Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Khoa học môi trường là gì? top 3 trường uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Với môi trường con người ngày nay đang được con người trú trọng và quan tâm nhiều hơn . Để giúp bạn hiểu rõ hơn, bài viết dưới đây giới thiệu những thông tin chung của ngành Khoa học môi Trường này nhe .

Ngành Khoa học môi trường là gì
Ngành Khoa học môi trường là gì

Contents

Ngành Khoa học môi trường là gì

 • Khoa học môi trường (Environmental Science) là ngành nghiên cứu nguồn gốc, các phản ứng, chuyển hóa các chất trong môi trường nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động con người lên môi trường như đất, nước, sinh vật, thực vật,… Mục đích duy nhất của ngành này là bảo vệ và cải thiện môi trường sống của con người trên Trái đất.
 • Ngành Khoa học môi trường tập trung mối quan hệ và tương tác liên kết giữa con người với thế giới sinh vật và môi trường vật lý xung quanh. Với đối tượng nghiên cứu cụ thể của khoa học môi trường là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội giống như môi trường nhân tạo trong mối quan hệ tương đương giữa sinh vật và con người. Từ điều đó, chúng ta sẽ có những kế hoạch phân tích môi trường dễ dàng hơn .
 • Chương trình đào tạovề ngành Khoa học môi trường sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cao cấp về khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ,… Đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường, các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về môi trường. Với ngành này, sinh viên sẽ nắm được cách đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các hoạt động kinh tế xã hội, quy hoạch môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường.

Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Khoa học môi trường trong bảng dưới đây.

I Kiến thức chung (không tính các môn học từ số 10 đến số 12)
2 Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 1 , 2
3 Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Môn học: Tin học Cơ sở 1
6 Môn học: Tin học CS 3
7 Môn học: Tiếng Anh A1
8 Môn học: Tiếng Anh A2
9 Môn học: Tiếng Anh B1
10 Môn học: Giáo dục thể chất
11 Môn học: Giáo dục quốc phòng
12 Môn học: Kỹ năng mềm
II Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
13 Môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam
14 Môn học: Khoa học Trái đất và sự sống
III Khối kiến thức chung của khối ngành
15 Môn học: Đại số tuyến tính
16 Môn học: Giải tích 1
17 Môn học: Giải tích 2
18 Môn học: Xác suất thống kê
19 Môn học: Cơ -Nhiệt
20 Môn học: Điện- Quang
21 Môn học: Hóa học đại cương
22 Môn học: Hóa học hữu cơ
23 Môn học: Hóa học phân tích
IV Khối kiến thức chung của nhóm ngành
IV.1 Bắt buộc
24 Môn học: Sinh học đại cương
25 Môn học: Tài nguyên thiên nhiên
26 Môn học: Khoa học môi trường đại cương
27 Môn học: Cơ sở môi trường đất, nước, không khí
IV.2 Tự chọn
28 Môn học: Biến đổi khí hậu
29 Môn học: Địa chất môi trường
30 Môn học: Sinh thái môi trường
V Khối kiến thức ngành và bổ trợ
V.1 Bắt buộc
31 Môn học: Vi sinh môi trường
32 Môn học: Hóa môi trường
33 Môn học: Các phương pháp phân tích môi trường
34 Môn học: Công nghệ môi trường đại cương
35 Môn học: Quản lý môi trường
36 Môn học: Nhập môn toán ứng dụng trong môi trường
37 Môn học: Vật lý môi trường
38 Môn học: Đánh giá môi trường
39 Môn học: Kinh tế môi trường
40 Môn học: Luật và chính sách môi trường
41 Môn học: Hệ thống thông tin địa lý
V.2 Tự chọn
V.2.1 Các môn học chuyên sâu
V.2.1.1 Các môn học chuyên sâu về quản lý môi trường
42 Môn học: Kiểm toán môi trường
43 Môn học: Quy hoạch môi trường
44 Môn học: Hệ thống quản lý môi trường
45 Môn học: Quan trắc môi trường
46 Môn học: GIS trong QL  môi trường
V.2.1.2 Các môn học chuyên sâu về môi trường đất
47 Môn học: Ô nhiễm đất và biện pháp xử lý
48 Môn học: Hóa chất nông nghiệp và môi trường đất
49 Môn học: Hóa học môi trường đất
50 Môn học: Sinh thái môi trường đất
51 Môn học: Chỉ thị môi trường
V.2.1.3 Các môn học chuyên sâu về sinh thái môi trường
52 Môn học: Sinh học bao tồn ứng dụng
53 Môn học: Sinh thái nhân văn
54 Môn học: Đa dạng sinh học
55 Môn học: Sinh thái môi trường khu vực
56 Môn học: Du lịch sinh thái
V.2.1.4 Các môn học chuyên sâu về độc chất học môi trường
57 Môn học: Độc học và sức khỏe môi trường
58 Môn học: Phương pháp phân tích độc chất
59 Môn học: Độc học sinh thái
60 Môn học: Quản lý rủi ro độc chất
61 Môn học: Hình thái của độc chất trong môi trường
V.2.1.5 Các môn học chuyên sâu về môi trường nước
62 Môn học: Hóa học môi trường nước
63 Môn học: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước
64 Môn học: Ô nhiễm môi trường nước
65 Môn học: Sinh thái môi trường nước
66 Môn học: Phân tích và đánh giá chất lượng nước
V.2.1.6 Các môn học chuyên sâu về mô hình hóa môi trường
67 Môn học: Ứng dụng công cụ mô hình hóa và hệ thống tin địa lý trong lập ban đồ môi trường
68 Môn học: Mô hình đánh giá chât lượng môi trường
69 Môn học: Mô hình dự báo ô nhiễm môi trường
70 Môn học: Quan trắc và xử lý số liệu môi trường
71 Môn học: Kiểm kê phát thải
V.2.1.7 Các môn học chuyên sâu về môi trường biển
72 Môn học: Đại dương và vùng bờ
73 Môn học: Quy hoạch không gian biển
74 Môn học: Quản lý ô nhiễm biển
75 Môn học: Luật pháp và chính sách môi trường biển
76 Môn học: Quản lý khu bảo tồn biển
V.2.2 Các môn học bổ trợ
77 Môn học: Tế bào học
78 Môn học: Sinh học phát triển
79 Môn học: Thống kê sinh học
80 Môn học: Trắc địa và Bản đồ đại cương
81 Môn học: Cơ sở lý luận phát triển bền vững
82 Môn học: Kinh tế sinh thái
VI Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
VI.1 Thực tập và niên luận
83 Môn học: Thực tâp thực hành
84 Môn học: Thực tâp hóa học
VI.2 Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
Khóa luận tốt nghiệp
85 Khóa luân tốt nghiệp
Môn học: Những môn có thể thay thế
86 Môn học: Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên
87 Môn học: Thực hành phân tích và đanh gia môi trường
88 Môn học: Xã hội học môi trường

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tổ hợp thi ngành Khoa học môi trường

– Mã ngành học: 7440301

– Sau đây là tổ hợp môn thi của ngành:

 • A00: Môn học (Toán – Lý – Hóa)
 • A01: Môn học (Toán – Lý – Tiếng Anh)
 • B00: Môn học (Toán – Hóa – Sinh)
 • C02: Môn học (Toán – Văn – Hóa)
 • D01: Môn học (Toán – Văn – Tiếng Anh)
 • D90: Môn học (Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng anh)
Mức độ Điểm chuẩn của ngành Khoa học môi trường
Mức độ Điểm chuẩn của ngành Khoa học môi trường

Mức độ Điểm chuẩn của ngành Khoa học môi trường

Mức điểm chuẩn ngành Khoa học môi trường dao động trong khoảng 13 – 18 điểm. Đây được xem là mức điểm trung bình, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh.

Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng của ngành Khoa học môi trường

Trong đây là những trường đào tạo uy tín nhất hiện nay:

Đại học Tôn Đức Thắng – Trường đào tạo ngành khoa học môi trường hàng đầu

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập ngày 24/9/1997. Đến nay, TDTU đã trở thành đại học Top 2 của Việt Nam và đang trên đường xác lập vị trí trong danh sách các đại học tốt nhất Châu Á và cũng là Trường đào tạo ngành khoa học môi trường hàng đầu.

Ngành Khoa học môi trường tại TDTU đào tạo các kiến thức về:

 • Thiết kế và phân tích, xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại và nhiều thứ khác
 • Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí
 • Kỹ năng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
 • Đánh giá tác động môi trường xung quanh
 • Theo dõi đánh giá diễn biến chất lượng môi trường

Chương trình đào tạo Trường đào tạo ngành khoa học môi trường tại của ngành Khoa học môi trường được biên soạn theo khung đào tạo của University of Florida, USA, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới.

Trường Đại học Lạc Hồng

Trường Đại học Lạc Hồng sẽ trang bị cho sinh viên những kt cơ bản và cơ sở của ngành môi trường phục vụ công tác điều tra nhằm nghiên cứu giảng dạy trong lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra. Nâng cao năng lực thực thi các biện phát xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

Cử nhân khoa học môi trường sau khi tốt nghiệp trường Đại học Lạc Hồng có đủ năng lực nhận công tác tại
– Các trường đại học, cao đẳng.
– Các bộ, các tổng cục, các sở ban ngành địa phương có liên quan đến quản lý, đánh giá và quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
– Các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, công an, cũng như các viện nghiên cứu trong lĩnh vực trên.

Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ – Trường đào tạo ngành khoa học môi trường là một trong những cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Quốc gia. Trường đào tạo ngành khoa học môi trường này là một trong những trường của Việt Nam trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đ.N.Á(ASEAN University Network…).

Xếp hạng thứ 4 trong nước, đúng thứ 60 thuộc khu vực Đông Nam. Trường được xếp hạng nhóm 301-350 các Trường đào tạo ngành khoa học môi trường bậc nhất khu vực Châu Á. Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học Môi trường trình độ đại học với Kỹ sư KH Môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhâ dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước và Tổ quốc.

– Trang bị cho người học nắm vững kiến thức CS ngành, chuyên ngành Khoa học Môi trường

ngành Khoa học môi trường ra trường làm gì?

– Đối với Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành KH Môi trường có thể có khả năng:

 • Nghiên cứu khoa học
 • Làm việc tại các Sở Ban ngành liên quan đến Môi trường
 • Tư vấn các tổ chức khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên
 • Tham gia đánh giá rủi ro và tác động môi trường
 • Giải quyết các vấn đề suy thoái môi trường đất, nước, không khí.

Xem thêm: Ngành Kỹ thuật cơ điện tử là gì? Top 4 trường chất lượng và uy tín chất lượng

Mức lương ngành Khoa học môi trường

Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về mức lương của ngành Khoa học môi trường.

Tố chất của ngành Khoa học môi Trường

Để có thể theo học ngành Khoa học môi trường, bạn cần có một số tố chất dưới đây:

 • Yêu thiên nhiên, môi trường, có tư duy logic nhạy bén
 • Không nản chí, năng động và sáng tạo
 • Cẩn thận, kiên nhẫn
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Khả năng thuyết trình cũng như kỹ năng giao tiếp
 • Can đảm và chấp nhận thử thách
 • Có sức khỏe tốt, có thể chịu được áp lực công việc

Trên đây là thông tin tổng quan về ngành Khoa học môi trường. Mong rằng bài viết trên sẽ đem đến những tin tức hữu ích, giúp bạn tìm hiểu ngành học chính xác và cụ thể nhất.

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x