Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Thêm hỗn hợp số bằng cách dễ hiểu nhất 2021

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Làm thế nào để thêm các phân số hỗn hợp?

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cộng các phân số hoặc hỗn số. Có hai phương pháp để cộng các phân số hỗn hợp.

Phương pháp 1

Trong phương pháp này, các số nguyên được thêm vào một cách riêng biệt. Các phần phân số cũng được thêm vào riêng biệt. Nếu các phân số có mẫu số khác nhau thì tìm LCM của chúng và đổi các phân số thành phân số giống nhau. Sau đó tính tổng của các số nguyên và phân số.

ví dụ 1

Địa chỉ: 2 3 / 5 + 1 3 / 10

Giải pháp

3 / 5 + 1 3 / 10 = (2 + 1) + (3/5 + 3/10)

= 3 + (3/5 + 3/10)

LCM của 5 và 10 = 10

= 3 + (3 × 2/5 × 5 + 3 × 1/10 × 1,

= 3 + 6/10 + 3/10

= 3 + 9/10

= 3 9 / 10

Làm thế nào để thêm các phân số hỗn hợp?
Làm thế nào để thêm các phân số hỗn hợp?

Ví dụ 2

Thêm cùng phần sau: 1 1 / 6 , 2 1 / 8 và 3 ¼

Giải pháp

1 / 6 + 2 1 / 8 + 3 ¼

= (1 + 2 + 3) + (1/6 + 1/8 + ¼)

= 6 + 1/6 + 1/8 + ¼

LCM của 6, 8 và 4 = 24

= 6 + 1 × 4/6 × 4 + 1 × 3/8 × 3 + 1 × 6/4 × 6

= 6 + 4/24 + 3/24 + 6/24

= 6 + (4 + 3 + 6) / 24

= 6 + 13/24

= 6 13 / 24

Ví dụ 3

Thêm các phân số với nhau: 5 1 /9, 2 1 / 12 và ¾

Giải pháp

1 /9, 2 1 / 12 và ¾

= (5 + 2 +0) + (1/9 + 1/12 + ¾)

= 7 + 1/9 + 1/12 + ¾

LCM = 36

= 7 + 1 × 4/9 × 4 + 1 × 3/12 × 3 + 3 × 9/4 × 9

= 7 + 4/36 + 3/36 + 27/36

= 7 + (4 + 3 + 27) / 36

= 7 + 34/36

= 7 + 17/18,

= 7 17 / 18 .

Ví dụ 4

Giải quyết:

5/6 + 2 ½ + 3 ¼

Giải pháp

5/6 + 2 ½ + 3 ¼

= (0 + 2 + 3) + (5/6 + ½ + ¼)

= 5 + 5/6 + ½ + ¼

Vì LCM = 12

= 5 + 5 × 2/6 × 2 + 1 × 6/2 × 6 + 1 × 3/4 × 3

= 5 + 10/12 + 6/12 + 3/12

= 5 + (10 + 6 +3) / 12

= 5 + 19/12

Phân số 19/12 có thể được chuyển thành phân số hỗn hợp.

= 5 + 1 7 / 12

= (5 + 1) + 7/12

= 6 7 /12

Phương pháp 2

Trong phương pháp thứ hai, các bước sau được thực hiện theo:

  • Chuyển hỗn số thành phân số không đúng.
  • Tìm LCM và chuyển các phân số thành phân số giống như vậy.
  • Tìm tổng của các phân số và biểu thị câu trả lời cuối cùng ở dạng đơn giản nhất.

Ví dụ 5

Địa chỉ: 2 3 /5 + 1 3 / 10

Giải pháp

3/5 = {(5 × 2) + 3} / 5 = 13/5

3 / 10 = {(1 x 10) + 3} = 13/10

= 13/5 + 13/10

LCM = 10

= 13 × 2/5 × 2 + 13 × 1/10 × 1

= 26/10 + 13/10

= 26 + 13/10

= 39/10

= 3 9 / 10

Ví dụ 5
Ví dụ 5

Ví dụ 6

Làm việc ra: 2 3 / 9 + 1 1 / 6 + 2 2 / 3

Giải pháp

3 / 9 + 1 1 / 6 + 2 2 / 3

= {(9 × 2) + 3} / 9 + {(6 × 1) + 1} / 6 + {(3 × 2) + 2} / 3

Do đó, LCM của 9, 6 và 3 là 18

= 21/9 + 7/6 + 8/3

= 21 × 2/9 × 2 + 7 × 3/6 × 3 + 8 × 6/3 × 6

= 42/18 + 21/18 + 48/18

= 42 + 21 + 48/18

= 111/18

= 37/6

= 6 1 / 6

Ví dụ 7

Làm việc ra: 2 ½ + 3 1 / 3 + 4 ¼

Giải pháp

2 ½ + 3 1 / 3 + 4 ¼

= (2 × 2) + 1} / 2 + {(3 × 3) + 1} / 3 + {(4 × 4) + 1} / 4

LCM của 2, 3 và 4 là 12

= 5/2 + 10/3 + 17/4,

= 5 × 6/2 × 6 + 10 × 4/3 × 4 + 17 × 3/4 × 3

= 30/12 + 40/12 + 51/12

= 30 + 40 + 51/12

= 121/12

= 10 1 / 12

Xem thêm:

Sắp xếp thứ tự các phân số chuẩn không cần chỉnh

So sánh phân số theo mẫu số nhanh chóng nhất hiện nay

Làm thế nào để cộng các hỗn số có mẫu số không giống nhau?

Hãy tìm hiểu kịch bản này với sự trợ giúp của các ví dụ.

Làm thế nào để cộng các hỗn số có mẫu số không giống nhau?
Làm thế nào để cộng các hỗn số có mẫu số không giống nhau?

Ví dụ 8

Tập thể dục:

1 / 4 1 1 / 2

Giải pháp

  • Đầu tiên, chuyển hỗn số thành phân số không đúng.

1 / 4 = 21/4

1 / 2 = 3/2

  • Xác định LCM của các mẫu số

LCM = 4

  • Viết lại các phân số bằng LCM

21/4 + 3/2 = 21/4 +6/4

= 27/4

  • 27/4 có thể được chuyển đổi thành hỗn số là 6 3/

Ví dụ 9

Làm việc ra: 2 3 / 9 + 1 1 / 6 + 2 2 / 3

Giải pháp

3 / 9 + 1 1 / 6 + 2 2 / 3

= {(9 × 2) + 3} / 9 + {(6 × 1) + 1} / 6 + {(3 × 2) + 2} / 3

Do đó, LCM của 9, 6 và 3 là 18

= 21/9 + 7/6 + 8/3

= 21 × 2/9 × 2 + 7 × 3/6 × 3 + 8 × 6/3 × 6

= 42/18 + 21/18 + 48/18

= 42 + 21 + 48/18

= 111/18

= 37/6

= 6 1 / 6

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x