Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 42 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 42

Thừa số của số 42 là cặp số mà khi nhân với nhau sẽ cho ra số ban đầu. Có các số tổng hợp khác như 48, 60, 70, 420, 36, 45, 30, v.v. mà thừa số và thừa số nguyên tố của chúng có thể được xác định. Chúng ta có thể tìm thừa số của một số 42 bằng một phương pháp rất đơn giản và dễ dàng. Nó liên quan đến việc nhân một cặp số để nhận được một số khác. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thừa số của 42, các cặp thừa số và thừa số nguyên tố của 42 bằng phương pháp thừa số nguyên tố với nhiều ví dụ đã giải.

Các yếu tố của 42 là gì?

Các thừa số của 42 là các số chia 42 chính xác không có dư. Vì số 42 là một số tổng hợp, nó có nhiều yếu tố khác ngoài một và chính con số đó. Các thừa số của 42 có thể dương hoặc âm, nhưng nó không thể ở dạng thập phân hoặc phân số. Do đó, các thừa số của 42 là 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 và 42.

Các hệ số 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 và 42.

Số nguyên tố của 42: 2 × 3 × 7

Yếu tố cặp của 42

Chúng ta có thể tìm thừa số theo từng cặp cho 42, bằng cách nhân hai số với nhau để được kết quả là 42. Điều này có thể được thực hiện như sau:

1 × 42 = 42

2 × 21 = 42

3 × 14 = 42

6 × 7 = 42

Do đó, các thừa  số của 42 trong các cặp là (1, 42), (2, 21), (3, 14) và (6, 7).

Số nguyên tố của 42

Con số 42 là một con số tổng hợp. Bây giờ chúng ta hãy tìm các thừa số nguyên tố của 42.

  • Bước đầu tiên là chia số 42 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, tức là 2.

42 ÷ 2 = 21

  • Bây giờ, hãy kiểm tra xem 21 có thể chia hết cho 2 hay không.

21 ÷ 2 = 10,5

Nhưng, một thừa số không thể là một phân số. Do đó, chúng ta sẽ chuyển sang số nguyên tố tiếp theo, đó là 3.

  • Bây giờ, chia 21 cho 3 chúng ta được,

21 ÷ 3 = 7

  • Một lần nữa, chia 7 cho 3 sẽ cho một số phân số. Do đó, đang xét đến số nguyên tố tiếp theo, 5.

21 ÷ 5 = 4,2, lại là một số dạng phân số.

Vậy số nguyên tố tiếp theo là 7.

7 ÷ 7 = 1

  • Chúng tôi đã nhận được 1 ở cuối và hơn nữa, chúng tôi không thể tiếp tục với phương pháp chia, vì chúng tôi biết bội số của 1 chỉ là 1. Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 42 là 2 × 3 × 7 , trong đó 2, 3 và 7 là các số nguyên tố .

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 42 và 41.

Giải pháp:

Các hệ số của 42 là 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 và 42.

Các thừa số của 41 là 1 và 41.

Vì số 41 là số nguyên tố, nên nhân tử chung của 42 và 41 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 42 và 43.

Giải pháp:

Các thừa số của 42 = 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 và 42.

Các thừa số của 43 = 1 và 43.

Như vậy, thừa số chung của 42 và 43 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 42 và 44.

Giải pháp:

Các hệ số của 42 là 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 và 42.

Các thừa số của 44 là 1, 2, 4, 11, 22, 44.

Do đó, các thừa số chung của 42 và 44 là 1 và 2.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 42

Các yếu tố của 42 là gì?

Các hệ số của 42 là 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 và 42.

Số nguyên tố của 42 là bao nhiêu?

Thừa số nguyên tố của 42 là 2 × 3 × 7.

Viết ra các cặp thừa số dương của 42.

Các cặp yếu tố tích cực của 42 là (1, 42), (2, 21), (3, 14) và (6, 7).

Các cặp yếu tố âm của 42 là gì?

Các cặp yếu tố âm của 42 là (-1, -42), (-2, -21), (-3, -14) và (-6, -7).

21 có phải là hệ số của 42 không?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x