Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 6 là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 6

Yếu tố là những con số, có thể chia đều số ban đầu. Ngoài ra, khi hai số nguyên được nhân với nhau để nhận được kết quả là 6 , thì chúng được gọi là các thừa số cặp của số được tạo ra. Hãy xem xét một ví dụ, các cặp thừa số của 6 được viết là (1, 6 ) và (-1, – 6 ). Khi chúng ta nhân cặp thừa số âm, kết quả sẽ cho ra số ban đầu, chẳng hạn như nhân -1 × – 6 , thì chúng ta nhận được số 6 . Như vậy, chúng ta có thể xem xét cả cặp yếu tố âm và dương là 6 . Các cặp thừa số của số 6 là các số nguyên có thể là số dương hoặc số âm nhưng không phải là số thập phân hoặc số thập phân.

Để tìm thừa số của một số , 6, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thừa số hóa. Trong phương pháp thừa số hóa, đầu tiên lấy các số, 1 và 6 làm thừa số của 6 và tiến hành tìm các cặp bội khác của 6 để cho kết quả là một số ban đầu. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, hãy đọc bài viết dưới đây để tìm thừa số 6 theo từng cặp và cũng như phương pháp chia để tìm ra thừa số nguyên tố của 6 được thảo luận.

Yếu tố của 6 là gì?

Các thừa số của 6 là số chia 6 chính xác không bỏ dư. Nói cách khác, thừa số của 6 là các số được nhân theo từng cặp để tạo ra số ban đầu là 6. Vì 6 là một số tổng hợp chẵn nên nó có nhiều thừa số khác với 1 và 6. Do đó, các thừa số của 6 là 1, 2, 3 và 6. Tương tự, các cặp thừa số âm của 6 là -1, -2, -3 và -6.

Các hệ số 6: 1, 2, 3 và 6.

Thừa số nguyên tố của 6: 2 × 3 hoặc 2 1 × 3 1 .

Yếu tố cặp của 6

Để tìm thừa số cặp của 6, nhân hai số trong một cặp để được số ban đầu là 6, các số như sau:

số như sau:

Yếu tố cặp tích cực của 6:

Yếu tố tích cực của 6 Yếu tố cặp tích cực của 6
1 × 6 (1, 6)
2 × 3 (2, 3)

Do đó, cặp hệ số dương của 6 là (1, 6) và (2, 3).

Tương tự,  cặp hệ số âm của 6 được đưa ra dưới đây :

Yếu tố cặp phủ định của 6:

Yếu tố tiêu cực của 6 Yếu tố cặp phủ định của 6
-1 × -6 (-1, -6)
-2 × -3 (-2, -3)

Do đó, cặp hệ số âm của 6 là (-1, -6) và (-2, – 3).

Yếu tố 6 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 6 có thể được tìm thấy bằng cách chia 6 cho các số nguyên khác nhau. Nếu các số nguyên chia chính xác cho 6 và dư 0 thì các số nguyên đó là thừa số của 6. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách tìm thừa số của 6 bằng phương pháp chia.

  • 6/1 = 6 (Hệ số là 1 và Phần còn lại là 0)
  • 6/2 = 3 (Hệ số là 2 và Phần còn lại là 0)
  • 6/3 = 2 (Hệ số là 3 và Phần dư là 0)
  • 6/6 = 1 (Hệ số là 6 và Phần còn lại là 0)

Nếu chúng ta chia số 6 cho bất kỳ số nào khác với 1, 2, 3 và 6, thì nó sẽ dư. Do đó, các thừa số của 6 là 1, 2, 3 và 6.

Thừa số nguyên tố của 6

Số 6 là một hợp số và nó phải có các thừa số nguyên tố. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để tính các thừa số nguyên tố của 6.

Bước 1: Bước đầu tiên là chia số 6 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, chẳng hạn như 2.

6 ÷ 2 = 3

Bước 2 : Một lần nữa nếu bạn chia 3 cho 2, bạn sẽ nhận được giá trị phân số. Vì vậy, tiếp tục với số nguyên tố tiếp theo nói 3.

3 ÷ 3 = 1

Cuối cùng, bạn đã nhận được số 1 khi kết thúc quá trình phân chia. Vì vậy, chúng tôi không thể tiến xa hơn. Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 6 được viết là 2 × 3 , trong đó 2 và 3 là các số nguyên tố .

Có thể tìm chính xác số thừa số với sự trợ giúp của phân tích thừa số nguyên tố. Thừa số nguyên tố của 6 là 2 x 3. Số mũ trong thừa số nguyên tố là 1 và 1. Khi bạn cộng số 1 với số mũ, nó trở thành (1 + 1) (1 + 1) = 2 x 2 = 4 . Do đó, số 6 có đủ 4 yếu tố.

Liên kết liên quan đến các yếu tố
Yếu tố 15 Hệ số 36
Yếu tố 48 Yếu tố 18
Yếu tố của 24 Yếu tố 25

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 6 và 5.

Giải pháp:

Các thừa số của 6 là 1, 2, 3 và 6.

Các thừa số của 5 là 1 và 5.

Vì 5 là số nguyên tố nên nhân tử chung của 6 và 5 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 6 và 7.

Giải pháp:

Các thừa số của 6 = 1, 2, 3 và 6.

Các thừa số của 7 = 1 và 7.

Thừa số chung của 6 và 7 chỉ là 1 vì 7 là số nguyên tố.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 6 và 12.

Giải pháp:

Các thừa số của 6 là 1, 2, 3 và 6.

Các thừa số của 12 là 1, 2, 3, 4, 6 và 12.

Do đó, các thừa số chung của 6 và 12 là 1, 2, 3 và 6.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố 6

Các yếu tố của 6 là gì?

Các thừa số của 6 là 1, 2, 3 và 6.

Phân tích số nguyên tố của 6 là gì?

Thừa số nguyên tố của 6 là 2 × 3.

Các cặp yếu tố âm và dương của 6 là gì?

Cặp yếu tố dương của 6 là (1, 6) và (2, 3)
Cặp yếu tố âm của 6 là (-1, -6) và (-2, -3).

Tổng các thừa số của 6 là bao nhiêu?

Tổng các thừa số của 6 là 12. Ta biết rằng các thừa số của 6 là 1, 2, 3 và 6.
Do đó, tổng các thừa số của 6 là 1 + 2 + 3 + 6 là 12.

3 có phải là thừa số của 6 không?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x