Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành học review chi tiết

STT Mã trường Tên trường
1 Ngành Sư phạm Tin học là gì? Top 10 trường chuyên uy tín đa dạng
2 Ngành Sư phạm Vật lý là ngành gì và top 11 trường chuyên đào tạo uy tín đa dạng
3 Ngành Sư phạm Hóa học là ngành gì? Top 14 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
4 Ngành Sư phạm sinh học là gì? Top 15 trường chuyên đào tạo uy tín
5 Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp là gì? Top 4 trường chuyên uy tín hấp dẫn
6 Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
7 Ngành Sư phạm Lịch sử là ngành gì và top 17 trường chuyên uy tín đa dạng
8 Ngành Sư phạm Tiếng Nga là ngành gì và top 4 trường đào tạo uy tín đa dạng
9 Ngành Sư phạm Tiếng Pháp là gì? Top 6 trường đào tạo uy tín chất lượng
10 Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc là gì với top 5 trường đào tạo uy tín đa dạng
11 Ngành Sư phạm Tiếng Nhật là ngành gì và 1 trường chuyên đào tạo uy tín đa dạng
12 Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc là gì? Top 1 trường chuyên uy tín hấp dẫn
13 Ngành Sư phạm Công nghệ là ngành gì và 5 trường chuyên đào tạo uy tín đa dạng
14 Ngành huấn luyện thể thao là gì? Top 3 trường chuyên uy tín hấp dẫn
15 Ngành Giáo dục Công dân là gì? Top 4 trường chuyên uy tín đa dạng
16 Ngành Giáo dục Thể chất là gì? Top 16 trường chuyên uy tín đa dạng
17 Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên là gì? Top 4 trường chuyên đào tạo uy tín
18 Ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây là ngành gì và 4 trường đào tạo uy tín đa dạng
19 Ngành Piano là gì? Top 7 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
20 Ngành Lý luận lịch sử và phê bình sân khấu là gì với 1 trường chuyên đào tạo uy tín
21 Ngành Biên kịch điện ảnh truyền hình là gì? Top 1 trường đào tạo uy tín đa dạng
22 Ngành Đạo diễn sân khấu là ngành gì với 2 trường đào tạo uy tín
23 Ngành huấn luyện múa là gì? Top 1 trường đào tạo chuyên đa dạng chất lượng
24 Ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống là gì với 5 trường chuyên đào tạo uy tín đa dạng
25 Ngành thiết kế âm thanh ánh sáng là ngành gì? Top 1 trường chuyên đào tạo uy tín đa dạng
26 Ngành Diễn viên múa là gì? Top 2 trường chuyên uy tín chất lượng
27 Ngành thiết kế đồ họa là ngành gì với 25 trường đào tạo uy tín đa dạng
28 Ngành thiết kế thời trang là gì với 20 trường chuyên đào tạo uy tín chất lượng
29 Ngành thiết kế mỹ thuật sâu khấu điện ảnh là gì? Top 1 trường đào tạo uy tín đa dạng
30 Ngành Gốm là ngành gì? Top 1 trường đào tạo hấp dẫn duy nhất
31 Ngành Âm nhạc học là gì ? Top 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
32 Ngành Mỹ thuật đô thị là gì? Top 1 trường chuyên đào tạo uy tín duy nhất
33 Ngành Sáng tác âm nhạc là gì? Top 2 trường chuyên đào tạo uy tín hấp dẫn
34 Ngành chỉ huy âm nhạc là gì? Top 1 trường đào tạo uy tín chất lượng
35 Ngành Thanh nhạc là gì? Top 9 trường đào tạo uy tín chất lượng
36 Ngành Công nghệ điện ảnh truyền hình là ngành nào? Top 2 trường đào tạo tốt nhất
37 Ngành Biên kịch sân khấu là gì với 1 trường đào tạo đa dạng hấp dẫn
38 Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
39 Ngành Diễn viên kịch điện ảnh – truyền hình là gì với 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
40 Ngành trinh sát an ninh là gì? Top 1 trường đào tạo uy tín chất lượng
41 Ngành Điều tra hình sự là gì với 3 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
42 Ngành Hậu cần quân sự là gì với 1 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
43 Ngành Biên phòng là ngành gì và đây là 1 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
44 Ngành Kỹ thuật hình sự là gì? Top 2 trường đào tạo chất lượng uy tín
45 Ngành trinh sát cảnh sát là ngành gì? Top 2 trường đào tạo uy tín chất lượng
46 Ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
47 Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là gì? Top 1 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
48 Ngành Quân sự cơ sở là gì với 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
49 Ngành Truyền thông đa phương tiện là gì với 7 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
50 Ngành Truyền thông đại chúng là gì với 2 trường đào tạo uy tín nhất
51 Ngành Công nghệ truyền thông là gì với 2 trường đào tạo hấp dẫn
52 Ngành Truyền thông quốc tế là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín nhất
53 Ngành Quan hệ công chúng là gì với 7 trường đào tạo uy tín chất lượng
54 Ngành thông tin thư viện là ngành gì? Top 4 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
55 Ngành Quản lý thông tin là ngành gì với 2 trường đào tạo hấp dẫn đa dạng
56 Ngành Lưu trữ học là gì với 2 trường đào tạo uy tín đa dạng
57 Ngành bảo tàng học là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín chất lượng
58 Ngành Xuất bản là gì? Top 1 trường uy tín duy nhất
59 Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm là gì với 2 trường đào tạo uy tín chất lượng
60 Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là gì với 14 trường đào tạo đa dạng uy tín
61 Ngành Kinh tế công nghiệp là ngành gì với 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
62 Ngành Công nghệ chế tạo máy là gì với 16 trường uy tín chất lượng
63 Ngành Bảo dưỡng công nghiệp là gì với 1 trường uy tín hấp dẫn
64 Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc là gì với 4 trường đào tạo uy tín nhất
65 Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông là gì với 4 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
66 Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng là gì với 14 trường uy tín hấp dẫn
67 Ngành Công nghê kỹ thuật vật liệu xây dựng là gì với 4 trường uy tín chất lượng
68 Ngành Kỹ thuật nhiệt là gì với top 16 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
69 Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ là ngành gì với 5 trường đào tạo uy tín nhất
70 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô là gì với 27 trường uy tín hấp dẫn nhất
71 Ngành Kỹ thuật in là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín
72 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử là gì? Top 30 nơi đào tạo uy tín chất lượng
73 Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo là gì với 4 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
74 Ngành khai thác vận tải là gì với 3 trường đào tạo chất lượng hấp dẫn
75 Ngành Quản lý hoạt động bay là gì với 3 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
76 Ngành Khoa học hàng hải là gì với 2 trường đào tạo uy tín chất lượng
77 Ngành Du lịch là gì? Top 9 trường uy tín hấp dẫn
78 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là gì với 39 trường đào tạo uy tín nhất
79 Ngành Y sinh học thể dục thể thao là gì với 2 trường đào tạo uy tín nhất
80 Ngành Kinh tế gia đình là gì với 3 trường đào tạo uy tín nhất
81 Ngành Quản trị khách sạn là gì? Top 25 trường uy tín chất lượng
82 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì với 9 trường uy tín chất lượng
83 Ngành Kinh tế vận tải là gì với 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
84 Ngành Quản lý thể dục thể thao là gì với 4 trường uy tín chất lượng
85 Ngành sinh học là gì với 9 trường đào tạo chất lượng uy tín
86 Ngành sinh học ứng dụng là gì? Top 8 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
87 Ngành bản đồ học là gì với 1 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
88 Ngành Địa chất học là gì với 5 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
89 Ngành Địa lý tự nhiên là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín chất lượng
90 Ngành Khí tượng và khí hậu học là gì với 3 trường uy tín chất lượng
91 Ngành Thủy văn học là gì với 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
92 Ngành Hải dương học là ngành gì? Top 2 trường uy tín chất lượng
93 Điểm chuẩn Trường Du lịch – ĐH Huế năm 2021
94 Ngành Thiên văn học là học gì với 1 trường đào tạo uy tín chất lượng
95 Ngành Vật lý học là học gì với 11 trường uy tín chất lượng
96 Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân học những gì với 1 trường uy tín duy nhất
97 Ngành Hóa học là gì ? Top 15 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
98 Ngành Khoa học vật liệu là học gì với 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
99 Ngành Địa lý học là học gì với 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
100 Ngành Quản lý nhà nước là học gì với 10 trường uy tín hấp dẫn
101 Ngành Kinh tế đầu tư là học gì với 5 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
102 Ngành Kinh tế phát triển là học gì với 4 trường đào tạo chất lượng hấp dẫn
103 Ngành Kinh tế quốc tế là học gì với 8 trường đào tạo uy tín chất lượng
104 Ngành Tâm lý học là học gì với 14 trường đào tạo uy tín chất lượng
105 Ngành Tâm lý học giáo dục là gì? Đây là 6 trường uy tín chất lượng
106 Ngành Nhân học là học gì với 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
107 Ngành Thống kê Kinh tế là gì với 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
108 Ngành Toán kinh tế là học gì với 1 trường đào tạo uy tín duy nhất
109 Ngành Kiến trúc là học gì với 20 trường đào tạo uy tín chất lượng
110 Ngành thiết kế nội thất là học gì với 14 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
111 Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là gì ? Top 6 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
112 Ngành Địa kỹ thuật xây dựng là học gì với 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
113 Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là học gì với 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
114 Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước là học gì với 6 trường đào tạo uy tín nhất
115 Ngành đô thị học là học gì với 1 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
116 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị là học gì với 7 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
117 Ngành Kinh tế xây dựng là học gì với 7 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
118 Ngành Quản lý xây dựng là gì với 12 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
119 Ngành Kỹ thuật xây dựng là gì? Top 31 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
120 Ngành Quản trị kinh doanh là gì? Top 49 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
121 Ngành thương mại điện tử là gì? Top 12 trường uy tín hấp dẫn nhất
122 Ngành Bất động sản là gì với 4 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
123 Ngành Marketing là học gì với 19 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
124 Ngành Kinh doanh quốc tế là gì và dưới đây là 21 trường đào tạo uy tín chất lượng
125 Ngành Kế toán là gi? Đây là 46 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
126 Ngành Quản trị văn phòng là học gì với 10 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
127 Ngành Quản lý công là học gì với 2 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
128 Ngành Quan hệ lao động là gì với 2 trường đào tạo uy tín nhất
129 Ngành Quản lý dự án là gì ? Top 1 trường đào tạo uy tín chất lượng
130 Ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm những gì với 17 trường uy tín nhất
131 Ngành Khoa học quản lý là gì với 3 trường uy tín hấp dẫn
132 Ngành Bảo hiểm ra trường làm gì với 4 trường uy tín chất lượng
133 Ngành Kiểm toán là học gì với 9 trường đào tạo uy tín nhất
134 Ngành Hệ thống thông tin là học gì với 3 trường đào tạo uy tín nhất
135 Ngành Kinh tế là học gì với 33 trường học uy tín hấp dẫn nhất
136 Ngành Kinh tế đối ngoại là học gì? Top 3 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
137 Ngành Cơ kỹ thuật là học gì? Top 2 trường đào tạo uy tín chất lượng
138 Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực là học những gì với 3 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
139 Ngành Kỹ thuật công nghiệp là học những gì với 1 trường uy tín duy nhất
140 Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là học những gì với 5 trường uy tín hấp dẫn
141 Ngành Kỹ thuật hàng không là học những gì với 5 trường đào tạo chất lượng hấp dẫn
142 Ngành Kỹ thuật không gian là học gì với 1 trường uy tín chất lượng
143 Ngành Kỹ thuật điện là học những gì với 15 trường đào tạo uy tín chất lượng
144 Ngành Kỹ thuật vật liệu là học những gì với 7 trường đào tạo uy tín hấp dẫn nhất
145 Ngành Kỹ thuật vật liệu kim loại là học những gì với 3 trường uy tín hấp dẫn
146 Ngành Kỹ thuật địa chất là học những gì với 5 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
147 Ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ là học gì với top 7 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
148 Ngành Kỹ thuật mỏ là học những ngành nào với 3 trường uy tín hấp dẫn
149 Ngành Kỹ thuật dầu khí là học gì với 3 trường uy tín hấp dẫn nhất
150 Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng là ngành gì với 2 trường uy tín nhất
151 Ngành Công nghệ thông tin là học gì tại 47 trường uy tín hấp dẫn
152 Ngành Khoa học máy tính là học gì? Top 20 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
153 Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là học gì với 4 trường uy tín chất lượng
154 Ngành Quản lý đất đai là học những gì với 19 trường uy tín chất lượng
155 Ngành Bảo hộ lao động là học gì với 3 trường uy tín hấp dẫn
156 Ngành Tôn giáo học là học gì với 2 trường uy tín chất lượng nhất
157 Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học là học gì? Đây là 2 trường uy tín hấp dẫn
158 Ngành Lịch sử gồm những gì với 7 trường đào tạo hấp dẫn chất lượng
159 Ngành Văn hóa học gồm những gì với 5 trường đào tạo uy tín nhất
160 Ngành ngôn ngữ Anh học như thế nào với 33 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
161 Ngành ngôn ngữ Nga là học gì với 5 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
162 Ngành ngôn ngữ Pháp là học gì với 7 trường đào tạo uy tín chất lượng
163 Ngành ngôn ngữ Đức là học gì 3 trường đào tạo uy tín chất lượng nhất
164 Ngành ngôn ngữ Trung Quốc là học gì với 20+ trường đào tạo uy tín nhất hiện nay
165 Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha là học gì? Tham khảo với 1 trường đào tạo uy tín nhất
166 Ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha là học gì? Dưới đây là 1 trường đào tạo uy tín – duy nhất
167 Ngành ngôn ngữ Nhật là học gì? Đây là 13 trường đào tạo uy tín nhất hiện nay
168 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc là học gì? Đây là 5 trường uy tín nhất Việt Nam
169 Ngành Ngôn ngữ Ả Rập là học gì? Ra trường làm gì và 4 trường đào tạo uy tín nhất
170 Ngành Sáng tác văn học là học gì? Ra trường làm gì với 1 trường đào tạo uy tín nhất
171 Ngành Lâm nghiệp đô thị là học gì? Ra trường làm gì với 3 trường đào tạo uy tín nhất
172 Ngành Quản lý tài nguyên rừng là học gì? Ra trường làm gì? Đây là 4 trường uy tín nhất
173 Ngành Lâm học là học gì? Ra trường làm gì? Đây là 4 trường uy tín nhất
174 Ngành Nông nghiệp là học gì? Đây là 3 trường uy tín nhất Việt Nam
175 Ngành Khoa học đất là học gì? Đây là 5 trường đào tạo uy tín nhất
176 Ngành Nông học là học gì? Sau đây là 9 trường uy tín nhất hiện nay
177 Ngành Kinh tế nông nghiệp là học gì? Đây là 11 trường uy tín nhất hiện nay
178 Ngành Bệnh học thủy sản là học gì? Sau đây là 4 trường đào tạo uy tín nhất
179 Ngành Khai thác thủy sản là học gì? Đây là 1 trường đào tạo uy tín chất lượng nhất
180 Ngành Quản lý thủy sản là học gì với danh sách 4 trường đào tạo uy tín nhất
181 Ngành Lâm sinh là học gì ? Dưới đây là 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
182 Ngành Luật là học gì? Đây là 41 trường đào tạo uy tín chất lượng
183 Ngành Luật kinh tế học như thế nào? Đây là 40 trường đào tạo uy tín nhất
184 Ngành Luật quốc tế học như thế nào? Đây là 4 trường uy tín nhất
185 Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm là học gì? Đây là 3 trường uy tín chất lượng
186 Ngành Công nghệ chế biến lâm sản học gì? Đây là 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
187 Ngành Công nghệ sợi dệt là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
188 Ngành Công nghệ vật liệu dệt may là gì? Top 2 trường uy tín đa dạng
189 Ngành Công nghệ da giày là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
190 Ngành Hộ sinh là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
191 Ngành Dinh dưỡng là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
192 Ngành Kỹ thuật phục hình răng là gì? Top 1 trường uy tín chất lượng duy nhất
193 Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
194 Ngành Hóa dược là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
195 Ngành Y đa khoa là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
196 Ngành Tổ chức và quản lý y tế là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
197 Ngành Quản lý bệnh viện là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
198 Ngành Thú y là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
199 Ngành Thống kê là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
200 Ngành Khoa học tính toán là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
201 Ngành Toán tin là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
202 Ngành Quay phim là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
203 Ngành Quản lý văn hóa là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
204 Ngành Nhiếp ảnh là gì? Top 5 trường uy tín và chất lượng
205 Ngành Hội họa là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
206 Ngành Điêu khắc là gì? Top 6 trường đào tạo uy tín
207 Ngành Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình là gì? Top 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
208 Ngành Biên đạo múa là gì? Top 4 trường uy tín chất lượng
209 Ngành Quản lý công nghiệp là gì? Top 13 trường uy tín chất lượng
210 Ngành Quản trị nhân lực là gì? Top 13 trường đào tạo uy tín chất lượng
211 Ngành Kinh doanh thương mại là gì? Top 7 trường đào tạo uy tín chất lượng
212 Ngành Sư phạm Tiếng Anh là gì? Top 10 trường đào tạo uy tín chất lượng
213 Ngành Sư phạm Mỹ thuật là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
214 Ngành Sư phạm Âm nhạc là gì?Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
215 Ngành Sư phạm Địa lý là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
216 Ngành Sư phạm Toán học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
217 Ngành Sư phạm Ngữ văn là gì? Top 13 trường uy tín chất lượng
218 Ngành Quản lý giáo dục là gì? Top 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
219 Ngành Giáo dục Tiểu học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín – chất lượng
220 Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
221 Ngành Giáo dục Mầm non là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
222 Ngành Giáo dục đặc biệt là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
223 Ngành Giáo dục Chính trị là gì? Top 3 trường đào tạo chất lượng và uy tín
224 Ngành Quốc tế học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
225 Ngành Đông phương học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
226 Ngành Việt Nam học là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
227 Ngành Hán Nôm là gì? Top 2 trường đào tạo uy tín chất lượng
228 Ngành Văn học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
229 Ngành Ngôn ngữ học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
230 Ngành Triết học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
231 Ngành Công tác xã hội là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
232 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
233 Ngành Xã hội học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
234 Ngành Quan hệ quốc tế là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
235 Ngành Kinh tế Chính trị là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
236 Ngành Chính trị học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín
237 Ngành Báo chí là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
238 Ngành Y tế công cộng là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
239 Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín chất lượng
240 Ngành Y học dự phòng là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
241 Ngành Y học cổ truyền là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
242 Ngành Răng-Hàm-Mặt là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
243 Ngành Điều dưỡng là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
244 Ngành Dược học là gì – Top 7 trường uy tín chất lượng
245 Ngành Phát triển nông thôn là gì – Top 4 trường uy tín chất lượng
246 Ngành Nuôi trồng thủy sản là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
247 Ngành Kiến trúc cảnh quan là gì? Top 4 trường đào tạo uy tín chất lượng
248 Ngành Khuyến nông là gì? Top 3 trường đào tạo nơi chất lượng uy tín
249 Ngành Khoa học cây trồng là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng nhất
250 Ngành Công nghệ sau thu hoạch là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
251 Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
252 Ngành Chăn nuôi là gì?Top 3 trường uy tín và chất lượng
253 Ngành Bảo vệ thực vật là gì?Top 5 trường uy tín chất lượng
254 Ngành Công nghệ sinh học là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng
255 Ngành Công nghệ thực phẩm là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín và chất lượng
256 Ngành Kỹ thuật môi trường là gì? Top 5 trường uy tín, chất lượng
257 Ngành Kỹ thuật Hóa học là gì? Top 7 trường đào tạo uy tín chất lượng
258 Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông là gì? Top 7 trường uy tín chất lượng
259 Ngành Vật lý kỹ thuật là gì? Top 5 trường uy tín, chất lượng
260 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử là gì? Top 5 Trường Uy Tín Chất Lượng
261 Ngành Toán học là gì? Top 12 trường uy tín chất lượng
262 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
263 Ngành Địa chất là gì? Top 4 trường uy tín chất lượng
264 Ngành Kỹ thuật y sinh là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
265 Ngành Kỹ thuật thực phẩm là gì? Top 4 trường uy tín chất lượng
266 Ngành Kỹ thuật sinh học là gì? Top 4 trường uy tín chất lượng
267 Ngành Kỹ thuật máy tính là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng
268 Ngành Khoa học môi trường là gì? top 3 trường uy tín chất lượng
269 Ngành Kỹ thuật cơ điện tử là gì? Top 3 trường uy tín và chất lượng
270 Ngành Kỹ thuật hạt nhân là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/11/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.jpg