Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Review về Ngành Kế toán nói chung

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Kế toán nói chung là một ngành rất phổ biến và có tính bình ổn cao do nó có vai trò cần thiết chẳng thể thiếu trong bất cứ một đơn vị hay doanh nghiệp nào. vì thế, Kế toán là một ngành học được nhiều người vồ cập và theo học.

Contents

1. tìm hiểu Ngành Kế toán nói chung

Ngành Kế toán nói chung
Ngành Kế toán nói chung
 • Kế toán (tiếng Anh là Accountant) là công việc biên chépkết nạp, xử lý và cung ứng các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một đơn vị, một đơn vị, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh  nhân… Đối tượng của Kế toán chính là sự xuất hiệnbất định của của cải  kế toán cần phản ánh, được biểu hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kế toán được chia thành nhị loại:
  • Kế toán công: là kế toán tại những đơn vị hoạt động không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục đích hoạt động như các tổ chức đoàn thể xã hội, các công ty quốc gia
  • Kế toán doanh nghiệp: là loại kế toán ở các công ty, hoạt động với mục đích chính là kinh doanh sinh lời.
 • Ở những vị trí, cấp bậc không giống nhau người kế toán sẽ gánh vác những nhiệm vụ khác biệtnhưng mà nhìn phổ biến công việc của một kế toán viên bao gồm những hoạt động sau đây:
  • thực hành ghi chép các hoạt động tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán
  • Lập chứng từ về tất cả các hoạt động tài chính thúc đẩy
  • Xử lý các dữ liệu kế toán để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của tổ chức lên cho ban chỉ huy
  • phân tích tình hình tài chính, ngân sách, tiêu xài, doanh thu của đơn vịtham mưu cho ban chỉ đạo

2. Các chuyên Ngành Kế toán nói chung

 • Kế toán Doanh nghiệp: huấn luyện chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, công ty công tác kế toán; có kiến thức về thuế – tài chính doanh nghiệp; thông suốt các chuẩn mực kế toán và cơ chế kế toán.
 • Kế toán công: Chuyên ngành này vũ trang kiến thức chuyên sâu về kế toán công ở các tổ chức quản lý tài chính công; cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí và không dùng kinh tổn phí ngân sách nhà nướccông tyđơn vị được nhà nước quyết định xây dựng, bao gồm: Kế toán Hành chính sự nghiệp, Kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN, Kế toán Tài chính Ngân sách xã, Kế toán thu Ngân sách tại cơ quan thuếhải quan, kế toán các quỹ công ngoài Ngân sách quốc gia, kế toán quản trị công. Nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình doanh nghiệp công việc kế toán; nắm chắc được kiến thức bổ trợ bao gồm: Quản lý tài chính công, quản lý thu, chi Ngân sách nhà nước, kế toán quản trị và kiểm toán; nắm được các tri thức căn bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; thông đạt chuẩn mực kế toán công và cách thức kế toán trong lĩnh công cũng như lĩnh vực bốn.
 • Kiểm toán: Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ được vũ trang khả năng thực hành công việc kiểm toán một cách khoa học và thạo duyệt y hệ thống môn học chuyên sâu bao gồm: Kế toán tài chính, kế toán chi tiêu, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, tài chính công, đầu tứ tài chính, kiểm toán công bố tài chính, kiểm soát nội bộ, kế toán quốc tế, kiểm toán hoạt động, luật đơn vịphân tách và thẩm định thông báo tài chính…
 • Kế toán tài chính: là chuyên ngành kế toán tụ họp vào việc biên soạn thảo các thông báo hàng năm cho cổ đông về kết quả hoạt động tầm thường của công ty. Chuyên ngành này tập huấn cử nhân nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình công ty công việc kế toán; nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; thông thuộc chuẩn mực kế toán và hình thức kế toán.

3. Chương trình đào tạo Ngành Kế toán nói chung

sườn chương trình đào tạo và các môn học cơ bản của ngành Kế toán.

I Khối tri thức phổ biến
(Không tính các môn học 9-11)
1 Những phép tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2 Những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 bốn tưởng đại dương Chí Minh
4 Đường lối cách mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tin học cơ sở 2
6 Tiếng Anh A1
7 Tiếng Anh A2
8 Tiếng Anh B1
9 Giáo dục thể chất
10 Giáo dục quốc phòng-an ninh
11 kĩ năng mềm
II Khối tri thức theo lĩnh vực
12 Toán cao cấp
13 xác suất thống kê
14 Toán kinh tế
III Khối kiến thức theo khối ngành
III.1 Các môn học bắt buộc
15 quốc gia và pháp luật đại cương
16 Kinh tế vi mô
17 Kinh tế vĩ mô
18 lý lẽ thống kê kinh tế
19 Kinh tế lượng
III.2 Các môn học tự chọn
20 chỉ đạo và giao tế nhóm
21 Lịch sử văn minh trái đất
22 Xã hội học đại cương
23 Logic học
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành
IV.1 Các môn học bắt buộc
24 Luật kinh tế
25 phương pháp quản trị kinh doanh
26 Kinh tế tiền tệ – nhà băng
27 Tài chính tổ chức 1
28 phương pháp kế toán
29 nguyên tắc marketing
IV.2 Các môn học tự chọn
30 Định giá tổ chức
31 Đầu tứ tài chính
V Khối kiến thức ngành
V.1 Các môn học bắt buộc
32 Kế toán tài chính 1
33 Kế toán tài chính 2
34 Kế toán tài chính 3
35 Kế toán quản trị
36 Tài chính tổ chức 2
37 Thuế
38 Hệ thống thông báo kế toán
39 Quản trị tài chính quốc tế
40 phân tích tài chính
41 Kiểm toán căn bản
42 phân tích hoạt động kinh doanh.
V.2 Các môn học tự chọn
V.2.1 Các môn học chuyên sâu
V.2.1.1 Các môn học chuyên sâu về Kế toán
43 Kế toán quốc tế
44 Kế toán thuế
45 thực hiện kế toán tài chính
V.2.1.2 Các môn học chuyên sâu về Kiểm toán
46 Kiểm toán tài chính
47 Kiểm toán nội bộ
48 thực hiện kiểm toán tài chính
V.2.2 Các môn học ngã tự chọn bình thường
49 Kế toán đơn vị dịch vụ
50 Kế toán nhà băng thương nghiệp
51 Những vấn đề hiện tại của kế toán
52 thương thuyết trong kinh doanh
53 Các thị trường và định chế tài chính
V.3 kiến thức tập sự và tốt nghiệp
V.3.1 thực tập và niên luận
54 thực tập thực tiễn 1
55 thực tập thực tiễn 2
56 Niên luận
V.3.2 Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế
57 Khoá luận tốt nghiệp
02 môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp
58 Kế toán công
59 Kiểm toán dự án

4. Các khối thi vào Ngành Kế toán nói chung

– Mã ngành Kế toán: 7340301

– Các tổ hợp môn xét tuyển Ngành Kế toán nói chung:

 • A00 – Toán, Lý, Hóa
 • A01 – Toán, Lý, Anh
 • A04 – Toán, Lý, Địa
 • A07 – Toán, Sử, Địa
 • A16 – Toán, Văn, KHTN
 • B00 – Toán, Hóa Sinh
 • C01 – Toán, Văn, Lý
 • D01 – Toán, Văn, Anh
 • D07 – Toán, Hóa, Anh
 • D09 – Toán, Sử, Anh
 • D10 – Toán, Địa, Anh
 • D90 – Toán, KHTN, Anh
 • D96 – Toán, Anh, KHXH

5. Điểm chuẩn của ngành Kế toán chung

Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường đại học những năm gần đây động dao từ 16 – 23 điểm, tùy thuộc vào khối thi và phương thức xét tuyển THPT quốc gia năm 2018.

6. Các trường huấn luyện Ngành Kế toán nói chung

Ở nước ta bây chừ có rất nhiều trường có ngành Kế toán, do vậy, để tìm ra một ngôi trường đại học huấn luyện ngành Kế toán tốt không phải là điều dễ dãi. Dưới đây là danh sách các trường đại học có ngành Kế toán phân chia theo từng khu vực.

– Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Kinh Tế – Đại học tổ quốc Hà Nội
 • Đại học Hà Nội
 • Đại học Ngoại Thương (Cơ Sở Quảng Ninh)
 • Đại học Ngoại Thương Hà Nội

– Khu vực miền Trung:

 • Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Kinh Tế – Đại học Huế
 • Đại học Nha Trang
 • Đại học Kinh Tế Nghệ An

– Khu vực miền Nam:

 • Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía nam)
 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • Đại học nhà băng TP.HCM
 • Đại học Tài Chính Marketing

7. thời cơ việc làm Ngành Kế toán nói chung

hiện giờ, Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất cứ cơ quan, tổ chức, hay một công ty quốc gia hay tứ nhân nào. do đó thời cơ nghề nghiệp ngành Kế toán cực kì bự và có triển vọng trong ngày mai. Người học ngành Kế toán có rất nhiều chọn lọc và dễ dãi xin được việc làm tại các công tyđơn vị. Tốt nghiệp ra trường, Cả nhà có thể gánh vác các địa điểm như :

cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán cực kì mập

 • Chuyên viên đảm nhận kế toán, kiểm toán, giao dịch nhà băng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tham mưu tài chính;
 • nhân viên môi giới chứng khoán, viên chức quản lý dự án, viên chức phòng giao tiếp và ngân quỹ;
 • Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính;
 • Thanh tra kinh tế, nghiên cứu tài chính;
 • giảng sư giảng dạy ngành kế toán;

Với các công việc trên, sinh viên Ngành Kế toán nói chung có thể khẳng định năng lực của mình tại:

 • Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động do mục đích lợi nhuận như: tổ chứcđơn vị có vốn đầu  nước ngoài, ngân hàng thương mạiđơn vị bảo hiểm;
 • Các doanh nghiệp công – các đơn vị hoạt động không  lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước: phòng ban thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư;
 • Các trường Đại học, cao đẳng, trọng điểm tập huấn kế toán;

8. Mức lương Ngành Kế toán nói chung

Ngành Kế toán nói chung
Ngành Kế toán nói chung
 • Ở những vị trí ít kinh nghiệm (vừa thế hệ tốt nghiệp) thì mức lương Kế toán có thể nghiêng ngả từ 5 – 6 triệu/tháng. Mức lương này tăng dần qua các năm khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn (tầm trên 3 năm) từ 7 – 10 triệu/tháng tùy theo năng lực làm việc của bạn.
 • Ở vị trí kế toán tổng hợp thì mức lương sẽ tăng lên khá nhiều có thể nghiêng ngả từ 10 – 30 triệu/tháng.
 • vị trí kế toán trưởng là vị trí có mức lương chênh lệch nhiều nhất giữa các tổ chức. Có những tổ chức kế toán trưởng chỉ có mức lương khoảng 15 – 20 triệu/tháng, nhưng cũng có những doanh nghiệp đang chi trả cho vị trí này tới 20 – 30 triệu/tháng. Sự khác lạ này một phần phụ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng của người hành nghề kế toán.

9. Những tố chất để theo học Ngành Kế toán nói chung

Để học tốt Ngành Kế toán nói chung, người chơi phải hội đủ những tố chất sau:

 • Có kĩ năng tính toán tốt: đây là công việc gắn liền với những con số, sổ sách, chứng từ, hóa đơn nên nếu không có sự mến mộham mê cũng như thuần thục bố trí, tính toán thì game thủ chẳng thể gắn bó lâu dài và dễ rơi vào tình trạng stress.
 • Đề cao tính trung thực: một viên chức kế toán chuyên nghiệp là người luôn đề cao tính khách quan, an ninh thông tin trong quá trình làm việc.
 • Luôn chu đáo và tỉ mỉ: bởi vì thường xuyên xúc tiếp, thao tác với thiếu gì tài liệu ảnh hưởng tới tài chính, giấy tờvì vậy người chơi phải chu đáo trong việc gìn giữ tài liệu cũng như tính toán những con số để đảm bảo được tính đúng đắnvừa đủ.
 • Biết quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc: Kế toán là một công việc đòi hỏi kĩ năng chịu sức ép công việc cao vì vậy người làm công tác này phải là người có sức khỏe và tinh thần tốt. song song đó, phải biết cách bố trí thời gian hợp lý để có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ đề ra.
 • thông thuộc tin học văn phòng và ngoại ngữ: để học tốt ngành kế toán, người chơi phải thuần thục các ứng dụng vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel, Power Point và các ứng dụng kế toán thông dụng. Bên cạnh đóbạn cũng cần đầu bốn về ngoại ngữ. Đây là khí cụ tiếng nói đắc lực để có thể giao tế với các đối tác, thành viên trong công ty là người nước ngoài hay đọc các tài liệu, viết thông báo tài chính.

Với những thông báo bổ ích về ngành Kế toán chúng tôi san sớt trên, mong rằng Anh chị sẽ có cơ sở để đưa ra quyết định có nên học ngành Kế toán hay không.

Xem thêm: 

Ngành lĩnh vực dinh dưỡng là ngành gì? Ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ của kỹ thuật và xây dựng là gì? Ra trường làm gì?

Review về Ngành Công nghệ của kỹ thuật xây dựng và vật liệu

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x