Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố của 48 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố của 48

Thừa số 48 là những con số sinh ra số ban đầu khi nhân với nhau theo từng cặp hoặc chúng ta có thể nói, những con số chia hết cho 48, để lại số 0 là thừa số của nó. Các yếu tố của 48 có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, các thừa số của 48 có thể là (1, 48) hoặc (-1, -48). Nếu chúng ta nhân cặp thừa số âm, chẳng hạn như nhân với -1 và -48, nó sẽ được kết quả ban đầu là số 48. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu các thừa số của 48 và các cặp thừa số và các thừa số nguyên tố của 48 bằng cách sử dụng thừa số nguyên tố phương pháp với nhiều ví dụ được giải quyết. Yếu tố 48

Các yếu tố của 48 là gì?

Các thừa số của 48 là các số chia 48 chính xác mà không để lại bất kỳ phần dư nào. Nói cách khác, các thừa số của 48 là các số được nhân theo từng cặp để tạo ra một số ban đầu. Vì 48 là hợp số chẵn nên 48 có nhiều thừa số khác với 1 và 48. Như vậy, các thừa số của 48 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48.

Các hệ số 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48.

Số nguyên tố của 48: 2 × 2 × 2 × 2 × 3 hoặc 2 4 × 3.

Yếu tố cặp của 48

Các thừa số của cặp 48 là các số mà các cặp số được nhân với nhau để tạo ra một số ban đầu 48. Như đã phân tích ở trên, các thừa số của cặp 48 cũng có thể là số dương hoặc số âm. Do đó, cặp nhân tố âm và dương của 48 được đưa ra dưới đây:

Các yếu tố cặp tích cực của 48:

Các yếu tố tích cực của 48 Các yếu tố cặp tích cực của 48
1 × 48 (1, 48)
2 × 24 (2, 24)
3 × 16 (3, 16)
4 × 12 (4, 12)
6 × 8 (6, 8)

Các yếu tố của cặp phủ định của 48:

Các yếu tố tiêu cực của 48 Các yếu tố của cặp phủ định của 48
-1 × -48 (-1, -48)
-2 × -24 (-2, -24)
-3 × -16 (-3, -16)
-4 × -12 (-4, -12)
-6 × -8 (-6, -8)

Các yếu tố của 48 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 48 có thể được tìm thấy bằng cách chia 48 cho các số nguyên liên tiếp khác nhau. Nếu số nguyên chia chính xác cho 48 và lấy dư 0 thì các số nguyên là thừa số của 48. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách tìm thừa số của phương pháp chia.

   • 48/1 = 48 (Yếu tố 1 và Phần còn lại = 0)
   • 48/2 = 24 (Yếu tố 2 và Phần còn lại = 0)
   • 48/3 = 16 (Yếu tố 3 và Phần còn lại = 0)
   • 48/4 = 12 (Yếu tố 4 và Phần còn lại = 0)
   • 48/6 = 8 (Yếu tố 6 và Phần còn lại = 0)
   • 48/8 = 6 (Hệ số = 8 và Phần còn lại = 0)
   • 48/12 = 4 (Hệ số = 12 và Phần dư = 0)
   • 48/16 = 3 (Hệ số = 16 và Phần còn lại = 0)
   • 48/24 = 2 (Hệ số = 24 và Phần còn lại = 0)
   • 48/48 = 1 (Hệ số = 48 và Phần còn lại = 0)

Như vậy, các thừa số của 48 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48.

Nếu chúng ta chia 48 cho bất kỳ số nào khác với 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48, nó sẽ để lại một phần dư và do đó, chúng không phải là thừa số của 48.

Số nguyên tố của 48

Con số 48 là một con số tổng hợp. Bây giờ chúng ta hãy tìm thừa số chính của nó.

   • Bước đầu tiên là chia số 48 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, tức là 2.

48 ÷ 2 = 24

   • Bây giờ, hãy kiểm tra xem 24 có thể chia hết cho 2 hay không.

24 ÷ 2 = 12

12 ÷ 2 = 6

6 ÷ 2 = 3

   • Như 3 không thể chia cho 2 vì thừa số là số nguyên chứ không phải phân số.
   • Do đó, chúng ta cần chia 3 cho 3 chính nó, vì 3 là số nguyên tố tiếp theo.

3 ÷ 3 = 1

   • Chúng tôi đã nhận được 1 ở cuối và xa hơn, chúng tôi không thể tiếp tục với phương pháp phân chia. Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 48 là 2 × 2 × 2 × 2 × 3 hoặc chúng ta cũng có thể viết chúng là 2 4 × 3, trong đó 2 và 3 đều là số nguyên tố .
Liên kết liên quan đến các yếu tố
Yếu tố của 24 Hệ số 36
Yếu tố 18 Yếu tố 12

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 48 và 47.

Giải pháp:

Các hệ số của 48 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48.

Các thừa số của 47 là 1 và 47.

Vì 47 là một số nguyên tố nên nhân tử chung của 47 và 48 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 48 và 49.

Giải pháp:

Các thừa số của 48 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48.

Các thừa số của 49 = 1, 7 và 49.

Do đó, thừa số chung của 48 và 49 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 48 và 24.

Giải pháp:

Các hệ số của 48 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48.

Các thừa số của 24 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 và 24.

Do đó, các thừa số chung của 48 và 24 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 và 24

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 48

Các yếu tố của 48 là gì?

Các hệ số của 48 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 và 48.

Số nguyên tố của 48 là bao nhiêu?

Thừa số nguyên tố của 48 là 2 × 2 × 2 × 2 × 3 hoặc 2 4 × 3.

Viết ra các cặp thừa số dương của 48?

Các cặp yếu tố tích cực của 48 là (1, 48), (2, 24), (3, 16), (4, 12) và (6, 8).

Các cặp yếu tố âm của 48 là gì?

Các cặp yếu tố phủ định của 48 là (-1, -48), (-2, -24), (-3, -16), (-4, -12) và (-6, -8).

24 có phải là thừa số của 48 không?

Đúng, 24 là thừa số của 48. Nếu 48 chia cho 24 thì nó dư 0 và do đó 24 là thừa số của 48.

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x