Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đại học

Các tổ hợp môn được nhiều thí sinh tại lựa chọn để xét tuyển vào các ngành khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các trường đại học – học viện xét tuyển các khối. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có những quyết định đúng đắn cho bản thân mình.

STT Mã trường Tên trường
1 NAMHUY Đại học Anh quốc Việt Nam: Điểm chuẩn, học phí 2022
2 HVC Học viện Tư Pháp: Điểm chuẩn, học phí 2022
3 KHA Đại học Kinh tế Quốc dân: Điểm chuẩn, học phí 2022 (KHA)
4 Trường Đại Học FPT Greenwich: Điểm chuẩn, học phí 2022
5 CSS Review về Đại học Cảnh sát nhân dân
6 DTY Đại học Y dược Thái Nguyên: Tuyển sinh, điểm chuẩn học phí 2022 (DTY)
7 DDA Đại học Công nghệ Đông Á: Học phí, điểm chuẩn (2022)
8 XDN Đại học xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng : Tuyển sinh, điểm chuẩn 2022 (XDN)
9 TDB Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh: Tuyển sinh, điểm chuẩn 2022 (TDB)
10 VHD Đại học Công nghiệp Việt Hung: Tuyển sinh, học phí 2022 (VHD)
11 Đại học Huế: Tuyển sinh, học phí 2022
12 FPT Đại học FPT Cơ sở Hà Nội : Tuyển sinh, học phí 2022 (FPT)
13 DTM Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022 (DTM)
14 DDU Đại học Đông Đô: Điểm chuẩn – Tuyển sinh học phí 2022 (DDU)
15 SPK Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022 (HCMUTE)
16 QSY Khoa Y – ĐHQG TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022
17 IUH Đại học Công nghiệp TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022 (IUH)
18 Đại học Công nghệ Miền Đông : Tuyển sinh, học phí 2022 (MUT)
19 Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai: Tuyển sinh, học phí 2022 (LNS)
20 Tuyển sinh Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội mới nhất 2022
21 Tuyển sinh Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng mới nhất năm 2022
22 Tuyển sinh Trường Đại học Việt Bắc mới nhất năm 2022
23 Tuyển sinh Đại Học Quốc Gia TPHCM tại Bến Tre mới nhất năm 2022
24 HLU Tuyển sinh Đại học Hạ Long mới nhất năm 2022 (HLU)
25 DTP Tuyển sinh Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai mới nhất năm 2022 (DTP)
26 Tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu năm 2022
27 Tuyển sinh Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2022
28 VKU Tuyển sinh ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – ĐH Đà Nẵng năm 2022
29 Tuyển sinh Khoa Y dược Đại học Đà Nẵng năm 2022
30 Tuyển sinh Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội mới nhất năm 2022 (CCM)
31 Tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ Thuật ĐH Đà Nẵng năm 2022
32 Tuyển sinh Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội mới nhất năm 2022
33 Tuyển sinh Khoa Quản trị kinh doanh – ĐHQG Hà Nội năm 2022
34 Điểm chuẩn vào tất cả các trường Công an 2021
35 Tuyển sinh Đại học Công Nghệ – ĐH Quốc Gia Hà Nội mới nhất 2022
36 Tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân năm 2022
37 Điểm chuẩn, tuyển sinh Học viện Chính trị Công an nhân dân mới nhất 2022
38 Tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội năm 2022
39 SP2 Tuyển sinh Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 mới nhất 2022 (SP2)
40 Tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội năm 2022
41 Tuyển sinh Trường Du lịch – Đại học Huế năm 2022
42 Tuyển sinh Đại học Y Dược – Đại học Huế năm 2022
43 KSA Tuyển sinh Đại học Kinh Tế TP.HCM mới nhất năm 2022
44 Tuyển sinh Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2022
45 Tuyển sinh Đại học Sư Phạm – Đại học Huế năm 2022
46 Tuyển sinh Đại học Nghệ Thuật – Đại học Huế năm 2022
47 Tuyển sinh Đại học Kinh Tế – Đại học Huế mới nhất năm 2022
48 Tuyển sinh Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2022
49 Tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Huế mới nhất năm 2022
50 Tuyển sinh Đại học Luật – Đại học Huế năm 2022
51 QHX Tuyển sinh ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội năm 2022
52 DCT Tuyển sinh Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2022
53 TSN Tuyển sinh Đại học Nha Trang mới nhất năm 2022
54 QSC Tuyển sinh Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM năm 2022
55 DCL Tuyển sinh Đại học Cửu Long mới nhất năm 2022
56 TTH Tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin năm 2022
57 TGH Tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp năm 2022 (TGH)
58 LBH Tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2022
59 HVC Tuyển sinh Học viện cán bộ TPHCM năm 2022
60 CEA Tuyển sinh Đại học Kinh Tế Nghệ An mới nhất năm 2022
61 GHA Tuyển sinh Đại học Giao Thông Vận Tải (CS1) mới nhất năm 2022
62 YDN Tuyển sinh Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2022
63 HYD Tuyển sinh Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam mới nhất 2022
64 DKT Đại học Hải Dương: Tuyển sinh, tuyển sinh mới nhất năm 2022
65 DVD Tuyển sinh Đại học Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa mới nhất năm 2022
66 TDV Tuyển sinh Đại học Vinh mới nhất năm 2022
67 Tuyển sinh Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022
68 TQU Tuyển sinh Đại học Tân Trào mới nhất năm 2022
69 HTA Tuyển sinh Học viện Tòa án mới nhất năm 2022
70 ETU Tuyển sinh Đại học Hòa Bình mới nhất năm 2022
71 PVU Đại học Dầu Khí Việt Nam: Tuyển sinh, tuyển sinh mới năm 2022
72 Tuyển sinh Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2022
73 DLH Tuyển sinh trường Đại học dân lập Lạc Hồng mới nhất năm 2022
74 Tuyển sinh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mới nhất năm 2022
75 BMU Tuyển sinh Đại học Buôn Ma Thuột năm 2022 (BMU)
76 Tuyển sinh Đại học Thái Bình mới năm 2022
77 DQN Đại học Quy Nhơn: Tuyển sinh, tuyển sinh công bố năm 2022
78 DTE Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên: Tuyển sinh, điểm chuẩn năm 2022 (DTE)
79 YKV Đại học Y khoa Vinh: Tuyển sinh, điểm chuẩn mới nhất năm 2022
80 DHP Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng: Tuyển sinh năm 2022
81 THU Tuyển sinh Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam năm 2022
82 DKS Đại học Kiểm sát Hà Nội: tuyển sinh điểm chuẩn năm 2022
83 HVN Học viện Nông Nghiệp Việt Nam: Tuyển sinh mới nhất năm 2022 (HVN)
84 Đại học Y Dược Thái Bình: Tuyển sinh mới nhất năm 2022
85 HNM Đại học Thủ Đô Hà Nội: Tuyển sinh, điểm chuẩn mới nhất năm 2022 (HNM)
86 HHA Đại học Hàng hải Việt Nam: Tuyển sinh, điểm chuẩn mới nhất năm 2022
87 DDV Tuyển sinh Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng mới nhất năm 2022
88 DTQ Khoa Quốc Tế – ĐH Thái Nguyên: Tuyển sinh, điểm chuẩn mới nhất năm 2022
89 YTC Tuyển sinh Đại học Y Tế Công Cộng mới nhất năm 2022
90 UKH Tuyển sinh , điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa mới nhất năm 2022
91 Đại học Nam Cần Thơ: Tuyển sinh, điểm chuẩn năm 2022
92 YPB Đại học Y Dược Hải Phòng: Tuyển sinh mới nhất năm 2022
93 DDL Tuyển sinh Đại học Điện Lực mới nhất năm 2022 (DDL)
94 Điểm chuẩn Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế mới nhất năm 2021
95 DHC Tuyển sinh Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại học Huế mới nhất năm 2022
96 DDB Đại học Thành Đông: Tuyển sinh, học phí 2022 (DDB)
97 Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2021
98 YQH Học viện Quân Y: Tuyển sinh, điểm chuẩn 2022
99 DMS Đại học Tài chính – Marketing: Tuyển sinh, học phí 2022 (DMS)
100 Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế quốc dân mới nhất 2021
101 LCH Trường Sĩ quan chính trị: Tuyển sinh, điểm chuẩn năm 2022 (LCH)
102 Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM mới nhất năm 2021
103 DTT Đại học Tôn Đức Thắng: Tuyển sinh, học phí 2022 (DTT)
104 NHF Thông tin chi tiết Đại học Hà Nội: Tuyển sinh, học phí 2022 (NHF)
105 Đại Học Y Dược (Đại Học Quốc gia Hà Nội) Tuyển Sinh 2022
106 DDT Tuyển sinh Đại Học Duy Tân năm 2022 (DDT)
107 DCD Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai điểm chuẩn và học phí năm 2022
108 TCT tuyển sinh Đại Học Cần Thơ mới nhất năm 2022
109 TTH Tuyển sinh Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc Năm 2022
110 TTD Tuyển sinh Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng Năm 2022
111 TTB tuyển sinh trường đại học Tây Bắc Năm 2022
112 DFA Tuyển sinh đại học tài chính quản trị kinh doanh năm 2022
113 SKV Đại học sư phạm kỹ thuật vinh điểm chuẩn và học phí năm 2022 (SKV)
114 SKN Tuyển sinh đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định Năm 2022
115 SKH tuyển sinh đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2022
116 SDU tuyển sinh đại học sao đỏ năm 2022 (SDU)
117 DQB Tuyển sinh Đại học Quảng Bình Năm 2022
118 DBG Tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang mới nhất năm 2022
119 DKT Tuyển sinh Đại học Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương Năm 2022
120 YDD Tuyển sinh đại học điều dưỡng Nam Định năm 2022
121 DTV Tuyển sinh Đại học dân lập Lương Thế Vinh năm 2022
122 DHP Tuyển sinh đại học dân lập Hải Phòng năm 2022
123 VUI Tuyển sinh đại học Công nghiệp Việt Trì Năm 2022
124 DDM Tuyển sinh đại học công nghiệp Quảng Ninh Năm 2022
125 DLA Tuyển sinh Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Năm 2022
126 DAU Tuyển sinh đại học kiến trúc Đà Nẵng Năm 2022 (DAU)
127 KGU tuyển sinh của Đại học Kiên Giang Năm 2022
128 SPD Đại học Đồng Tháp: Tuyển sinh, học phí Năm 2022
129 DNU tuyển sinh của Đại học Đồng Nai Năm 2022
130 Tuyển sinh của Đại học Đông Á Năm 2022
131 TDL tuyển sinh của Đại học Đà Lạt năm 2022
132 Tuyển sinh của trường Đại Học Bình Dương Năm 2022
133 BVU Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyển sinh, Học Phí năm 2022
134 DBL tuyển sinh Đại học Bạc Liêu Năm 2022
135 TAG Tuyển sinh trường Đại học An Giang năm 2022
136 DDP Tuyển sinh đại học Đà Nẵng tại KonTum Năm 2022
137 DDF Tuyển sinh trường Đại học Ngoại Ngữ Đại học Đà Nẵng Năm 2022
138 DDQ tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng Năm 2022
139 DDK tuyển sinh trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng Năm 2022
140 DDS tuyển sinh đại học sư phạm đà nẵng năm 2022
141 TBD Trường Đại Học Thái Bình Dương: Điểm Chuẩn, Học Phí mới nhất năm 2022
142 TTN Trường Đại Học Tây nguyên điểm chuẩn học phí năm 2022
143 DTD tuyển sinh của Trường Đại Học Tây Đô Năm 2022
144 TTU tuyển sinh của trường Đại Học Tân Tạo năm 2022
145 DKQ Tuyển sinh Trường Đại học Tài chính – Kế toán năm 2022
146 VLU Tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2022
147 Đại học Quốc tế Miền Đông Điểm Chuẩn, Học Phí năm 2022
148 DQU Tuyển sinh Đại học Quảng Nam năm 2022 (DQU)
149 DQT Tuyển sinh Đại học Quang Trung năm 2022
150 DPQ Tuyển sinh Đại học Phạm Văn Đồng năm 2022
151 DPY Tuyển sinh Đại học Phú Yên năm 2022
152 DPT Tuyển sinh Đại học Phan Thiết năm 2022
153 DPC Tuyển sinh Đại học Phan Châu Trinh năm 2022
154 DLH Tuyển sinh Đại học Lạc Hồng năm 2022
155 KCC Tuyển sinh Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ năm 2022
156 DKB Tuyển sinh Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương năm 2022
157 DTC ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tuyển sinh, học phí 2022(DTC)
158 DTZ ĐẠI HỌC KHOA HỌC: Tuyển sinh, học phí 2022(DTZ)
159 DSD ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(DSD)
160 NTH ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022 (NTH)
161 DTN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NĂM: Tuyển sinh, học phí 2022(DTN)
162 STS Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(STS)
163 NTT Đại học Nguyễn Tất Thành: Tuyển sinh, học phí 2022(NTT)
164 NLS ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NĂM: Tuyển sinh, học phí 2022(NLS)
165 SGD ĐẠI HỌC SÀI GÒN: Tuyển sinh, học phí 2022(SGD)
166 SPS ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(SPS)
167 YDS ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM Điểm chuẩn, học phí 2022(YDS)
168 DNT ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC: Tuyển sinh, học phí 2022(DNT)
169 UEF ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH: Tuyển sinh, học phí 2022(UEF)
170 DTH ĐẠI HỌC HOA SEN: Tuyển sinh, học phí 2022(DTH)
171 YCT ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ: Tuyển sinh, học phí 2022(YCT)
172 DYD ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT: Tuyển sinh, học phí 2022(DYD)
173 SNH TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH: Tuyển sinh, học phí 2022(SNH)
174 KGH TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN: Tuyển sinh, học phí 2022(KGH)
175 HVA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ: Tuyển sinh, học phí 2022(HVA)
176 NVH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM: Tuyển sinh, học phí 2022(NVH)
177 HPN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM: Tuyển sinh, học phí 2022(HPN)
178 HBT HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN: Tuyển sinh, học phí 2022(HBT)
179 HVQ HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM: Tuyển sinh, học phí 2022(HVQ)
180 HCP HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN: Tuyển sinh, học phí 2022(HCP)
181 BVH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ PHÍA BẮC: Tuyển sinh, học phí 2022(BVH)
182 HQH THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN HẢI QUÂN NĂM: Tuyển sinh, học phí 2022 (HQH)
183 HQT Học viện ngoại giao: Tuyển sinh, học phí 2022(HQT)
184 BVS Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở phía Nam: Tuyển sinh, học phí 2022(BVS)
185 HHK Học viện hàng không Việt Nam: Tuyển sinh, học phí 2022(HHK)
186 HEH Học viện hậu cần: Tuyển sinh, học phí 2022(HEH)
187 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự: Tuyển sinh, học phí 2022 (NQH)
188 KMA Học viện Kỹ Thuật Mật Mã – Cơ sở phía Bắc: Tuyển sinh, học phí 2022(KMA)
189 NHH Học viện Ngân hàng: Tuyển sinh, học phí 2022 (NHH)
190 PKH Học viện Phòng Không – Không Quân: Tuyển sinh, học phí 2022(PKH)
191 DCA Đại học Chu Văn An: Tuyển sinh, học phí 2022(DCA)
192 DDA Đại học Công nghệ Đông Á: Tuyển sinh, học phí 2022(DDA)
193 DTC Đại học công nghệ và truyền thông – đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTC)
194 DVX Đại học công nghệ Vạn Xuân Tuyển sinh, học phí 2022(DVX)
195 DDM Đại học công nghiệp Quảng Ninh: Tuyển sinh, học phí 2022(DDM)
196 VUI Đại học công nghiệp Việt Trì: Tuyển sinh, học phí 2022(VUI)
197 DHP Đại học dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh, học phí 2022(DHP)
198 HDT Đại học Hồng Đức : Tuyển sinh, học phí 2022(HDT)
199 DTZ Đại học Khoa học – đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTZ)
200 DTE Đại học kinh tế – Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTE)
201 DTK Đại học kỹ thuật công nghiệp – đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTK)
202 DTV Đại học Lương Thế Vinh: Tuyển sinh, học phí 2022(DTV)
203 DTN Đại học nông lâm – đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTN)
204 DTS Đại học sư phạm – đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTS)
205 SFL Đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(SFL)
206 DTY Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTY)
207 DTF Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTF)
208 DCA Đại học Chu Văn An: Tuyển sinh, học phí 2022(DCA)
209 DDA Đại học Công nghệ Đông Á: Tuyển sinh, học phí 2022(DDA)
210 LPS Đại học Luật TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(LPS)
211 MBS Đại học Mở TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(MBS)
212 MTS Đại học Mỹ thuật TP.HCM Tuyển sinh, học phí 2022(MTS)
213 NHS Đại học Ngân hàng TP.HCM Tuyển sinh, học phí 2022(NHS)
214 DTF Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) Tuyển sinh, học phí 2022(DTF)
215 DLS Trường Đại học Lao động xã hội – Cơ sở II : Tuyển sinh, học phí 2022(DLS)
216 DVX Đại học Công nghệ Vạn Xuân: Tuyển sinh, học phí 2022(DVX)
217 TGU Đại học Tiền Giang: Tuyển sinh, học phí 2022(TGU)
218 TDM Đại học Thủ Dầu Một: Tuyển sinh, học phí 2022(TDM)
219 DVT Đại học Trà Vinh: Tuyển sinh, học phí 2022(DVT)
220 VTT Đại học Võ Trường Toản: Tuyển sinh, học phí 2022
221 MTU Đại học Xây Dựng Miền Tây: Tuyển sinh, học phí 2022
222 XDT Đại học Xây Dựng Miền Trung: Tuyển sinh, học phí 2022
223 VHS Trường đại học văn hóa TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022
224 THV Đại học Hùng Vương: Tuyển sinh, học phí 2022(THV)
225 KTS Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyển sinh, học phí 2022(KST)
226 KSA Đại học Kinh tế TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(KSA)
227 DKC Đại học Kỹ Thuật – Công nghệ TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(DKC)
228 GSA Trường Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2: Tuyển sinh, học phí 2022(GSA)
229 TYS Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Tuyển sinh, học phí mới nhất 2022(TYS)
230 VGU Đại học Việt – Đức: Tuyển sinh, học phí 2022(VGU)
231 QSY Khoa Y – trường ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyển sinh, học phí 2022(QSY)
232 DVL Đại học Văn Lang : Tuyển sinh và học phí 2022(DVL)
233 DVH Đại học Văn Hiến: Tuyển sinh, học phí 2022(DVH)
234 TTQ Đại học Quốc tế Sài Gòn: Tuyển sinh, học phí 2022(TTQ)
235 HIU Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Tuyển sinh, học phí 2022(HIU)
236 QSQ Trường Đại Học Quốc tế -DHQGHCM: Tuyển sinh, học phí 2022(QHQ)
237 QSK Trường Đại Học Kinh Tế – Luật – ĐHQGHCM: Tuyển sinh, học phí 2022(QHK)
238 DHV Trường Đại Học Hùng Vương: Tuyển sinh, học phí 2022(DVH)
239 DNB Trường Đại Học Hoa Lư: Tuyển sinh, học phí 2022(DNB)
240 HHA Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam: Tuyển sinh, học phí 2022(HHA)
241 DHH Trường Đại Học Hà Hoa Tiên: Tuyển sinh, học phí 2022(DHH)
242 HHT Trường Đại Học Hà Tĩnh: Tuyển sinh, học phí 2022(HHT)
243 GDU Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định: Tuyển sinh, học phí 2022(GDU)
244 DSG Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn: Tuyển sinh, học phí năm 2022 (DSG)
245 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Tuyển sinh, học phí 2022
246 THP Đại học Hải Phòng tuyển: Tuyển sinh, học phí 2022(THP)
247 QSX Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(QSX)
248 QST Đại học Khoa Học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM: Tuyển sinh, học phí mới 2022(QST)
249 QSB Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM: Tuyển sinh, học phí 2022(QSB)
250 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: Tuyển sinh, học phí 2022
251 LAH Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyển sinh, học phí 2022(LAH)
252 HGH Trường Sĩ quan Phòng hóa: Tuyển sinh, học phí 2022(HGH)
253 YHB Đại học Y Hà Nội: Tuyển sinh, học phí 2022(HMU)
254 XDA Đại học xây dựng: Tuyển sinh, học phí mới nhất 2022(XDA)
255 Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: Tuyển sinh, học phí 2022
256 VHH Đại học Văn hóa Hà Nội: Tuyển sinh, học phí 2022(VHH)
257 TMA Đại học thương mại: Tuyển sinh, học phí 2022(TMA)
258 TLA Trường đại học Thủy Lợi: Tuyển sinh, học phí 2022(TLA)
259 DTL Đại học Thăng Long: Tuyển sinh, học phí 2022(DTL)
260 PKA  Đại học PHENIKAA (Thành Tây): Tuyển sinh, học phí 2022(PKA)
261 TDD Đại học Thành Đô: Tuyển sinh, học phí 2022(TDD)
262 DMT  Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Tuyển sinh, học phí 2022(DMT)
263 FBU Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội: Tuyển sinh, học phí 2022(FBU)
264 TDH Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội: Tuyển sinh, học phí 2022
265 GNT Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Tuyển sinh, học phí 2022
266 SHP Tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 (SHP)
267 SKD Đại học Sân khấu Điện ảnh:Tuyển sinh, học phí 2022(SKD)
268 LBH Trường Sĩ quan Pháo binh:Tuyển sinh, học phí 2022(LBH)
269 DBH  Đại học Quốc tế Bắc Hà: Tuyển sinh, học phí 2022(DBH)
270 DPD Trường đại học Phương Đông: tuyển sinh, học phí 2022(DPD)
271 PCH  Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh, học phí mới 2022(PCH)
272 HVN Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(HVN)
273 DNV  Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(DNV)
274 NTU Trường đại học Nguyễn Trãi tuyển sinh, học phí 2022
275 MTH  Trường Đại Học mỹ thuật Việt Nam tuyển sinh, học phí 2022
276 MTC Trường Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp tuyển sinh, học phí 2022(MTC)
277 MDA Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(MDA)
278 LPH Trường Đại Học Luật Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(LPH)
279 LNH Trường Đại Học Lâm Nghiệp tuyển sinh, học phí 2022(LNH)
280 DLX  Trường Đại học Lao động Xã hội tuyển sinh, học phí 2022(DLX)
281 KQH  Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự : tuyển sinh, học phí mới nhất 2022 (KQH)
282 HAU Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(HAU)
283 VNU Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(VNU)
284 BKA Trường đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(BKA)
285 DCN Đại học công nghiệp Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022(DCN)
286 DCQ Đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị tuyển sinh, học phí 2022(DCQ)
287 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh, học phí mới nhất 2022
288 LDA Thông tin tuyển sinh trường đại học công đoàn năm 2022
289 QHQ Khoa quốc tế đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022
290 QHS Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh, học phí 2022(QHS)
291 QHL Khoa luật đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022
292 QHF Đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022
293 QHE Đại học kinh tế – Đại học quốc gia hà nội tuyển sinh, học phí 2022
294 QHX Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn tuyển sinh, học phí 2022(ĐHQG Hà Nội)
295 QHT Đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội năm 2022
296 QHI Đại học công nghệ đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh, học phí 2022
297 Trường cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tuyển sinh, học phí 2022
298 Điểm chuẩn trường đại học trần đại nghĩa năm 2021
299 TDD Đại học Thành Đô Tuyển Sinh, học phí 2021(TDD)
300 Đại học quốc gia Hà Nội khoa luật Tuyển sinh, học phí 2021
301 QHE Đại học quản trị kinh doanh Hà Nội Tuyển sinh, học phí 2022
302 NHB Học viện ngân hàng Bắc Ninh tuyển sinh, học phí 2022
303 DSG Học phí đại học công nghệ sài gòn mới nhất 2022
304 DKK Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội Tuyển sinh, học phí 2022
305 DTL Học Phí Đại Học Thăng Long Thông Tin Mới Nhất
306 Trường Sĩ Quan Đặc Công tuyển sinh, học phí 2022
307 Đại Học Công Nghệ Thông Tin Hà Nội Là Trường Gì?
308 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông tuyển sinh, học phí 2022
309 Học Phí Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM mới nhất 2022
310 CSS Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân tuyển sinh, điểm chuẩn 2022
311 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: Học phí, Tuyển sinh 2022
312 CSH Học Viện Cảnh Sát: Tuyển sinh, học phí 2022(CSH)
313 9+ Những Trường Đại Học Có Điểm Thấp Và Uy Tín Nhất – Reviews Chi Tiết
314 HTC Học Viện Tài Chính: Tuyển sinh, học phí 2022

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif