không phải là thừa số nguyên tố của 27.

  • Bây giờ, hãy chuyển sang các số nguyên tố tiếp theo, tức là 3, 5, 7, v.v.

27 ÷ 3 = 9, 3 là thừa số nguyên tố của 27

  • Một lần nữa, chia 9 cho 3.

9 ÷ 3 = 3

Vì vậy, 3 lại là thừa số nguyên tố của 27.

  • Một lần nữa chia 3 cho 3 chúng ta nhận được,

3 ÷ 3 = 1

Chúng tôi đã nhận được 1 ở cuối và xa hơn, chúng tôi không thể tiếp tục với phương pháp phân chia. Vì vậy, thừa số nguyên tố của 27 là 3 × 3 × 3 hoặc 3 3 , trong đó 3 là một số nguyên tố .

 

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 27 và 26.

Giải pháp:

Các hệ số của 27 là 1, 3, 9 và 27.

Các thừa số của 26 là 1, 2, 13 và 26.

Do đó, thừa số chung của 27 và 26 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 27 và 28.

Giải pháp:

Các thừa số của 27 = 1, 3, 9 và 27.

Các hệ số 28 = 1, 2, 4, 7, 14 và 28

Do đó, thừa số chung của 27 và 28 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 27 và 20.

Giải pháp:

Các hệ số của 27 là 1, 3, 9 và 27.

Các hệ số của 20 là 1, 2, 4, 5, 10 và 20.

Do đó, thừa số chung của 27 và 20 là 1.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 27

Các yếu tố của 27 là gì?

Các thừa số của 27 là 1, 3, 9 và 27. Vì số 27 là một số tổng hợp nên nó có nhiều thừa số khác với 1 và 27.

Công thức hóa thừa số nguyên tố của 27 là gì?

Thừa số nguyên tố của 27 là 3 × 3 × 3 hoặc 3 3 .

Các cặp yếu tố tích cực của 27 là gì?

Các cặp yếu tố tích cực của 27 là (1, 27) và (3, 9).

Các cặp yếu tố âm của 27 là gì?

Các cặp hệ số âm của 27 là (-1, -27) và (-3, -9).

9 có phải là hệ số của 27 không?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x