Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Mã trường

STT Mã trường Tên trường
1 SPK Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022 (HCMUTE)
2 QSY Khoa Y – ĐHQG TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022
3 IUH Đại học Công nghiệp TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022 (IUH)
4 Đại học Công nghệ Miền Đông : Tuyển sinh, học phí 2022 (MUT)
5 Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai: Tuyển sinh, học phí 2022 (LNS)
6 DCL Tuyển sinh Đại học Cửu Long mới nhất năm 2022
7 TTH Tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin năm 2022
8 DKK Mã Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
9 QSQ Mã trường Đại học Quốc tế TPHCM (HCMIU)
10 LPS Mã trường Đại học Luật TPHCM
11 DFA Mã trường Đại học Tài chính QTKD
12 MDA Mã trường Đại học Mỏ Địa chất (HUMG)
13 DHY Mã trường Đại học Y Dược Huế (HUEMED)
14 SKD Mã Đại học sân khấu Điện ảnh (SKDA)
15 QSC Mã Đại học Công nghệ thông tin TPHCM (UIT)
16 KTA Mã trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)
17 LPH Mã trường Đại học Luật Hà Nội (HLU)
18 PKA Mã trường Đại học Phenikaa
19 DTY Mã trường Đại học Y dược Thái Nguyên (TUMP)
20 DDT Mã trường Đại học Duy Tân (DTU)
21 YTB Mã Đại học Y dược Thái Bình (TBUMP)
22 YPB Mã trường Đại học Y dược Hải Phòng (HPMU)
23 NLS Mã trường Đại học Nông lâm TPHCM (HCMUAF)
24 DQK Mã Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
25 QSB Mã trường Đại học Bách khoa TPHCM (HCMUT)
26 LCH Mã Trường Sĩ quan Chính trị (PU)
27 QSX Mã Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn TPHCM
28 DNC Mã trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)
29 DBG Mã trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT)
30 DMT Mã đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE)
31 QSK Mã trường Đại học Kinh tế Luật TPHCM (UEL)
32 DTL Mã trường Đại học Thăng Long
33 QHT Mã Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQGHN (VNU-HUS)
34 DVH Mã trường Đại học Văn Hiến (VHU)
35 FPOLY Trường CĐTH FPT Polytechnic Hà Nội: Học phí năm 2022
36 CDT0209 Mã Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (COFER)
37 HQT Mã Học viện Ngoại Giao (DAV)
38 HCP Mã Học viện chính sách và phát triển (APD)
39 LDA Mã trường Đại học Công Đoàn (VTUU)
40 TLA Mã trường Đại học Thủy Lợi (TLU)
41 IUH Mã trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH)
42 SPS Mã trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE)
43 BVH Mã Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
44 CKC Mã trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (CTTC)
45 QHX Mã Đại học Khoa học Xã Hội và nhân văn (VNU-USSH)
46 BKA Mã trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)
47 NTH Mã trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU)
48 SPH Mã trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)
49 HBT Mã Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)
50 DNT Mã trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (DNT)
51 NTT Mã trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)
52 KTC Mã trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF)
53 GHA Mã trường Đại học giao thông vận tải (Hà Nội) (UTC)
54 QHF Mã trường Đại học Ngoại Ngữ ĐHQGHN (ULIS)
55 DMS Mã trường Đại học Tài chính Marketing (UFM)
56 TYS Mã trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU)
57 SPK Mã trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
58 Mã trường Đại học thương mại (VUC)
59 KSA Mã trường UEH (Đại học Kinh tế TP. HCM)
60 NHH Mã trường Học viện ngân hàng
61 DVL Mã trường Đại học Văn Lang
62 MHN Mã trường Đại học Mở Hà Nội
63 HTC Mã trường Học viện Tài Chính
64 KHA Mã trường Đại học Kinh tế Quốc dân
65 DTT Mã trường Đại học Tôn Đức Thắng
66 DKC Mã trường HUTECH
67 DCN Mã Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif