Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố chung lớn nhất là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố chung lớn nhất

Trong Toán học, thừa số là một số khi nhân với các số khác để được các số mong muốn. Số kết quả còn được gọi là thừa số. Thông thường, các con số có thể được tính thành các kết hợp khác nhau. Các thừa số có thể dễ dàng tìm ra nếu bạn đã quen thuộc với các bảng cửu chương . Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về yếu tố chung lớn nhất và cách tìm GCF với các ví dụ.

Yếu tố chung lớn nhất là gì?

Số lớn nhất, là thừa số của hai hoặc nhiều số được gọi là Hệ số  chung lớn nhất (GCF). Nó là số lớn nhất (thừa số) chia chúng dẫn đến một số tự nhiên.  Khi tất cả các yếu tố của con số được tìm thấy, sẽ có ít yếu tố chung trong cả hai yếu tố đó. Số lớn nhất tìm được trong các thừa số chung được gọi là nhân tử chung lớn nhất. GCF còn được gọi là Yếu tố chung cao nhất (HCF)

Chúng ta hãy xem xét ví dụ dưới đây:

Yếu tố chung lớn nhất (GCF)

Ví dụ – GCF của 18, 21 là 3. Vì các thừa số của số 18 và 21 là:

Hệ số 18 =  × 9  = × × 3

Hệ số của 21 =  × 7

Ở đây, số 3 là phổ biến trong cả hai yếu tố của con số. Do đó, hệ số chung lớn nhất của 18 và 21 là 3.

Tương tự, GCF của 10, 15 và 25 là 5.

Làm thế nào để tìm ra nhân tố chung lớn nhất?

Nếu chúng ta phải tìm ra GCF của hai số, trước tiên chúng ta sẽ liệt kê các thừa số nguyên tố của mỗi số. Bội số chung của cả hai số dẫn đến GCF. Nếu không có thừa số nguyên tố chung thì thừa số chung lớn nhất là 1.

Tìm GCF của một tập số nhất định có thể dễ dàng. Tuy nhiên, cần tuân theo một số bước để có được GCF chính xác. Để tìm thừa số chung lớn nhất của hai số đã cho, bạn cần tìm tất cả các thừa số của cả hai số đó rồi xác định nhân tử chung.

Tìm ra GCF của 18 và 24

Hệ số nguyên tố 18 –  × × 3

Các thừa số nguyên tố của 24 – × × × 3

Chúng có các yếu tố 2 và 3 chung nên GCF của 18 và 24 là  × 3  = 6

GCF và LCM

Thừa số chung lớn nhất của hai hoặc nhiều số được định nghĩa là số lớn nhất là một thừa số của tất cả các số.

Ít phổ biến nhất Nhiều của hai hoặc nhiều số là số nhỏ nhất (khác 0) là bội của tất cả các số.

Bao thanh toán Yếu tố chung lớn nhất

Phương pháp thừa số được sử dụng để liệt kê tất cả các thừa số nguyên tố và bạn có thể dễ dàng tìm ra LCM và GCF. Các thừa số thường là các số mà chúng ta nhân với nhau để được một số khác.

Ví dụ – Thừa số của 12 là 1,2,3,4,6 và 12 vì  × 6  = 12,  × 3  = 12 hoặc  × 12  = 12. Sau khi tìm ra thừa số của hai số, chúng ta cần khoanh tròn tất cả các số xuất hiện trong cả danh sách.

Ví dụ về yếu tố chung lớn nhất

Ví dụ 1:

Tìm công bội lớn nhất của 18 và 24.

Giải pháp:

Đầu tiên liệt kê tất cả các thừa số của các số đã cho.

Hệ số 18 = 1, 2, 3, 6, 9 và 18

Các thừa số của 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 và 24

Hệ số chung lớn nhất của 18 và 24 là 6.

Như vậy GCF là 6.

Ví dụ 2:

Tìm GCF của 8, 18,28 và 48.

Giải pháp:

Các yếu tố như sau-

Các thừa số của 8 = 1, 2, 4, 8

Hệ số 18 = 1, 2, 3, 6, 9, 18

Các hệ số 28 = 1, 2, 4, 7, 14, 28

Các thừa số của 48 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

Thừa số chung lớn nhất của 8, 18, 28, 48 là 2. Vì thừa số 1 và 2 được tìm thấy tất cả các thừa số của các số. Trong hai số này, số 2 là số lớn nhất. Do đó, GCF của những con số này là 2.

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x