Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Tổng hợp 32 mã ngành Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 

Mã Trường là: DDK

mã ngành đại học bách khoa đà nẵng
Đại học bách khoa Đà Nẵng

Sau đây tintuctuyensinh sẽ tổng hợp các thông tin mã ngành Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng và tổ hợp môn xét tuyển cho thí sinh tham khảo:

Contents

1. Công nghệ sinh học

Mã ĐKXT: 7420201

Tổ hợp xét tuyển:

1.Toán + Hóa + Lý 

 1. Toán + Hóa + T.Anh
 2. Toán + Hóa + Sinh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. D07
 3. B00

2. Công nghệ thông tin thuộc hệ chất lượng cao

 – tiếng Nhật

Mã ĐKXT: 7480201CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh
 3. Toán + Lý  + T.Nhật

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01
 3. D28

3.CNTT Đặc thù/ Hợp tác doanh nghiệp

Mã ĐKXT: 7480201DT1

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

4. Công nghệ KT về vật liệu xây dựng

Mã ĐKXT: 7510105

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

5. Công nghệ chế tạo máy

Mã ĐKXT: 7510202

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

6. Quản lý công nghiệp

Mã ĐKXT: 7510601

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

7. Công nghệ dầu khí và khai thác dầu thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7510701CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Hóa + Lý
 2. Toán + Hóa + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. D07

8. Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520103CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

9. Kỹ thuật cơ điện tử thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520114CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

10. Kỹ thuật nhiệt thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT:  7520115CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

11.Kỹ thuật tàu thủy

Mã ĐKXT:  7520122

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

12. Kỹ thuật điện thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT:  7520201CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

13. Kỹ thuật điện tử – viễn thông thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520207CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

14. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520216CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

15. Kỹ thuật hóa học

Mã ĐKXT: 7520301

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Hóa + Lý
 2. Toán + Hóa + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. D07

16. Kỹ thuật môi trường thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7520320CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Hóa + Lý
 2. Toán + Hóa + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. D07

17. Công nghệ thực phẩm thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7540101CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Hóa + Lý 
 2. Toán + Hóa + T.Anh
 3. Toán + Hóa + Sinh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. D07
 3. B00

18. Kiến trúc thuộc hệ chất lượng cao

Mã ĐKXT: 7580101CLC

Tổ hợp xét tuyển:

1.Vẽ MT + Toán + Lý 

2.Vẽ MT + Toán + Văn

3.Vẽ MT + Toán +T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. V00
 2. V01
 3. V02

19. Kỹ thuật XD/ Xây dựng Mã DD&CN thuộc hệ chất lượng cao

ĐKXT: 7580201CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

20. Kỹ thuật XD/ CN Tin học xây dựng

ĐKXT: 7580201B

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

21. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy thuộc hệ chất lượng cao

ĐKXT: 7580202CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

22. Kỹ thuật XD công trình giao thông thuộc hệ chất lượng cao

ĐKXT: 7580205CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

23. Kinh tế xây dựng thuộc hệ chất lượng cao

ĐKXT: 7580301CLC

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

24. Quản lý tài nguyên & môi trường

ĐKXT: 7850101

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Hóa + Lý
 2. Toán + Hóa + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. D07

25.Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

ĐKXT: 7520118

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

26.Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

ĐKXT: 7580210

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

27. Chương trình tiên tiến Việt/Mỹ ngành Điện tử viễn thông

ĐKXT: 7905206

Tổ hợp xét tuyển:

1.T.Anh*2 + Toán + Lý

2.T.Anh*2 + Toán + Hóa

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A01
 2. D07

28. Chương trình tiên tiến Việt/Mỹ ngành Hệ thống nhúng

ĐKXT: 7905216

Tổ hợp xét tuyển:

1.T.Anh*2 + Toán + Lý

2.T.Anh*2 + Toán + Hóa

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A01
 2. D07

29. Chương trình Kỹ sư Việt/ Pháp viết tắt là PFIEV

ĐKXT là: PFIEV thuộc hệ chất lượng cao

Tổ hợp xét tuyển:

1.Toán*3 + Lý*2 + Hóa

2.Toán*3 + Lý*2 + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

30. Công nghệ thông tin hay Công nghệ Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

ĐKXT: 7480201DT2

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01
Cách Tính Điểm Tốt Nghiệp THPT 2021 Chuẩn Nhất
Hướng dẫn cách đổi mật khẩu game liên quân mobile đơn giản dễ nhớ nhất 2021
Cách xem điểm trên SMAS chuẩn nhất 2021 – Reviews Chi Tiết

31.Kỹ thuật cơ khí – CN Cơ khí hàng không (Hợp tác doanh nghiệp)

ĐKXT: 7520103

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01

32. Kỹ thuật máy tính (dự kiến)

ĐKXT: 7480106

Tổ hợp xét tuyển:

 1. Toán + Lý + Hóa
 2. Toán + Lý  + T.Anh

Mã tổ hợp xét tuyển:

 1. A00
 2. A01 
4 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
my nguyen
my nguyen
3 năm trước

Bài viết rất bổ ích .phân tích rõ ràng dễ hiểu (trang)

Thị Cửu Lê
Thị Cửu Lê
3 năm trước

Hay và dễ hiểu.(trang)

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
2
0
Would love your thoughts, please comment.x