Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Điểm chuẩn cao đẳng sư phạm Đà Lạt

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Bên cạnh các trường cao đẳng sư phạm ở địa bàn thành phố, có một trường chuyên đào tạo sư phạm đang được nhiều người yêu thích đó chính là cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Vậy, điểm chuẩn cao đẳng sư phạm Đà Lạt là bao nhiêu?

điểm chuẩn cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Rất nhiều thí sinh quyết định lựa chọn học cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Contents

1, Các ngành tuyển sinh năm 2021

Các ngành thi tuyển môn năng khiếu:

Ngành học Tổ hợp môn thi để xét tuyển Môn thi năng khiếu tại trường CĐSP Đà Lạt
Giáo dục Thể chất (GDTC-Công tác đội) T00, T01, T02, T03 T00: Chạy 60m và Bật xa tại chỗ

T01: Chạy 30m và Bật cao tại chỗ, Chạy 60m và Bật xa tại chỗ

T02: Chạy 60m và Bật xa tại chỗ

T03: Chạy 60m và Bật xa tại chỗ

Giáo dục Mầm non M00, M01, M02, M03 M00: Đọc diễn cảm – hát

M01: Kể chuyện-Đọc diễn cảm, Hát-Nhạc

M02: Đọc diễn cảm – hát

M03: Đọc diễn cảm – hát

Các ngành tuyển sinh

Ngành học Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Đào tạo bậc cao đẳng     840
Sư phạm Toán học

 

(Toán-Tin học)

C140209 -TOÁN, Vật lí, Hóa học

-TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

-TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh

60
Sư phạm Hóa học (Hóa-Sinh)   -Toán, HÓA HỌC, Sinh học

-Toán, Vật lí, HÓA HỌC

-Toán, Tiếng Anh, HÓA HỌC

50
Sư phạm Ngữ văn C140217 -NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

-NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

-NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh

50
Sư phạm Lịch sử (Sử-Địa) C140218 -NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

-NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

50
Sư phạm Mỹ thuật C140222 Ngữ văn, 2 môn NĂNG KHIẾU 30
Sư phạm Giáo dục thể chất C140206 Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU 40
Sư phạm Anh văn C140231 -Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

 

-Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

-Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

-Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

60
Giáo dục Tiểu học C140202 -Toán, Vật lí, Hóa học

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100
Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU 100
Tiếng Anh (Thương mại–Du lịch) C220201 -Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

-Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

-Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

-Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

60
Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) C220113 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

60
Công nghệ sinh học C420201 -Toán học, Vật lí, SINH HỌC

-Toán, Hoá học, SINH HỌC

-Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC

60
Tin học ứng dụng C480202 -Toán, Vật lí, Hóa học

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

-Toán, Hóa học, Tiếng Anh

60
Công nghệ thiết bị trường học C510504 -Toán, Vật lí, Hóa học

-Toán học, Vật lí, Sinh học

-Toán, Hoá học, Sinh học

60

2, Điểm chuẩn cao đẳng sư phạm Đà Lạt từng năm

Ngành Năm 2018 Năm 2019
Giáo dục Mầm non 15.0 16
Giáo dục Tiểu học 15.0 17,5
Sư phạm Toán 15.0  
Giáo dục công dân (GDCD – Công tác đội) 16
Sư phạm Vật lý 15.0  
Sư phạm Sinh 15.0  
Sư phạm Ngữ văn 15.0  
Sư phạm Địa lý (Địa – Sử) 15.0 16
Sư phạm Tiếng Anh 15.0 16
Sư phạm Mỹ thuật 15.0  

3, Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã trường: C42

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu
Nhóm ngành I    
– Ngành 1: Sư phạm Toán học 51140209 20
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02)
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
– Ngành 2: Sư phạm Tin học 51140210 20
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02)
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
– Ngành 3: Sư phạm Vật lý (Lý -KTCN) 51140211 15
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02)
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
– Ngành 4: Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh) 51140212 15
Tổ hợp 1: Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 3: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục công dân (A15)
– Ngành 5: Sư phạm Địa (Địa-Sử) 51140219 15
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)
– Ngành 6: Sư phạm Tiếng Anh 51140231 40
Tổ hợp 1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)
– Ngành 7: Giáo dục Công dân (GDCD – Công tác đội) 51140204 15
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Công dân (C20)
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh (D66)
Tổ hợp 3: Toán, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh (D84)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Khoa học Tự nhiên (C23)
–  Ngành 8: Giáo dục Tiểu học 51140202 50
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
–  Ngành 9: Giáo dục Mầm non 51140201 70
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) (M00)
Tổ hợp 2: Ngữ văn, NK1 (Kể chuyện-Đọc diễn cảm), NK2 (Hát-Nhạc) (M01)
Tổ hợp 3: Toán, Khoa học Xã hội, NK (M02)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Khoa học Xã hội, NK (M03)
– Ngành 10: Giáo dục Thể chất (GDTC-Công tác đội) 51140206 15
Tổ hợp 1: Toán, Sinh học, NKTD TT (T00)
Tổ hợp 2: Toán, NKTD TT1, NKTD TT2 (T01)
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ văn, NKTD TT (T02)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Sinh, NKTD TT (T03)

4, Thông tin liên hệ

điểm chuẩn cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
  • Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
  • Tên tiếng Anh: Pedagogical College of Da Lat
  • Mã trường: C42
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Cao đẳng
  • Địa chỉ: Số 29 Yersin – Đà Lạt – Lâm Đồng
  • SĐT: 0633.822.489
  • Email: phongdt@cdspdalat.edu.vn
  • Website: http://cdspdalat.edu.vn/
  • Facebook: www.facebook.com/dtcdspdalat/

Bài viết trên đã giúp mọi người biết được điểm chuẩn cao đẳng sư phạm đà lạt cùng các ngành mà trường này tuyển sinh, hy vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích cho các bạn.

Xem thêm: 

Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 là gì? Gồm các phần thi nào?

Chứng chỉ IELTS là gì? Có tác dụng gì?

Chứng chỉ Cambridge là gì? Có giá trị ra sao?

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x